główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

Data: 2020-08-25 09:41
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi z dnia 21 sierpnia 2020 r. znak sprawy: WUOZ-ZA.5161.776.2020.MKU
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2020-08-25 09:40
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi z dnia 21 sierpnia 2020 r. znak sprawy: WUOZ-ZA.5161.776.2020.MKU
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2020-08-25 09:39
Dział: Prawo Lokalne » Gospodarka komunalna » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 117/2020 Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 13 sierpnia 2020 r. w sprawie wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do użyczenia na czas oznaczony do 3 lat
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2020-08-25 09:38
Dział: Prawo Lokalne » Gospodarka komunalna » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 117/2020 Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 13 sierpnia 2020 r. w sprawie wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do użyczenia na czas oznaczony do 3 lat
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2020-08-25 09:37
Dział: Prawo Lokalne » Gospodarka komunalna » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 117/2020 Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 13 sierpnia 2020 r. w sprawie wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do użyczenia na czas oznaczony do 3 lat
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2020-08-21 12:16
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o wyniku postępowania,dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.Remont i termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Świnicach Warckich
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2020-08-21 10:22
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o wyniku postępowania,dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa drogi gminnej nr 104478 E Władysławów - Drozdów
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2020-08-13 12:42
Dział: Prawo Lokalne » Zagospodarowanie przestrzenne » Decyzje o ustalenie lokalizacji celu publicznego » Zawiadomienia i obwieszczenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 13 sierpnia 2020 r.
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2020-08-11 14:40
Dział: Prawo Lokalne » Ochrona środowiska » Decyzje środowiskowe » Zawiadomienia i obwieszczenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 10.08.2020 r.
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2020-08-11 14:38
Dział: Prawo Lokalne » Ochrona środowiska » Decyzje środowiskowe » Zawiadomienia i obwieszczenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 10.08.2020 r.
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2020-08-10 15:06
Dział: Urząd » Ochrona danych » Inspektor Ochrony Danych
Opis zmian: dodanie artykułu: Dane IOD
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2020-08-10 14:56
Dział: Urząd » Ochrona danych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2020-08-10 14:35
Dział: Urząd » Ochrona danych
Opis zmian: dodanie artykułu: Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2020-08-06 09:06
Dział: Prawo Lokalne » Budżet
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budżet Gminy Świnice Warckie na rok 2020
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2020-08-06 09:05
Dział: Prawo Lokalne » Budżet
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budżet Gminy Świnice Warckie na rok 2020
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2020-08-06 08:56
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały Rady Gminy Świnice Warckie podjęte w 2020 roku
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2020-08-06 08:55
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały Rady Gminy Świnice Warckie podjęte w 2020 roku
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2020-08-06 08:54
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały Rady Gminy Świnice Warckie podjęte w 2020 roku
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2020-08-06 08:53
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały Rady Gminy Świnice Warckie podjęte w 2020 roku
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2020-08-06 08:53
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały Rady Gminy Świnice Warckie podjęte w 2020 roku
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2020-08-06 08:52
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały Rady Gminy Świnice Warckie podjęte w 2020 roku
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2020-08-06 08:51
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały Rady Gminy Świnice Warckie podjęte w 2020 roku
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2020-08-06 08:50
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały Rady Gminy Świnice Warckie podjęte w 2020 roku
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2020-08-06 08:49
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały Rady Gminy Świnice Warckie podjęte w 2020 roku
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2020-08-06 08:49
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały Rady Gminy Świnice Warckie podjęte w 2020 roku
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2020-08-06 08:47
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały Rady Gminy Świnice Warckie podjęte w 2020 roku
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2020-08-05 11:10
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja z otwarcia ofert dot. zadania: Remont i termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Świnicach Warckich
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2020-08-03 08:59
Dział: Prawo Lokalne » Budżet
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budżet Gminy Świnice Warckie na rok 2020
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2020-08-03 08:58
Dział: Prawo Lokalne » Budżet
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budżet Gminy Świnice Warckie na rok 2020
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2020-08-03 08:57
Dział: Prawo Lokalne » Budżet
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budżet Gminy Świnice Warckie na rok 2020
Wykonanie: Mariola Czochara