główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

Data: 2020-02-25 09:49
Dział: Prawo Lokalne » Zagospodarowanie przestrzenne » Decyzje o ustalenie lokalizacji celu publicznego » Zawiadomienia i obwieszczenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 24 lutego 2020 r.
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2020-02-18 16:17
Dział: Inne » WYBORY » Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2020-02-18 16:15
Dział: Inne » WYBORY » Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2020-02-18 15:54
Dział: Inne » WYBORY » Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacje o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2020-02-18 15:53
Dział: Inne » WYBORY » Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacje o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2020-02-18 15:51
Dział: Inne » WYBORY » Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uprawnienia osób niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2020-02-18 15:49
Dział: Inne » WYBORY » Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Uprawnienia osób niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2020-02-18 11:39
Dział: Inne » WYBORY » Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komunikat Komisarza Wyborczego w Łodzi I i Komisarza Wyborczego w Łodzi II z 14 lutego 2020 r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2020-02-18 11:36
Dział: Prawo Lokalne » Gospodarka komunalna » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZARZĄDZENIE Nr 85/2020 Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do użyczenia na czas oznaczony do 3 lat
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2020-02-18 11:35
Dział: Prawo Lokalne » Gospodarka komunalna » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZARZĄDZENIE Nr 85/2020 Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do użyczenia na czas oznaczony do 3 lat
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2020-02-18 11:34
Dział: Prawo Lokalne » Gospodarka komunalna » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: ZARZĄDZENIE Nr 85/2020 Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do użyczenia na czas oznaczony do 3 lat
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2020-02-17 14:05
Dział: Inne » WYBORY » Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komunikat Komisarza Wyborczego w Łodzi I i Komisarza Wyborczego w Łodzi II z 14 lutego 2020 r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2020-02-17 14:02
Dział: Inne » WYBORY » Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komunikat Komisarza Wyborczego w Łodzi I i Komisarza Wyborczego w Łodzi II z 14 lutego 2020 r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2020-02-17 14:01
Dział: Inne » WYBORY » Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komunikat Komisarza Wyborczego w Łodzi I i Komisarza Wyborczego w Łodzi II z 14 lutego 2020 r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2020-02-17 13:57
Dział: Inne » WYBORY » Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komunikat Komisarza Wyborczego w Łodzi I i Komisarza Wyborczego w Łodzi II z 14 lutego 2020 r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2020-02-17 13:56
Dział: Inne » WYBORY » Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Komunikat Komisarza Wyborczego w Łodzi I i Komisarza Wyborczego w Łodzi II z 14 lutego 2020 r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2020-02-14 09:15
Dział: Zamówienia Publiczne » Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do przeprowadzenia w 2020 roku przez Gminę Świnice Warckie
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2020-02-11 15:30
Dział: Organy » Komisje Rady » Komisja Budżetu, Finansów, Gospodarowania Mieniem Gminnym i Rolnictwa » Plan pracy i sprawozdania
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Plan pracy komisji na 2020 rok
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2020-02-11 15:03
Dział: Organy » Komisje Rady » Komisja Budżetu, Finansów, Gospodarowania Mieniem Gminnym i Rolnictwa » Plan pracy i sprawozdania
Opis zmian: dodanie artykułu: Plan pracy komisji na 2020 rok
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2020-02-11 15:01
Dział: Organy » Komisje Rady » Komisja Budżetu, Finansów, Gospodarowania Mieniem Gminnym i Rolnictwa » Plan pracy i sprawozdania
Opis zmian: dodanie artykułu: Plan pracy komisji na 2019 rok
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2020-02-11 14:51
Dział: Organy » Komisje Rady » Komisja ds. Skarg, Wniosków i Petycji » Rejestr petycji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Petycje 2020
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2020-02-11 14:00
Dział: Prawo Lokalne » Budżet
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budżet Gminy Świnice Warckie na rok 2020
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2020-02-11 13:59
Dział: Prawo Lokalne » Budżet
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budżet Gminy Świnice Warckie na rok 2020
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2020-02-11 13:56
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały Rady Gminy Świnice Warckie podjęte w 2020 roku
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2020-02-11 13:47
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały Rady Gminy Świnice Warckie podjęte w 2020 roku
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2020-02-11 13:45
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały Rady Gminy Świnice Warckie podjęte w 2020 roku
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2020-02-11 13:43
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały Rady Gminy Świnice Warckie podjęte w 2020 roku
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2020-02-11 13:42
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały Rady Gminy Świnice Warckie podjęte w 2020 roku
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2020-02-11 13:40
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały Rady Gminy Świnice Warckie podjęte w 2020 roku
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2020-02-11 13:38
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały Rady Gminy Świnice Warckie podjęte w 2020 roku
Wykonanie: Mariola Czochara