Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 26 maja 2019 r.

Komunikat Komisarzy Wyborczych w Łodzi z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zgłaszania ...

Poniżej został zamieszczony komunikat Komisarzy Wyborczych w Łodzi z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych wraz z załącznikami.

Utworzony: 2019-03-22 | Zmodyfikowany: 2019-03-22 12:36

2. Zawiadomienia i obwieszczenia

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 22 marca 2019 r.

Świnice Warckie dn.22.03.2019r GKP6733.1.2019 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy ŚwiniceWarckie Na podstawie art. 53 ust. 1ustawy zdnia 27 marca 2003 r. oplanowaniu izagospodarowania przestrzennym (Dz. U. z2018, poz.1945), wzwiązku art. 10 §1 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r.– Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z2018r, poz. 2096 ze zm.) zawiadamia omożliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów imateriałów wsprawie wydania decyzji oustaleniu lokalizacji inwestycji celu public...

Utworzony: 2019-03-22 | Zmodyfikowany: 2019-03-22 11:13

3. Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 26 maja 2019 r.

Komunikat Komisarzy Wyborczych w Łodzi dotyczący możliwości zgłaszania wniosków o zm...

Utworzony: 2019-03-18 | Zmodyfikowany: 2019-03-18 11:19

4. 2019

Rejestr petycji

Petycja nr KO.152.1.2019 Data złożenia: 08.03.2019 r. Treść petycji: .pdf Podmiot wnoszący petycję: Współwnioskodawca/Petycjodawca*: Szulc-Efekt sp zoo Prezes Zarządu: Adam Szulc KRS: 0000059459 04-051 Warszawa ul. Poligonowa 1 Kapitał Zakładowy: 222 000,00 pln www.gmina.pl Współwnioskodawca: Organizator konkursu „Podwórko Talentów NIVEA” Xs - Events Sp. z o. o. Sp. k ul. Okrężna 36, 02-916 Warszawa Przebieg postępowania: przekazano dorozpatrzenia Przewidywany termin załatwienia: ...

Utworzony: 2019-03-12 | Zmodyfikowany: 2019-03-12 14:29

5. Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 26 maja 2019 r.

Informacje Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące wyborów posłów do Parlamentu Europ...

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. https://pkw.gov.pl/337_Informacje/1/33536_Informacja_o_warunkach_udzialu_obywateli_polskich_w_glosowaniu_w_obwodach_glosowania_utworzonych_w_kraju_w_wyborach_do_Parlamentu_Europejskiego_zarzadzonych_na_dzien_26_maja_2019_r Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej nieb...

Utworzony: 2019-03-07 | Zmodyfikowany: 2019-03-07 10:51

6. Rok 2019

Uchwały Rady Gminy Świnice Warckie podjęte w 2019 roku

Utworzony: 2019-03-06 | Zmodyfikowany: 2019-03-06 11:28

7. Rok 2018

Uchwały Rady Gminy Świnice Warckie podjęte w 2018 roku

Utworzony: 2018-09-14 | Zmodyfikowany: 2019-03-06 11:02

8. Prażnowska Sylwia

Oświadczenie majątkowe złożone na początku kadencji 2018-2023

Utworzony: 2019-03-05 | Zmodyfikowany: 2019-03-05 09:06

9. Oświadczenia majątkowe złożone na początku kadencji 2018-2023

Oświadczenia majątkowe złożone na początku kadencji 2018-2023

Utworzony: 2019-03-04 | Zmodyfikowany: 2019-03-05 08:45

10. Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 26 maja 2019 r.

Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborcz...

Na podstawie art. 114 Kodeksu wyborczego Wójt Gminy Świnice Warcie podaje do publicznej wiadomości wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń iplakatówwyborczych: Bielawy -sołecka tablicaogłoszeń Chorzepin -sołecka tablicaogłoszeń Chwalborzyce -sołecka tablicaogłoszeń Drozdów -sołecka tablicaogłoszeń Głogowiec -sołecka tablicaogłoszeń Grodzisko -sołecka tablicaogłoszeń Gusin -sołecka tablicaogłoszeń Kaznów -sołecka tablicaogłoszeń Kosew -sołecka tablicaogłosz...

