główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

Data: 2021-01-19 13:01
Dział: Zamówienia Publiczne » Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do przeprowadzenia w 2021 roku przez Gminę Świnice Warckie
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2021-01-19 13:00
Dział: Zamówienia Publiczne » Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
Opis zmian: dodanie artykułu: Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do przeprowadzenia w 2021 roku przez Gminę Świnice Warckie
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2021-01-12 09:49
Dział: Inne » WYBORY » Wybory uzupełniające do Rady Gminy Świnice Warckie zarządzone na dzień 10 stycznia 2021 roku
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 11 stycznia 2021 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Świnice Warckie przeprowadzonych w dniu 10 stycznia 2021 r.
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2021-01-12 09:46
Dział: Inne » WYBORY » Wybory uzupełniające do Rady Gminy Świnice Warckie zarządzone na dzień 10 stycznia 2021 roku
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 11 stycznia 2021 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Świnice Warckie przeprowadzonych w dniu 10 stycznia 2021 r.
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2021-01-11 15:14
Dział: Organy » Wójt Gminy » Obwieszczenia i zawiadomienia » Rok 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o naborze wniosków o wsparcie finansowe rozwoju sportu na terenie gminy
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2021-01-11 15:14
Dział: Organy » Wójt Gminy » Obwieszczenia i zawiadomienia » Rok 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o naborze wniosków o wsparcie finansowe rozwoju sportu na terenie gminy
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2021-01-11 15:13
Dział: Organy » Wójt Gminy » Obwieszczenia i zawiadomienia » Rok 2021
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o naborze wniosków o wsparcie finansowe rozwoju sportu na terenie gminy
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2021-01-11 15:13
Dział: Organy » Wójt Gminy » Obwieszczenia i zawiadomienia » Rok 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o konkursie na realizację zadania publicznego w zakresie promocji gminy
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2021-01-11 15:12
Dział: Organy » Wójt Gminy » Obwieszczenia i zawiadomienia » Rok 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o konkursie na realizację zadania publicznego w zakresie promocji gminy
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2021-01-11 15:11
Dział: Organy » Wójt Gminy » Obwieszczenia i zawiadomienia » Rok 2021
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o konkursie na realizację zadania publicznego w zakresie promocji gminy
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2021-01-11 13:58
Dział: Prawo Lokalne » Współpraca z organizacjami pozarządowymi » Rok 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadań z dziedziny pomocy społecznej
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2021-01-11 13:57
Dział: Prawo Lokalne » Współpraca z organizacjami pozarządowymi » Rok 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadań z dziedziny pomocy społecznej
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2021-01-11 13:56
Dział: Prawo Lokalne » Współpraca z organizacjami pozarządowymi » Rok 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadań z dziedziny pomocy społecznej
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2021-01-11 13:54
Dział: Prawo Lokalne » Współpraca z organizacjami pozarządowymi » Rok 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadań z dziedziny pomocy społecznej
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2021-01-11 13:48
Dział: Prawo Lokalne » Współpraca z organizacjami pozarządowymi » Rok 2021
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadań z dziedziny pomocy społecznej
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2021-01-08 13:57
Dział: Prawo Lokalne » Budżet
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budżet Gminy Świnice Warckie na 2021 rok
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2021-01-08 13:56
Dział: Prawo Lokalne » Budżet
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budżet Gminy Świnice Warckie na 2021 rok
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2021-01-08 13:54
Dział: Prawo Lokalne » Budżet
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budżet Gminy Świnice Warckie na rok 2020
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2021-01-08 13:53
Dział: Prawo Lokalne » Budżet
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budżet Gminy Świnice Warckie na rok 2020
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2021-01-08 13:52
Dział: Prawo Lokalne » Budżet
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budżet Gminy Świnice Warckie na rok 2020
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2021-01-08 13:49
Dział: Organy » Rada Gminy » Sesje » Protokoły z sesji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Kadencja Rady Gminy Świnice Warckie 2018-2023
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2021-01-08 13:42
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały Rady Gminy Świnice Warckie podjęte w 2020 roku
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2021-01-08 13:41
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały Rady Gminy Świnice Warckie podjęte w 2020 roku
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2021-01-08 13:40
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały Rady Gminy Świnice Warckie podjęte w 2020 roku
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2021-01-08 13:39
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały Rady Gminy Świnice Warckie podjęte w 2020 roku
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2021-01-08 13:38
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały Rady Gminy Świnice Warckie podjęte w 2020 roku
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2021-01-08 13:37
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały Rady Gminy Świnice Warckie podjęte w 2020 roku
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2021-01-08 13:35
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały Rady Gminy Świnice Warckie podjęte w 2020 roku
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2021-01-08 13:33
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały Rady Gminy Świnice Warckie podjęte w 2020 roku
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2021-01-08 13:32
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały Rady Gminy Świnice Warckie podjęte w 2020 roku
Wykonanie: Mariola Czochara