główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

Data: 2020-10-29 14:59
Dział: Prawo Lokalne » Budżet
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budżet Gminy Świnice Warckie na rok 2020
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2020-10-29 14:58
Dział: Prawo Lokalne » Budżet
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budżet Gminy Świnice Warckie na rok 2020
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2020-10-29 14:57
Dział: Prawo Lokalne » Budżet
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budżet Gminy Świnice Warckie na rok 2020
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2020-10-26 12:46
Dział: Prawo Lokalne » Ochrona środowiska » Decyzje środowiskowe » Zawiadomienia i obwieszczenia
Opis zmian: dodanie artykułu: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Świnice Warckie o wydaniu postanowienia nakładającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2020-10-26 12:44
Dział: Prawo Lokalne » Ochrona środowiska » Decyzje środowiskowe » Zawiadomienia i obwieszczenia
Opis zmian: dodanie artykułu: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Świnice Warckie
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2020-10-26 12:42
Dział: Prawo Lokalne » Ochrona środowiska » Decyzje środowiskowe » Zawiadomienia i obwieszczenia
Opis zmian: dodanie artykułu: ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Świnice Warckie o wydaniu decyzji
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2020-10-26 12:41
Dział: Prawo Lokalne » Ochrona środowiska » Decyzje środowiskowe » Zawiadomienia i obwieszczenia
Opis zmian: dodanie artykułu: ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Świnice Warckie o wydaniu decyzji
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2020-10-26 12:39
Dział: Prawo Lokalne » Ochrona środowiska » Decyzje środowiskowe » Zawiadomienia i obwieszczenia
Opis zmian: dodanie artykułu: ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Świnice Warckie o wydaniu decyzji
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2020-10-26 12:36
Dział: Prawo Lokalne » Ochrona środowiska » Decyzje środowiskowe » Zawiadomienia i obwieszczenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 14 października 2020 r.
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2020-10-21 11:23
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja z otwarcia ofert dot. zadania: Dostawa oleju opałowego na potrzeby gminy Świnice Warckie i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świnicach Warckich w roku 2021
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2020-10-15 13:20
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały Rady Gminy Świnice Warckie podjęte w 2020 roku
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2020-10-15 13:18
Dział: Prawo Lokalne » Budżet
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budżet Gminy Świnice Warckie na rok 2020
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2020-10-15 13:14
Dział: Organy » Rada Gminy » Sesje » Protokoły z sesji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Kadencja Rady Gminy Świnice Warckie 2018-2023
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2020-10-14 10:40
Dział: Prawo Lokalne » Zagospodarowanie przestrzenne » Decyzje o ustalenie lokalizacji celu publicznego » Zawiadomienia i obwieszczenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 14 października 2020 r.
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2020-10-14 09:05
Dział: Inne » Jednostki pomocnicze » Sołectwa » Sołectwo Gusin
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sołectwo Gusin
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2020-10-13 15:52
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: Dostawa oleju opałowego na potrzeby gminy Świnice Warckie i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świnicach Warckich w roku 2021
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2020-10-13 15:35
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: Dostawa oleju opałowego na potrzeby gminy Świnice Warckie i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świnicach Warckich w roku 2021
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2020-10-13 15:34
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: Dostawa oleju opałowego na potrzeby gminy Świnice Warckie i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świnicach Warckich w roku 2021
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2020-10-13 15:33
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: Dostawa oleju opałowego na potrzeby gminy Świnice Warckie i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świnicach Warckich w roku 2021
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2020-10-13 15:32
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: Dostawa oleju opałowego na potrzeby gminy Świnice Warckie i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świnicach Warckich w roku 2021
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2020-10-13 15:32
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: Dostawa oleju opałowego na potrzeby gminy Świnice Warckie i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świnicach Warckich w roku 2021
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2020-10-13 15:31
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: Dostawa oleju opałowego na potrzeby gminy Świnice Warckie i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świnicach Warckich w roku 2021
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2020-10-13 15:30
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: Dostawa oleju opałowego na potrzeby gminy Świnice Warckie i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świnicach Warckich w roku 2021
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2020-10-13 13:49
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych WUOZ-ZA.5161.776.2020.MKU
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2020-10-13 13:48
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń
Opis zmian: dodanie artykułu: Pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych WUOZ-ZA.5161.776.2020.MKU
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2020-10-13 11:03
Dział: Prawo Lokalne » Budżet
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budżet Gminy Świnice Warckie na rok 2020
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2020-10-13 11:01
Dział: Prawo Lokalne » Budżet
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budżet Gminy Świnice Warckie na rok 2020
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2020-10-13 10:50
Dział: Prawo Lokalne » Budżet
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budżet Gminy Świnice Warckie na rok 2020
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2020-10-07 12:26
Dział: Organy » Rada Gminy » Sesje » Protokoły z sesji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Kadencja Rady Gminy Świnice Warckie 2018-2023
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2020-10-07 12:24
Dział: Organy » Rada Gminy » Sesje » Protokoły z sesji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Kadencja Rady Gminy Świnice Warckie 2018-2023
Wykonanie: Mariola Czochara