artykuł nr 1

Rada Gminy Świnice Warckie

RADA GMINY ŚWINICE WARCKIE 99-140 Świnice Warckie ul. Szkolna 1 tel. ( 063 ) 288 – 10 – 58 Urząd Gminy Świnice Warckie pok. nr 9