artykuł nr 1

Wójt Gminy

Funkcję Wójta Gminy Świnice Warckie pełni Pani Sylwia Bartczak