artykuł nr 1

Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Świnice Warckie

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY ŚWINICE WARCKIE

1. Gminna Biblioteka Publiczna im. Św. Faustyny Kowalskiej w Świnicach Warckich

2. Gminny Ośrodek Kultury w Świnicach Warckich

3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świnicach Warckich

4. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świnicach Warckich

5. Urząd Gminy Świnice Warckie