Utworzony: 2019-03-04 | Zmodyfikowany: 2019-03-04 08:53

11. Godziny urzędowania

Godziny urzędowania

Godziny urzędowania: 1) poniedziałek, środa, czwartek - od godziny 7.30 do 15.30; 2) wtorek – od godziny 7.30 do 17.00; 3) piątek – od godziny 7.30 do 14.00.

Utworzony: 2003-07-16 | Zmodyfikowany: 2019-03-04 08:46

12. Rok 2019

ZARZĄDZENIE Nr 24/2019 Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawi...

Utworzony: 2019-02-19 | Zmodyfikowany: 2019-02-19 09:19

13. Rok 2019

Wyniki ogłoszonego w dniu 4 stycznia 2019 r. otwartego konkursu ofert na realizację ...

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSUOFERT Na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy zdnia 24 kwietnia 2003 r. odziałalności pożytku publicznego io wolontariacie (Dz. U. z2018 r. poz. 450, 650, 723 i 1365 )Wójt Gminy Świnice Warckie podaje do publicznej wiadomości wyniki ogłoszonego wdniu 4 stycznia 2019 r. otwartego konkursu ofert na realizację zadaniapublicznego: Dystrybucja żywności dla klientów GOPS w Świnicach Warckich Nazwaoferenta Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy wŁodzi ul.Wó...

Utworzony: 2019-02-08 | Zmodyfikowany: 2019-02-08 12:03

14. Rok 2019

Ogłoszenie o konkursie na realizację zadania publicznego w zakresie promocji gminy

Utworzony: 2019-01-08 | Zmodyfikowany: 2019-02-01 09:51

15. Rok 2019

Ogłoszenie o naborze wniosków o wsparcie finansowe rozwoju sportu na terenie gminy

Utworzony: 2019-01-08 | Zmodyfikowany: 2019-01-30 11:42

16. Zawiadomienia i obwieszczenia

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 28 stycznia 2019 r.

Świnice Warckie dn. 28.01.2019 r. GKP 6733.1.2019 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Świnice Warckie Na podstawie art. 51 ust.3 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowania przestrzennym ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) zawiadamia, że na wniosek z dnia 04.01.2019 r. Pana CONNECT Bartłomieja Pauś Kościuszków 4e 63-460 Nowe Skalmierzyce- pełnomocnika Inwestora - ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Kaliszu, Al. Wolności 8, 62-800 Kalisz, po uzupełnieniu wniosku w dniu 15 s...

Utworzony: 2019-01-28 | Zmodyfikowany: 2019-01-28 10:27

17. Komisje Rady

Komisje Stałe Rady Gminy Świnice Warckie

KOMISJE STAŁE RADY GMINY ŚWINICE WARCKIE KADENCJI 2002 – 2006 1. Komisja Rewizyjna 2. Komisja Samorządu, Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej 3. Komisja Budżetu, Finansów, Gospodarowania Mieniem Gminnym i Rolnictwa

Utworzony: 2003-07-24 | Zmodyfikowany: 2019-01-21 14:23

18. Skład osobowy

Skład osobowy Komisji. Kadencja 2018-2023

Skład osobowy Komisji. Kadencja 2018-2023 Hałasiewicz Mateusz- Przewodniczący Komisji Daszko Przemysław- Zastępca Przewodniczącego Jaszczak Stanisław Stasiak Mirosław Tutak Krzysztof

Utworzony: 2019-01-21 | Zmodyfikowany: 2019-01-21 14:18

19. Skład osobowy

Skład osobowy Komisji. Kadencja 2018-2023

Skład osobowy Komisji. Kadencja 2018-2023 Stasiak Mirosław- Przewodniczący Komisji Kaźmierczak Paweł- Zastępca Przewodniczącego Bartczak Grażyna Hałasiewicz Mateusz Krawczyk Michał

Utworzony: 2019-01-21 | Zmodyfikowany: 2019-01-21 14:16

20. Skład osobowy

Skład osobowy Komisji. Kadencja 2014-2018

Skład osobowy Komisji. Kadencja 2014-2018 1. Aninowski Stanisław - Przewodniczący Komisji 2. Antczak Wioleta - Zastępca Przewodniczącego Komisji 3. Bielawski Mateusz 4. Nikodemski Andrzej 5. Ławniczak Piotr

Utworzony: 2014-12-03 | Zmodyfikowany: 2019-01-21 14:14