Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. ROK 2019

Zawiadomienie o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie p...

Świnice Warckie, dn. 16 lipca 2019 r. ZPR.271.3.2019 Zawiadomienie o wyniku postępowania dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie usługi w zakresie dowożenia dzieci do szkół na terenie Gminy Świnice Warckie w roku szkolnym 2019/2020”. Postępowanie o udzielenie zamówienia nr ZPR.271.3.2019 Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r...

Utworzony: 2019-07-16 | Zmodyfikowany: 2019-07-16 07:58

2. 2019

Rejestr petycji

Petycja nrKO.152.5.2019 Data złożenia: 11.07.2019r. Treść petycji:.pdf Podmiot wnoszącypetycję: Wnioskodawca/Petycjodawca: Szulc-Efekt sp.z o.o Prezes Zarządu: AdamSzulc KRS:0000059459 04-051Warszawa ul. Poligonowa1 Kapitał Zakładowy: 222 000,00pln www.gmina.pl Przebieg postępowania: przekazano dorozpatrzenia Przewidywany termin załatwienia: 26.07.2019r. Sposób załatwienia petycji: Petycja nr KO.152.1.2019 Data złożenia: 08.03.2019 r. Treść petycji: .pdf Podmiot wnoszący petycję: Współwniosko...

Utworzony: 2019-03-12 | Zmodyfikowany: 2019-07-12 08:24

3. Zawiadomienia i obwieszczenia

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 10 lipca 2019 r.

Świnice Warckie dn. 10.07.2019r GKP 6733.13.2019 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Świnice Warckie Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniui zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.1945 ) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08.07.2019r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego d...

Utworzony: 2019-07-10 | Zmodyfikowany: 2019-07-10 13:52

4. Zawiadomienia i obwieszczenia

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 10 lipca 2019 r.

Świnice Warckie dn. 10.07.2019r GKP 6733.12.2019 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Świnice Warckie Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniui zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.1945 ) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08.07.2019r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego d...

Utworzony: 2019-07-10 | Zmodyfikowany: 2019-07-10 13:50

5. Zawiadomienia i obwieszczenia

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 10 lipca 2019 r.

Świnice Warckie dn. 10.07.2019r GKP 6733.11.2019 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Świnice Warckie Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniui zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.1945 ) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08.07.2019r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego d...

Utworzony: 2019-07-10 | Zmodyfikowany: 2019-07-10 13:47

6. Zawiadomienia i obwieszczenia

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 10 lipca 2019 r.

Świnice Warckie dn. 10.07.2019r GKP 6733.10.2019 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Świnice Warckie Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniui zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.1945 ) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08.07.2019r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego d...

Utworzony: 2019-07-10 | Zmodyfikowany: 2019-07-10 13:38

7. Zawiadomienia i obwieszczenia

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 10 lipca 2019 r.

Świnice Warckie dn. 10.07.2019r GKP 6733.9.2019 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Świnice Warckie Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniui zagospodarowania przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.1945 ) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08.07.2019r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dl...

Utworzony: 2019-07-10 | Zmodyfikowany: 2019-07-10 13:35

8. Zawiadomienia i obwieszczenia

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 10 lipca 2019 r.

Świnice Warckie dn. 10.07.2019r GKP 6733.8.2019 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Świnice Warckie Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniui zagospodarowania przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.1945 ) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08.07.2019r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dl...

Utworzony: 2019-07-10 | Zmodyfikowany: 2019-07-10 13:32

9. Zawiadomienia i obwieszczenia

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 10 lipca 2019 r.

Świnice Warckie dn. 10.07.2019r GKP 6733.7.2019 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Świnice Warckie Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniui zagospodarowania przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.1945 ) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08.07.2019r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dl...

Utworzony: 2019-07-10 | Zmodyfikowany: 2019-07-10 13:28

10. Zawiadomienia i obwieszczenia

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 10 lipca 2019 r

Świnice Warckie dn. 10.07.2019 r GKP 6733.6.2019 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Świnice Warckie Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniui zagospodarowania przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.1945 ) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08.07.2019r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego d...

