główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

Data: 2020-08-06 09:06
Dział: Prawo Lokalne » Budżet
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budżet Gminy Świnice Warckie na rok 2020
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2020-08-06 09:05
Dział: Prawo Lokalne » Budżet
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budżet Gminy Świnice Warckie na rok 2020
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2020-08-06 08:56
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały Rady Gminy Świnice Warckie podjęte w 2020 roku
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2020-08-06 08:55
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały Rady Gminy Świnice Warckie podjęte w 2020 roku
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2020-08-06 08:54
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały Rady Gminy Świnice Warckie podjęte w 2020 roku
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2020-08-06 08:53
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały Rady Gminy Świnice Warckie podjęte w 2020 roku
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2020-08-06 08:53
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały Rady Gminy Świnice Warckie podjęte w 2020 roku
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2020-08-06 08:52
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały Rady Gminy Świnice Warckie podjęte w 2020 roku
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2020-08-06 08:51
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały Rady Gminy Świnice Warckie podjęte w 2020 roku
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2020-08-06 08:50
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały Rady Gminy Świnice Warckie podjęte w 2020 roku
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2020-08-06 08:49
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały Rady Gminy Świnice Warckie podjęte w 2020 roku
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2020-08-06 08:49
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały Rady Gminy Świnice Warckie podjęte w 2020 roku
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2020-08-06 08:47
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały Rady Gminy Świnice Warckie podjęte w 2020 roku
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2020-08-05 11:10
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja z otwarcia ofert dot. zadania: Remont i termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Świnicach Warckich
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2020-08-03 08:59
Dział: Prawo Lokalne » Budżet
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budżet Gminy Świnice Warckie na rok 2020
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2020-08-03 08:58
Dział: Prawo Lokalne » Budżet
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budżet Gminy Świnice Warckie na rok 2020
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2020-08-03 08:57
Dział: Prawo Lokalne » Budżet
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budżet Gminy Świnice Warckie na rok 2020
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2020-07-31 10:55
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja z otwarcia ofert dot. zadania:Przebudowa drogi gminnej nr 104478 E Władysławów - Drozdów
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2020-07-31 09:06
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Odpowiedź do na zapytanie do SIWZ, dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt.: Remont i termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Świnicach Warckich
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2020-07-29 17:09
Dział: Prawo Lokalne » Ochrona środowiska » Decyzje środowiskowe » Zawiadomienia i obwieszczenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 29 lipca 2020 roku
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2020-07-29 17:09
Dział: Prawo Lokalne » Ochrona środowiska » Decyzje środowiskowe » Zawiadomienia i obwieszczenia
Opis zmian: dodanie artykułu: OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 29 lipca 2020 roku
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2020-07-27 12:57
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Odpowiedź na zapytanie do SIWZ dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt.: „Przebudowa drogi gminnej nr104478E Władysławów - Drozdów”
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2020-07-27 12:56
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Odpowiedź na zapytanie do SIWZ dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt.: „Przebudowa drogi gminnej nr104478E Władysławów - Drozdów”
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2020-07-21 13:23
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na zadanie pn. Remont i termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Świnicach Warckich
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2020-07-21 13:22
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na zadanie pn. Remont i termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Świnicach Warckich
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2020-07-21 13:21
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na zadanie pn. Remont i termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Świnicach Warckich
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2020-07-21 13:21
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Przetarg nieograniczony na zadanie pn. Remont i termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Świnicach Warckich
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2020-07-20 14:34
Dział: Prawo Lokalne » Ochrona środowiska » Decyzje środowiskowe » Zawiadomienia i obwieszczenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 20 lipca 2020 r.
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2020-07-20 14:34
Dział: Prawo Lokalne » Ochrona środowiska » Decyzje środowiskowe » Zawiadomienia i obwieszczenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice warckie z dnia 20 lipca 2020 r.
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2020-07-20 12:41
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o wyniku postępowania,dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowa drogi gminnej nr 104453E”
Wykonanie: Mariola Czochara