główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

Data: 2020-01-07 13:03
Dział: Organy » Wójt Gminy » Obwieszczenia i zawiadomienia » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o naborze wniosków o wsparcie finansowe rozwoju sportu na terenie gminy
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2020-01-07 13:03
Dział: Organy » Wójt Gminy » Obwieszczenia i zawiadomienia » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o naborze wniosków o wsparcie finansowe rozwoju sportu na terenie gminy
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2020-01-07 13:02
Dział: Organy » Wójt Gminy » Obwieszczenia i zawiadomienia » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o naborze wniosków o wsparcie finansowe rozwoju sportu na terenie gminy
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2020-01-07 13:00
Dział: Organy » Wójt Gminy » Obwieszczenia i zawiadomienia » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o konkursie na realizację zadania publicznego w zakresie promocji gminy
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2020-01-07 12:59
Dział: Organy » Wójt Gminy » Obwieszczenia i zawiadomienia » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o konkursie na realizację zadania publicznego w zakresie promocji gminy
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2020-01-07 12:56
Dział: Organy » Wójt Gminy » Obwieszczenia i zawiadomienia » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o konkursie na realizację zadania publicznego w zakresie promocji gminy
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2020-01-07 11:01
Dział: Prawo Lokalne » Pozostałe » Dokumentacje kontroli
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi - 2019 rok
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2020-01-07 10:56
Dział: Prawo Lokalne » Pozostałe » Dokumentacje kontroli
Opis zmian: dodanie artykułu: Kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi - 2019 rok
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2020-01-07 10:50
Dział: Prawo Lokalne » Współpraca z organizacjami pozarządowymi » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań z dziedziny pomocy społecznej
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2020-01-07 10:50
Dział: Prawo Lokalne » Współpraca z organizacjami pozarządowymi » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań z dziedziny pomocy społecznej
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2020-01-07 10:49
Dział: Prawo Lokalne » Współpraca z organizacjami pozarządowymi » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań z dziedziny pomocy społecznej
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2020-01-07 10:48
Dział: Prawo Lokalne » Współpraca z organizacjami pozarządowymi » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań z dziedziny pomocy społecznej
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2020-01-07 10:47
Dział: Prawo Lokalne » Współpraca z organizacjami pozarządowymi » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań z dziedziny pomocy społecznej
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2020-01-07 10:39
Dział: Prawo Lokalne » Współpraca z organizacjami pozarządowymi » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Program współpracy Gminy Świnice Warckie z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2020-01-07 10:35
Dział: Prawo Lokalne » Współpraca z organizacjami pozarządowymi » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Program współpracy Gminy Świnice Warckie z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2020-01-07 10:27
Dział: Prawo Lokalne » Ochrona środowiska » Decyzje środowiskowe » Zawiadomienia i obwieszczenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 7 stycznia 2020 r.
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2019-12-30 11:42
Dział: Organy » Komisje Rady » Komisja ds. Skarg, Wniosków i Petycji » Rejestr petycji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Petycje 2019
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2019-12-30 11:39
Dział: Organy » Komisje Rady » Komisja ds. Skarg, Wniosków i Petycji » Rejestr petycji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Petycje 2019
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2019-12-20 09:26
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » ROK 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: Dostawa oleju opałowego na potrzeby gminy Świnice Warckie i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świnicach Warckich w roku 2020
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2019-12-19 10:26
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » ROK 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i w części niezamieszkałych z terenu Gminy Świnice Warckie w roku 2020
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2019-12-19 10:24
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » ROK 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i w części niezamieszkałych z terenu Gminy Świnice Warckie w roku 2020
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2019-12-16 09:18
Dział: Prawo Lokalne » Gospodarka komunalna » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZARZĄDZENIE Nr 80/2019 Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 11 grudnia 2019r. w sprawie wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do użyczenia
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2019-12-16 09:17
Dział: Prawo Lokalne » Gospodarka komunalna » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZARZĄDZENIE Nr 80/2019 Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 11 grudnia 2019r. w sprawie wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do użyczenia
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2019-12-16 09:16
Dział: Prawo Lokalne » Gospodarka komunalna » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: ZARZĄDZENIE Nr 80/2019 Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 11 grudnia 2019r. w sprawie wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do użyczenia
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2019-12-09 14:32
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » ROK 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i w części niezamieszkałych z terenu Gminy Świnice Warckie w roku 2020
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2019-12-05 12:06
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » ROK 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Odpowiedzi do zapytań SIWZ na zadanie pn.Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i w części niezamieszkałych z terenu Gminy Świnice Warckie w roku 2020
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2019-12-05 12:05
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » ROK 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Odpowiedzi do zapytań SIWZ na zadanie pn.Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i w części niezamieszkałych z terenu Gminy Świnice Warckie w roku 2020
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2019-12-03 12:08
Dział: Organy » Komisje Rady » Komisja ds. Skarg, Wniosków i Petycji » Rejestr petycji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Petycje 2019
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2019-12-03 12:01
Dział: Organy » Komisje Rady » Komisja ds. Skarg, Wniosków i Petycji » Rejestr petycji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Petycje 2019
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2019-12-03 11:58
Dział: Organy » Komisje Rady » Komisja ds. Skarg, Wniosków i Petycji » Rejestr petycji
Opis zmian: dodanie artykułu: Petycje 2019
Wykonanie: Mariola Czochara