główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

Data: 2022-12-07 14:51
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie pismo znak PO.ZUZ.5.4210.899.2022.MC
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2022-12-07 14:50
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie pizmo znak PO.ZUZ.5.4210.899.2022.MC
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2022-12-06 16:30
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » ROK 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wyniki postępowania: MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W GRODZISKU
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2022-12-06 16:30
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » ROK 2022
Opis zmian: dodanie artykułu: Wyniki postępowania: MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W GRODZISKU
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2022-12-06 13:52
Dział: Prawo Lokalne » Gospodarka komunalna » Rok 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wójt Gminy Świnice Warckie ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Świnice Warckie, obrębie Świnice Osiedle
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2022-12-06 13:38
Dział: Prawo Lokalne » Gospodarka komunalna » Rok 2022
Opis zmian: dodanie artykułu: Wójt Gminy Świnice Warckie ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Świnice Warckie, obrębie Świnice Osiedle
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2022-12-05 15:11
Dział: Prawo Lokalne » Ochrona środowiska » Decyzje środowiskowe » Zawiadomienia i obwieszczenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenia Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 5 grudnia 2022 r.
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2022-12-05 13:48
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » ROK 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postępowanie przetargowe pn.: DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO NA POTRZEBY GMINY ŚWINICE WARCKIE I ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W ŚWINICACH WARCKICH W ROKU 2023”
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2022-12-05 13:47
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » ROK 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postępowanie przetargowe pn.: DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO NA POTRZEBY GMINY ŚWINICE WARCKIE I ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W ŚWINICACH WARCKICH W ROKU 2023”
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2022-12-05 13:46
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » ROK 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postępowanie przetargowe pn.: DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO NA POTRZEBY GMINY ŚWINICE WARCKIE I ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W ŚWINICACH WARCKICH W ROKU 2023”
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2022-12-05 13:46
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » ROK 2022
Opis zmian: dodanie artykułu: Postępowanie przetargowe pn.: DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO NA POTRZEBY GMINY ŚWINICE WARCKIE I ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W ŚWINICACH WARCKICH W ROKU 2023”
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2022-12-05 10:28
Dział: Prawo Lokalne » Ochrona środowiska » Decyzje środowiskowe » Zawiadomienia i obwieszczenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 5 grudnia 2022 r.
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2022-12-02 13:29
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » ROK 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wyniki postępowania pn.: "Wykonanie usługi w zakresie dowożenia dzieci do szkół na terenie Gminy Świnice Warckie w roku 2023”
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2022-12-02 13:29
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » ROK 2022
Opis zmian: dodanie artykułu: Wyniki postępowania pn.: "Wykonanie usługi w zakresie dowożenia dzieci do szkół na terenie Gminy Świnice Warckie w roku 2023”
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2022-11-29 13:26
Dział: Prawo Lokalne » Konsultacje społeczne » Rok 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konsultacje społeczne w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Świnice Warckie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 r.
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2022-11-29 13:25
Dział: Prawo Lokalne » Konsultacje społeczne » Rok 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konsultacje społeczne w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Świnice Warckie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 r.
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2022-11-29 13:24
Dział: Prawo Lokalne » Konsultacje społeczne » Rok 2022
Opis zmian: dodanie artykułu: Konsultacje społeczne w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Świnice Warckie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 r.
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2022-11-29 11:03
Dział: Prawo Lokalne » Gospodarka komunalna » Rok 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja Wójta Gminy Świnice Warckie w sprawie wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w użyczenie oraz najem.
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2022-11-29 11:00
Dział: Prawo Lokalne » Gospodarka komunalna » Rok 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja Wójta Gminy Świnice Warckie w sprawie wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w użyczenie oraz najem.
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2022-11-29 10:59
Dział: Prawo Lokalne » Gospodarka komunalna » Rok 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja Wójta Gminy Świnice Warckie w sprawie wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w użyczenie oraz najem.
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2022-11-29 10:57
Dział: Prawo Lokalne » Gospodarka komunalna » Rok 2022
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja Wójta Gminy Świnice Warckie w sprawie wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w użyczenie oraz najem.
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2022-11-29 09:08
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu pismo znak PO.ZUZ.5.4210.676.2022.AP
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2022-11-29 09:07
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu pismo znak PO.ZUZ.5.4210.676.2022.AP
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2022-11-29 09:05
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu pismo znak PO.ZUZ.5.4210.676.2022.AP
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2022-11-23 11:27
Dział: Prawo Lokalne » Ochrona środowiska » Decyzje środowiskowe » Zawiadomienia i obwieszczenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 23 listopada 2022 r.
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2022-11-21 12:37
Dział: Urząd » Dane podstawowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacje ogólne o Urzędzie
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2022-11-17 14:28
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » ROK 2022
Opis zmian: dodanie artykułu: INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT. Dot. zadania pn. WYKONANIE USŁUGI W ZAKRESIE DOWOŻENIA DZIECI DO SZKÓŁ NA TERENIE GMINY ŚWINICE WARCKIE W ROKU 2023
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2022-11-17 14:25
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » ROK 2022
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia. Dot. postępowania pn. WYKONANIE USŁUGI W ZAKRESIE DOWOŻENIA DZIECI DO SZKÓŁ NA TERENIE GMINY ŚWINICE WARCKIE W ROKU 2023
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2022-11-15 16:29
Dział: Prawo Lokalne » Budżet
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budżet Gminy Świnice Warckie na 2023 rok
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2022-11-15 16:24
Dział: Prawo Lokalne » Budżet
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budżet Gminy Świnice Warckie na rok 2023
Wykonanie: Mariola Czochara