artykuł nr 1

Zawiadomienie Starosty Łęczyckiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

artykuł nr 2

Informacja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu znak PO.RUZ.4210.172.2023.OB.8

artykuł nr 3

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu znak PO.RUZ.4210.172.2023.OB.9

artykuł nr 4

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy znak WOO.420.273.2019.ADS.98 z dnia 03 października 2023 r.

artykuł nr 5

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy znak WOO.420.273.2019.ADS.96