Rejestr zmian strony BIP:

1. Data: 2018-06-18 13:32
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > ROK 2018 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym pn. ZACIĄGNIĘCIE KREDYTU BANKOWEGO NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU ZWIĄZANEGO Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PN.: Przebudowa ul. Spółdzielców w ciągu drogi gminnej 104455E i Przebudowa budynku stacji uzdatniania wody w Świnicach Warckich z instalacjami i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Świnice Warckie ORAZ SPŁATA WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU KREDYTÓW W KWOCIE 1 500 000,00 PLN
Wykonanie: Mariola Czochara
2. Data: 2018-06-18 13:04
Dział: Organy > Ogłoszenia o naborze pracowników
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. obsługi organów gminy
Wykonanie: Mariola Czochara
3. Data: 2018-06-18 13:03
Dział: Organy > Ogłoszenia o naborze pracowników
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. obsługi organów gminy
Wykonanie: Mariola Czochara
4. Data: 2018-06-18 13:02
Dział: Organy > Ogłoszenia o naborze pracowników
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. obsługi organów gminy
Wykonanie: Mariola Czochara
5. Data: 2018-06-18 13:01
Dział: Organy > Ogłoszenia o naborze pracowników
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. obsługi organów gminy
Wykonanie: Mariola Czochara
6. Data: 2018-06-18 12:59
Dział: Organy > Ogłoszenia o naborze pracowników
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. obsługi organów gminy
Wykonanie: Mariola Czochara
7. Data: 2018-06-15 10:25
Dział: Prawo Lokalne > Informacje urzedu > Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
Wykonanie: Mariola Czochara
8. Data: 2018-06-15 10:24
Dział: Prawo Lokalne > Informacje urzedu > Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
Wykonanie: Mariola Czochara
9. Data: 2018-06-15 10:18
Dział: Prawo Lokalne > Informacje urzedu > Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków >
Opis zmian: dodanie artykułu: Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
Wykonanie: Mariola Czochara
10. Data: 2018-06-13 08:55
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > ROK 2018 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Odpowiedź na pytania do SIWZ w przetargu nieograniczonym na: ZACIĄGNIĘCIE KREDYTU BANKOWEGO NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU ZWIĄZANEGO Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PN.: Przebudowa ul. Spółdzielców w ciągu drogi gminnej 104455E i Przebudowa budynku stacji uzdatniania wody w Świnicach Warckich z instalacjami i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Świnice Warckie ORAZ SPŁATA WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU KREDYTÓW W KWOCIE 1 500 000,00 PLN
Wykonanie: Mariola Czochara

‹ poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13   - następna ›