główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

Data: 2019-08-14 09:47
Dział: Prawo Lokalne » Zagospodarowanie przestrzenne » Decyzje o ustalenie lokalizacji celu publicznego » Zawiadomienia i obwieszczenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 13 sierpnia 2019 r.
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2019-08-14 09:41
Dział: Prawo Lokalne » Zagospodarowanie przestrzenne » Decyzje o ustalenie lokalizacji celu publicznego » Zawiadomienia i obwieszczenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 13 sierpnia 2019 r.
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2019-08-14 09:36
Dział: Prawo Lokalne » Zagospodarowanie przestrzenne » Decyzje o ustalenie lokalizacji celu publicznego » Zawiadomienia i obwieszczenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 13 sierpnia 2019 r.
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2019-08-13 08:35
Dział: Inne » WYBORY » Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Komunikat w sprawie zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2019-08-13 08:30
Dział: Inne » WYBORY » Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2019-08-12 10:16
Dział: Prawo Lokalne » Ochrona środowiska » Decyzje środowiskowe » Zawiadomienia i obwieszczenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 12 sierpnia 2019 r.
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2019-08-09 09:40
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » ROK 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4”. Postępowanie o udzielenie zamówienia nr OSP.ZP.1.2019
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2019-08-02 07:56
Dział: Prawo Lokalne » Ochrona środowiska » Decyzje środowiskowe » Zawiadomienia i obwieszczenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 1 sierpnia 2019 r.
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2019-07-31 11:53
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » ROK 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT na realizację zadania pn.: Dostawa średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 Sprawa OSP.ZP.1.2019
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2019-07-30 16:00
Dział: Prawo Lokalne » Ochrona środowiska » Decyzje środowiskowe » Zawiadomienia i obwieszczenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 30 lipca 2019 r.
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2019-07-30 13:11
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Sprawozdania finansowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdanie finansowe Gminy Świnice Warckie 2018 rok
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2019-07-30 13:10
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Sprawozdania finansowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdanie finansowe Gminy Świnice Warckie 2018 rok
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2019-07-30 13:10
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Sprawozdania finansowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdanie finansowe Gminy Świnice Warckie 2018 rok
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2019-07-30 13:09
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Sprawozdania finansowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdanie finansowe Gminy Świnice Warckie 2018 rok
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2019-07-30 12:58
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Sprawozdania finansowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdanie finansowe Urzędu Gminy Świnice Warckie za 2018 rok
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2019-07-30 12:57
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Sprawozdania finansowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdanie finansowe Urzędu Gminy Świnice Warckie za 2018 rok
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2019-07-30 12:56
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Sprawozdania finansowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdanie finansowe Urzędu Gminy Świnice Warckie za 2018 rok
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2019-07-30 12:54
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Sprawozdania finansowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdanie finansowe Gminy Świnice Warckie 2018 rok
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2019-07-30 12:54
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Sprawozdania finansowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdanie finansowe Urzędu Gminy Świnice Warckie za 2018 rok
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2019-07-30 12:52
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Sprawozdania finansowe
Opis zmian: dodanie artykułu: Sprawozdanie finansowe Gminy Świnice Warckie
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2019-07-30 12:52
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Sprawozdania finansowe
Opis zmian: dodanie artykułu: Sprawozdanie finansowe Urzędu Gminy Świnice Warckie
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2019-07-26 13:33
Dział: Organy » Komisje Rady » Komisja ds. Skarg, Wniosków i Petycji » Rejestr wniosków
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rejestr wniosków
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2019-07-26 13:33
Dział: Organy » Komisje Rady » Komisja ds. Skarg, Wniosków i Petycji » Rejestr wniosków
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rejestr wniosków
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2019-07-24 14:55
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » ROK 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zamawiający Ochotnicza Straż Pożarna w Świnicach Warckich Przetarg nieograniczony na zadanie pn.:Dostawa średniego samochodu ratowniczo ? gaśniczego z napędem 4x4.
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2019-07-24 14:52
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » ROK 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zamawiający Ochotnicza Straż Pożarna w Świnicach Warckich Przetarg nieograniczony na zadanie pn.:Dostawa średniego samochodu ratowniczo ? gaśniczego z napędem 4x4.
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2019-07-24 14:51
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » ROK 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zamawiający Ochotnicza Straż Pożarna w Świnicach Warckich Przetarg nieograniczony na zadanie pn.:Dostawa średniego samochodu ratowniczo ? gaśniczego z napędem 4x4.
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2019-07-24 14:51
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » ROK 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zamawiający Ochotnicza Straż Pożarna w Świnicach Warckich Przetarg nieograniczony na zadanie pn.:Dostawa średniego samochodu ratowniczo ? gaśniczego z napędem 4x4.
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2019-07-24 14:50
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » ROK 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zamawiający Ochotnicza Straż Pożarna w Świnicach Warckich Przetarg nieograniczony na zadanie pn.:Dostawa średniego samochodu ratowniczo ? gaśniczego z napędem 4x4.
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2019-07-24 14:49
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » ROK 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zamawiający Ochotnicza Straż Pożarna w Świnicach Warckich Przetarg nieograniczony na zadanie pn.:Dostawa średniego samochodu ratowniczo ? gaśniczego z napędem 4x4.
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2019-07-24 14:49
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » ROK 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zamawiający Ochotnicza Straż Pożarna w Świnicach Warckich Przetarg nieograniczony na zadanie pn.:Dostawa średniego samochodu ratowniczo ? gaśniczego z napędem 4x4.
Wykonanie: Mariola Czochara