Utworzony: 2019-07-10 | Zmodyfikowany: 2019-07-10 13:22

11. Zawiadomienia i obwieszczenia

OBwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 10 lipca 2019 r.

Świnice Warckie dn. 10.07.2019r GKP 6733.5.2019 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Świnice Warckie Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniui zagospodarowania przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.1945 ) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08.07.2019r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dl...

Utworzony: 2019-07-10 | Zmodyfikowany: 2019-07-10 13:16

12. Zawiadomienia i obwieszczenia

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 3 lipca 2019 r.

Świnice Warckie dn. 03.07.2019r. GKP.6220.2.2018 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚWINICE WARCKIE Na podstawie art.85 ust.3 w związku z art.38 ustawy z dnia 3 października 2008r . o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oocenach oddziaływania na środowisko (t.j.Dz.U. z2018r., poz. 2081 ze zm.),podaję do publicznej wiadomości,że w dniu 02.07..2019. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegająceg...

Utworzony: 2019-07-04 | Zmodyfikowany: 2019-07-10 13:11

13. Budżet

Budżet Gminy Świnice Warckie na rok 2019

Utworzony: 2019-04-09 | Zmodyfikowany: 2019-07-10 09:24

14. Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy

Utworzony: 2011-04-01 | Zmodyfikowany: 2019-07-09 14:56

15. Rok 2019

Uchwały Rady Gminy Świnice Warckie podjęte w 2019 roku

Utworzony: 2019-03-06 | Zmodyfikowany: 2019-07-09 12:48

16. ROK 2019

Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: Wykonanie us...

Świnice Warckie, dn. 03 lipca 2019 r. ZPR.271.3.2019 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Szanowni Państwo Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z póź. zm.) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Otwarcie ofert na: „Wykonanie usługi w zakresie dowożenia dzieci do szkół na terenie Gminy Świnice Warckie w roku szkolnym 2019/2020” odbyło...

Utworzony: 2019-07-03 | Zmodyfikowany: 2019-07-03 11:44

17. ROK 2019

Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: Wykonanie usługi w zakresie dowożenia dzieci...

Ogłoszenie w BZP nr 564671-N-2019 z dnia 2019-06-25 Gmina Świnice Warckie: Wykonanie usługi w zakresie dowożenia dzieci do szkół na terenie Gminy Świnice Warckie w roku szkolnym 2019/2020 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chron...

Utworzony: 2019-06-25 | Zmodyfikowany: 2019-06-25 10:49

18. Zawiadomienia i obwieszczenia

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 24 czerwca 2019 r.

Świnice Warckie dn. 24.06.2019 r. GKP 6733.13.2019 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Świnice Warckie Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018, poz.1945), w związku art. 10 § 1 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r.– Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2018 r, poz. 2096zezm.) zawiadamiam o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwe...

Utworzony: 2019-06-24 | Zmodyfikowany: 2019-06-24 12:27

19. Zawiadomienia i obwieszczenia

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 24 czerwca 2019 r.

Świnice Warckie dn. 24.06.2019 r. GKP 6733.12.2019 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Świnice Warckie Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018, poz.1945), w związku art. 10 § 1 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r.– Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2018 r, poz. 2096zezm.) zawiadamiam o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwes...

Utworzony: 2019-06-24 | Zmodyfikowany: 2019-06-24 12:25

20. Zawiadomienia i obwieszczenia

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 24 czerwca 2019 r.

Świnice Warckie dn. 24.06.2019 r. GKP 6733.11.2019 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Świnice Warckie Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018, poz.1945), w związku art. 10 § 1 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r.– Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2018r, poz. 2096zezm.) zawiadamiam o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwest...

Utworzony: 2019-06-24 | Zmodyfikowany: 2019-06-24 12:23