główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

Data: 2021-10-26 10:35
Dział: Prawo Lokalne » Ochrona środowiska » Decyzje środowiskowe » Zawiadomienia i obwieszczenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 26 października 2021 r.
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2021-10-22 08:28
Dział: Organy » Ogłoszenia o naborze pracowników
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. księgowości budżetowej
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2021-10-21 13:08
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » ROK 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT na realizację zadania pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i w części niezamieszkałych z terenu Gminy Świnice Warckie w 2022 roku
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2021-10-21 13:07
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » ROK 2021
Opis zmian: dodanie artykułu: INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT na realizację zadania pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i w części niezamieszkałych z terenu Gminy Świnice Warckie w 2022 roku
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2021-10-13 13:19
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » ROK 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postępowanie przetargowe na realizację zadania pn.: ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I W CZĘŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY ŚWINICE WARCKIE W 2022 ROKU
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2021-10-13 13:18
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » ROK 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postępowanie przetargowe na realizację zadania pn.: ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I W CZĘŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY ŚWINICE WARCKIE W 2022 ROKU
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2021-10-13 13:18
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » ROK 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postępowanie przetargowe na realizację zadania pn.: ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I W CZĘŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY ŚWINICE WARCKIE W 2022 ROKU
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2021-10-13 13:18
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » ROK 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postępowanie przetargowe na realizację zadania pn.: ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I W CZĘŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY ŚWINICE WARCKIE W 2022 ROKU
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2021-10-13 13:17
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » ROK 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postępowanie przetargowe na realizację zadania pn.: ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I W CZĘŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY ŚWINICE WARCKIE W 2022 ROKU
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2021-10-13 13:16
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » ROK 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postępowanie przetargowe na realizację zadania pn.: ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I W CZĘŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY ŚWINICE WARCKIE W 2022 ROKU
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2021-10-13 13:16
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » ROK 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postępowanie przetargowe na realizację zadania pn.: ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I W CZĘŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY ŚWINICE WARCKIE W 2022 ROKU
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2021-10-13 13:15
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » ROK 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postępowanie przetargowe na realizację zadania pn.: ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I W CZĘŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY ŚWINICE WARCKIE W 2022 ROKU
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2021-10-13 13:15
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » ROK 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postępowanie przetargowe na realizację zadania pn.: ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I W CZĘŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY ŚWINICE WARCKIE W 2022 ROKU
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2021-10-13 13:15
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » ROK 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postępowanie przetargowe na realizację zadania pn.: ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I W CZĘŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY ŚWINICE WARCKIE W 2022 ROKU
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2021-10-13 13:14
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » ROK 2021
Opis zmian: dodanie artykułu: Postępowanie przetargowe na realizację zadania pn.: ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I W CZĘŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY ŚWINICE WARCKIE W 2022 ROKU
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2021-10-12 15:02
Dział: Prawo Lokalne » Ochrona środowiska » Decyzje środowiskowe » Zawiadomienia i obwieszczenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 12 października 2021 r.
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2021-10-05 16:33
Dział: Prawo Lokalne » Zagospodarowanie przestrzenne » Decyzje o ustalenie lokalizacji celu publicznego » Zawiadomienia i obwieszczenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 5 października 2021 r.
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2021-10-04 13:41
Dział: Prawo Lokalne » Zagospodarowanie przestrzenne » Decyzje o ustalenie lokalizacji celu publicznego » Zawiadomienia i obwieszczenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 4 października 2021 r.
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2021-09-28 12:55
Dział: Prawo Lokalne » Gospodarka komunalna » Rok 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Decyzja Starosty Łęczyckiego o uznaniu za mienie gromadzkie, nieruchomości gruntowych położonych w gminie Świnice Warckie, w obrębie 0018 Polusin, oznaczonych następującymi numerami ewidencyjnymi: nr 8 o pow. 0,0900 ha, nr 22 o pow. 0,0800 ha, nr 56 o pow. 0,2700 ha, nr 65 o pow. 0,0500 ha, o łącznej powierzchni 0,4900 ha.
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2021-09-28 12:52
Dział: Prawo Lokalne » Gospodarka komunalna » Rok 2021
Opis zmian: dodanie artykułu: Decyzja Starosty Łęczyckiego o uznaniu za mienie gromadzkie, nieruchomości gruntowych położonych w gminie Świnice Warckie, w obrębie 0018 Polusin, oznaczonych następującymi numerami ewidencyjnymi: nr 8 o pow. 0,0900 ha, nr 22 o pow. 0,0800 ha, nr 56 o pow. 0,2700 ha, nr 65 o pow. 0,0500 ha, o łącznej powierzchni 0,4900 ha.
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2021-09-27 11:03
Dział: Prawo Lokalne » Konsultacje społeczne » Rok 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konsultacje społeczne w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Świnice Warckie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 r.
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2021-09-27 11:03
Dział: Prawo Lokalne » Konsultacje społeczne » Rok 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konsultacje społeczne w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Świnice Warckie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 r.
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2021-09-27 11:01
Dział: Prawo Lokalne » Konsultacje społeczne » Rok 2021
Opis zmian: dodanie artykułu: Konsultacje społeczne w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Świnice Warckie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 r.
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2021-09-24 11:48
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Wójt » Bartczak Sylwia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2021-09-24 11:45
Dział: Organy » Ogłoszenia o naborze pracowników
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. księgowości budżetowej
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2021-09-24 11:45
Dział: Organy » Ogłoszenia o naborze pracowników
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. księgowości budżetowej
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2021-09-24 11:44
Dział: Organy » Ogłoszenia o naborze pracowników
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. księgowości budżetowej
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2021-09-24 11:42
Dział: Organy » Ogłoszenia o naborze pracowników
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. księgowości budżetowej
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2021-09-20 13:09
Dział: Prawo Lokalne » Ochrona środowiska » Decyzje środowiskowe » Zawiadomienia i obwieszczenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 20 września 2021 r.
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2021-09-14 12:56
Dział: Prawo Lokalne » Ochrona środowiska » Decyzje środowiskowe » Zawiadomienia i obwieszczenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 14 września 2021 r.
Wykonanie: Mariola Czochara