główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

Data: 2022-07-04 14:31
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały Rady Gminy Świnice Warckie podjęte w 2022 roku
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2022-07-04 14:30
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały Rady Gminy Świnice Warckie podjęte w 2022 roku
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2022-07-04 14:29
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały Rady Gminy Świnice Warckie podjęte w 2022 roku
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2022-07-04 14:28
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały Rady Gminy Świnice Warckie podjęte w 2022 roku
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2022-07-04 14:28
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały Rady Gminy Świnice Warckie podjęte w 2022 roku
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2022-07-04 14:26
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały Rady Gminy Świnice Warckie podjęte w 2022 roku
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2022-07-04 14:25
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały Rady Gminy Świnice Warckie podjęte w 2022 roku
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2022-07-01 11:30
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu pismo nr PO.ZUZ.5.4210.244.2022.AP z dnia 22 czerwca 2022 r.
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2022-07-01 11:29
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu pismo nr PO.ZUZ.5.4210.244.2022.AP z dnia 22 czerwca 2022 r.
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2022-06-27 14:24
Dział: Prawo Lokalne » Zagospodarowanie przestrzenne » Decyzje o ustalenie lokalizacji celu publicznego » Zawiadomienia i obwieszczenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 27 czerwca 2022 r.
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2022-06-23 14:16
Dział: Prawo Lokalne » Zagospodarowanie przestrzenne » Decyzje o ustalenie lokalizacji celu publicznego » Zawiadomienia i obwieszczenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 23 czerwca 2022 r.
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2022-06-21 14:00
Dział: Zamówienia Publiczne » ZAPYTANIA OFERTOWE
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dla zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie remontu budynku ośrodka zdrowia w Świnicach Warckich”
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2022-06-21 13:59
Dział: Zamówienia Publiczne » ZAPYTANIA OFERTOWE
Opis zmian: dodanie artykułu: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dla zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie remontu budynku ośrodka zdrowia w Świnicach Warckich”
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2022-06-20 12:09
Dział: Prawo Lokalne » Gospodarka komunalna » Rok 2022
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o wyniku przetargu
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2022-06-14 14:13
Dział: Prawo Lokalne » Zagospodarowanie przestrzenne » Decyzje o ustalenie lokalizacji celu publicznego » Zawiadomienia i obwieszczenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 14 czerwca 2022 r.
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2022-06-10 10:20
Dział: Prawo Lokalne » Budżet
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budżet Gminy Świnice Warckie na 2022 rok
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2022-06-07 16:34
Dział: Prawo Lokalne » Gospodarka komunalna » Rok 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wójt Gminy Świnice Warckie ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Świnice Warckie, obręb Świnice Osiedle
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2022-06-07 13:29
Dział: Zamówienia Publiczne » ZAPYTANIA OFERTOWE
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na zadanie pn.:„OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ NA WYKONANIE REMONTU BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W ŚWINICACH WARCKICH”
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2022-06-07 13:28
Dział: Zamówienia Publiczne » ZAPYTANIA OFERTOWE
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na zadanie pn.:„OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ NA WYKONANIE REMONTU BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W ŚWINICACH WARCKICH”
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2022-06-07 13:28
Dział: Zamówienia Publiczne » ZAPYTANIA OFERTOWE
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na zadanie pn.:„OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ NA WYKONANIE REMONTU BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W ŚWINICACH WARCKICH”
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2022-06-07 13:28
Dział: Zamówienia Publiczne » ZAPYTANIA OFERTOWE
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na zadanie pn.:„OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ NA WYKONANIE REMONTU BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W ŚWINICACH WARCKICH”
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2022-06-07 13:27
Dział: Zamówienia Publiczne » ZAPYTANIA OFERTOWE
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na zadanie pn.:„OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ NA WYKONANIE REMONTU BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W ŚWINICACH WARCKICH”
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2022-06-07 13:27
Dział: Zamówienia Publiczne » ZAPYTANIA OFERTOWE
Opis zmian: dodanie artykułu: Zapytanie ofertowe na zadanie pn.:„OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ NA WYKONANIE REMONTU BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W ŚWINICACH WARCKICH”
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2022-05-31 16:07
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Raport o stanie gminy » Raport o stanie gminy za 2021 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Raport o stanie gminy za 2021 rok
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2022-05-31 16:06
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Raport o stanie gminy » Raport o stanie gminy za 2021 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Raport o stanie gminy za 2021 rok
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2022-05-31 16:05
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Raport o stanie gminy » Raport o stanie gminy za 2021 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Raport o stanie gminy za 2021 rok
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2022-05-31 16:02
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Raport o stanie gminy » Raport o stanie gminy za 2021 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: Raport o stanie gminy za 2021 rok
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2022-05-31 08:46
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Sprawozdania finansowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdanie finansowe Gminy Świnice Warckie za 2021 rok
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2022-05-31 08:45
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Sprawozdania finansowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdanie finansowe Gminy Świnice Warckie za 2021 rok
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2022-05-31 08:45
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Sprawozdania finansowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdanie finansowe Gminy Świnice Warckie za 2021 rok
Wykonanie: Mariola Czochara