Plan pracy komisji na 2018 rok

Plan pracy komisji na 2017 rok

Plan pracy komisji na 2016 rok

Plan pracy komisji na 2015 rok

Plan pracy komisji na 2014 rok

Plan pracy komisji na 2013 rok

Plan pracy komisji na 2012 rok

Plan pracy komisji na 2011 rok

Załączniki
Plan pracy komisji na 2011 rok   23.259 KB

Plan pracy komisji na 2010 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały
Rady Gminy Świnice Warckie
Nr XXVI/176/2009
z dnia 29 grudnia 2009r.
PLAN PRACY KOMISJI BUDŻETU, FINANSÓW, GOSPODAROWANIA MIENIEM GMINNYM I ROLNICTWA NA 2010R.

Lp.
Temat
Termin posiedzenia
1.
2.
Omówienie tematów sesji rady gminy, a w szczególności założeń projektu budżetu na 2010r. i ewentualnie wniesienie uwag i wniosków.
Sprawozdanie z działalności komisji.
styczeń
1.
Omówienie tematów sesji rady gminy.
kwiecień
1.
Omówienie tematów sesji rady gminy.
czerwiec
1.
2.
Informacja z realizacji budżetu gminy i inwestycji za I półrocze 2010r.
Omówienie tematów sesji rady gminy.
wrzesień
1.
Projekty uchwał podatkowych na 2011r.
październik-listopad
1.
2.
Plan pracy komisji na 2011r.
Projekt budżetu gminy na 2011r.
grudzień

Plan pracy komisji na 2009 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały
Rady Gminy Świnice Warckie
Nr XX/145/2008
z dnia 30 grudnia 2008r.
PLAN PRACY KOMISJI BUDŻETU, FINANSÓW, GOSPODAROWANIA MIENIEM GMINNYM I ROLNICTWA NA 2009R.
Lp.
Temat
Termin
1.
2.
Sprawozdanie z działalności komisji.
Omówienie tematów sesji rady gminy.
Styczeń
1.
Omówienie tematów sesji rady gminy.
Marzec – Kwiecień
1.
Omówienie tematów sesji rady gminy.
Czerwiec
1.
2.
Informacja z realizacji budżetu gminy i inwestycji za I półrocze 2009r.
Omówienie tematów sesji rady gminy.
Wrzesień
1.
Projekty uchwał podatkowych na 2010r.
Listopad
1.
2.
Projekt budżetu gminy na 2010r.
Plan pracy komisji na 2010r.
Grudzień

Plan pracy komisji na 2008 rok

PLAN PRACY KOMISJI BUDŻETU, FINANSÓW, GOSPODAROWANIA MIENIEM GMINNYM I ROLNICTWA NA 2008 R.

Lp.

Temat

Termin posiedzenia

1.

2.

Omówienie tematów sesji rady gminy.

Sprawozdanie z działalności komisji.

Styczeń – Luty

1.

Omówienie tematów sesji rady gminy.

Marzec – Kwiecień

1.

Omówienie tematów sesji rady gminy.

Czerwiec

1.

2.

Informacja z realizacji budżetu gminy i inwestycji za I półrocze 2008r.

Omówienie tematów sesji rady gminy.

Wrzesień

1.

Projekty uchwał podatkowych na 2009r.

Listopad

1.

2.

Plan pracy komisji na 2009r.

Projekt budżetu gminy na 2009r.

Grudzień

Plan pracy komisji na rok 2007

PLAN PRACY KOMISJI BUDŻETU, FINANSÓW, GOSPODAROWANIA MIENIEM GMINNYM I ROLNICTWA NA 2007 R.

Lp.

Temat

Termin posiedzenia

1.

Omówienie tematów sesji rady gminy, a w szczególności założeń projektu budżetu na 2007r. i ewentualnie wniesienie uwag i wniosków.

Styczeń – Luty

1.

2.

Omówienie tematów sesji rady gminy.

Analiza prac związanych z budową ścieżek Św. Faustyny.

Marzec – Kwiecień

1.

2.

Sprawozdanie z działalności komisji.

Omówienie tematów sesji rady gminy.

Czerwiec

1.

2.

Informacja z realizacji budżetu gminy i inwestycji za I półrocze 2007r.

Omówienie tematów sesji rady gminy.

Wrzesień

1.

Projekty uchwał podatkowych na 2008r.

Listopad

1.

2.

Plan pracy komisji na 2008r.

Projekt budżetu gminy na 2008r.

Grudzień

Załączniki
Sprawozdanie Komisji z dnia 28.06.2007 r.   25.000 KB