artykuł nr 1

Komisje Stałe Rady Gminy Świnice Warckie

KOMISJE STAŁE RADY GMINY ŚWINICE WARCKIE KADENCJI 2002 – 2006 1. Komisja Rewizyjna 2. Komisja Samorządu, Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej 3. Komisja Budżetu, Finansów, Gospodarowania Mieniem Gminnym i Rolnictwa