artykuł nr 1

 

Opłatę skarbową, należności za zużycie wody i odprowadzanie ścieków, czynszów , podatków i opłat lokalnych można wnosić na konto Urzędu:
59 8543 0000 2004 4000 0143 0006