główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

Data: 2019-10-08 12:51
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » ROK 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej nr 104477E Drozdów-Rogów
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2019-10-08 12:50
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » ROK 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej nr 104477E Drozdów-Rogów
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2019-10-08 12:50
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » ROK 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej nr 104477E Drozdów-Rogów
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2019-10-08 12:49
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » ROK 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej nr 104477E Drozdów-Rogów
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2019-10-08 12:45
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » ROK 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej nr 104477E Drozdów-Rogów
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2019-10-08 12:45
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » ROK 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej nr 104477E Drozdów-Rogów
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2019-10-08 12:44
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » ROK 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej nr 104477E Drozdów-Rogów
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2019-10-08 12:44
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » ROK 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej nr 104477E Drozdów-Rogów
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2019-10-08 12:43
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » ROK 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej nr 104477E Drozdów-Rogów
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2019-10-08 12:43
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » ROK 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej nr 104477E Drozdów-Rogów
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2019-10-08 12:42
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » ROK 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej nr 104477E Drozdów-Rogów
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2019-10-08 12:42
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » ROK 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej nr 104477E Drozdów-Rogów
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2019-10-08 12:41
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » ROK 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej nr 104477E Drozdów-Rogów
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2019-10-08 12:41
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » ROK 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Przetarg nieograniczony na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej nr 104477E Drozdów-Rogów
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2019-10-08 10:54
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » ROK 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej nr 104472E
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2019-10-08 10:54
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » ROK 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej nr 104472E
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2019-10-08 10:54
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » ROK 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej nr 104472E
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2019-10-08 10:53
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » ROK 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej nr 104472E
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2019-10-08 10:53
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » ROK 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej nr 104472E
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2019-10-08 10:52
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » ROK 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej nr 104472E
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2019-10-08 10:52
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » ROK 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej nr 104472E
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2019-10-08 10:51
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » ROK 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej nr 104472E
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2019-10-08 10:50
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » ROK 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej nr 104472E
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2019-10-08 10:49
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » ROK 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej nr 104472E
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2019-10-08 10:44
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » ROK 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Przetarg nieograniczony na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej nr 104472E
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2019-10-01 12:46
Dział: Organy » Wójt Gminy » Kontakt
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Kontakt
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2019-10-01 12:46
Dział: Organy » Wójt Gminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wójt Gminy
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2019-10-01 12:44
Dział: Urząd » Dane podstawowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacje ogólne o Urzędzie
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2019-10-01 09:17
Dział: Prawo Lokalne » Gospodarka komunalna » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Decyzja Starosty Łęczyckiego nr GKN.6824.11.2019.ED z dnia 23.09.2019 r.
Wykonanie: Mariola Czochara
Data: 2019-10-01 09:16
Dział: Prawo Lokalne » Gospodarka komunalna » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Decyzja Starosty Łęczyckiego nr GKN.6824.11.2019.ED z dnia 23.09.2019 r.
Wykonanie: Mariola Czochara