artykuł nr 1

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do przeprowadzenia w 2024 roku przez Gminę Świnice Warckie - aktualizacja

artykuł nr 2

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do przeprowadzenia w 2024 roku przez Gminę Świnice Warckie

artykuł nr 3

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do przeprowadzenia w 2023 roku przez Gminę Świnice Warckie - aktualizacja

artykuł nr 4

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do przeprowadzenia w 2023 roku przez Gminę Świnice Warckie - aktualizacja grudzień

artykuł nr 5

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do przeprowadzenia w 2023 roku przez Gminę Świnice Warckie - aktualizacja