artykuł nr 1

Zarządzenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 14 września 2022 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Świnice Warckie

KO.120.2.2022

Zarządzenie

Wójta Gminy Świnice Warckie

z dnia 14 września 2022 r.

 

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Świnice Warckie

 

    Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) zarządzam, co następuje:

 

  § 1. Ustalam Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Świnice Warckie w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

 

  § 2. Traci moc Zarządzenie Nr KO.120.1.2022 Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Świnice Warckie.

 

  § 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

 

  § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

artykuł nr 2

Zarządzenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Świnice Warckie

KO.120.1.2022

Zarządzenie

Wójta Gminy Świnice Warckie

z dnia 19 stycznia 2022 r.

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Świnice Warckie

    Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

  § 1. Ustalam Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Świnice Warckie w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

  § 2. Traci moc Zarządzenie Nr KO.120.3.2021 Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 8 września 2021 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Świnice Warckie.

  § 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

  § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

(-) Sylwia Bartczak

artykuł nr 3

Zarządzenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Świnice Warckie

KO.120.1.2017

Zarządzenie

Wójta Gminy Świnice Warckie

z dnia 12 stycznia 2017 r.

 

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Świnice Warckie

 

    Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i 1579) zarządzam, co następuje:

 

  § 1. Ustalam Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Świnice Warckie w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

 

  § 2. Traci moc Zarządzenie Nr KO.120.14.2014 Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Świnice Warckie.

 

  § 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

 

  § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

artykuł nr 4

Zarządzenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Świnice Warckie

 KO.120.14.2014

Zarządzenie

Wójta Gminy Świnice Warckie

z dnia 29 grudnia 2014 r.

 

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Świnice Warckie

 

 Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

  § 1. Ustalam Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Świnice Warckie w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

 

  § 2. Traci moc Zarządzenie Nr KO.120.10.2014 Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 11 września 2014 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Świnice Warckie.

 

  § 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

 

  § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

artykuł nr 5

Zarządzenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Świnice Warckie

 

KO.120.5.2014
Zarządzenie
Wójta Gminy Świnice Warckie
z dnia 3 kwietnia 2014 r.
 
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Świnice Warckie
 
    Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318) zarządzam, co następuje:
 
  § 1. Ustalam Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Świnice Warckie w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.
 
  § 2. Traci moc Zarządzenie Nr 3/2007 Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 2 kwietnia 2007 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu gminy Świnice Warckie.
 
  § 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
 
  § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.