Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Wybory samorządowe 2018

Informacja Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 24 września 2018 r.

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 24 września 2018 r. Na podstawie art. 182 § 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349), w celu powołania w gminie Świnice Warckie obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21października 2018 r., Komisarz Wyborczy w Łodzi II informuje, co następuje: § 1 Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatk...

Utworzony: 2018-09-24 | Zmodyfikowany: 2018-09-24 14:00

2. 2018

Rejestr petycji

Petycja nrOOG.152.1.2018 Data złożenia: 13.09.2018 r. Treść petycji: .pdf Podmiot wnoszący petycję: Osoba Prawna Szulc-Efekt sp. z o. o. Prezes Zarządu: Adam Szulc ul. Poligonowa 1 04-051 Warszawa nr KRS: 0000059459 S4E S.A.ul. Samuela Lindego 1C 30-148 Kraków Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000034998, NIP: 676-21-80-819, REGON: 356267368 Przebieg postępowania: przekazano dorozpat...

Utworzony: 2018-09-14 | Zmodyfikowany: 2018-09-21 10:52

3. Wybory samorządowe 2018

INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W ŁODZI II z dnia 17 września 2018 r. o numerach ora...

Utworzony: 2018-09-19 | Zmodyfikowany: 2018-09-19 11:21

4. ROK 2018

ZARZĄDZENIE Nr 301/2018 Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 17 września 2018 r. w spr...

ZARZĄDZENIE Nr 301/2018 Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 17 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Świnice Warckie Na podstawie art. 13 ust.1, art. 28, art. 37 ust.1, art. 38 ust.1 i ust.2 i art. 40 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U z 2018 r., poz.121, 50, 650, 1000, 1089 i 1496 ) oraz § 3 ust.1, § 6 ust.1 i ust.7, § 13...

Utworzony: 2018-09-17 | Zmodyfikowany: 2018-09-17 10:47

5. Budżet

Budżet Gminy Świnice Warckie na rok 2018

Utworzony: 2017-12-28 | Zmodyfikowany: 2018-09-14 15:14

6. Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy

Utworzony: 2011-04-01 | Zmodyfikowany: 2018-09-14 15:13

7. Rok 2018

Uchwały Rady Gminy Świnice Warckie podjęte w 2018 roku

Utworzony: 2018-09-14 | Zmodyfikowany: 2018-09-14 15:10

8. Rok 2017

Oświadczenia majątkowe radnych 2017 rok

Utworzony: 2018-06-29 | Zmodyfikowany: 2018-09-14 11:48

9. Wybory samorządowe 2018

Komunikat Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Łodzi o pełnionych dyżurach w związku z p...

Utworzony: 2018-09-13 | Zmodyfikowany: 2018-09-13 09:31

10. Wybory samorządowe 2018

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Świnicach Warckich

INFORMACJA Gminnej Komisji Wyborczej w Świnicach Warckich Na podstawie art. 178 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.- Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości skład Gminnej Komisji Wyborczej wŚwinicach Warckich: Przewodnicząca: Aleksandra Anna Pawłowska Zastępca Przewodniczącej: Monika Beata Cichocka Członkowie: Barbara Koralewska Agnieszka Maria Kacprzak Grażyna Łuczak Małgorzata Jadwiga Pawlak Ewa Anna Ziółkowska Zofia Marciniak Graży...

Utworzony: 2018-09-12 | Zmodyfikowany: 2018-09-12 16:29

11. Wybory samorządowe 2018

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 10 września 2018 r. w sprawie p...

Utworzony: 2018-09-12 | Zmodyfikowany: 2018-09-12 10:59

12. Wybory samorządowe 2018

Komunikat Komisarza Wyborczego w Łodzi I i Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 3 ...

Utworzony: 2018-09-10 | Zmodyfikowany: 2018-09-10 08:36

13. Wybory samorządowe 2018

Informacje Państwowej Komisji Wyborczej

1. Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich wwyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów iprezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2. Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi w wyborach do rad gmin oraz wójtów, burmistrzów iprezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 3. Informacja o uprawnieniach ...

Utworzony: 2018-08-17 | Zmodyfikowany: 2018-08-17 12:51

14. Podział gminy na stałe obwody głosowania

Podział Gminy Świnice Warckie na stałe obwody głosowania

Utworzony: 2012-12-06 | Zmodyfikowany: 2018-08-16 10:51

15. Podział gminy na okręgi wyborcze

Podział Gminy Świnice Warckie na okręgi wyborcze

Utworzony: 2012-12-06 | Zmodyfikowany: 2018-08-16 10:47

16. Wybory samorządowe 2018

Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborcz...

Na podstawie art. 114 Kodeksu wyborczego Wójt Gminy Świnice Warcie podaje do publicznej wiadomości wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń iplakatówwyborczych: Bielawy -sołecka tablicaogłoszeń Chorzepin -sołecka tablicaogłoszeń Chwalborzyce -sołecka tablicaogłoszeń Drozdów -sołecka tablicaogłoszeń Głogowiec -sołecka tablicaogłoszeń Grodzisko -sołecka tablicaogłoszeń Gusin -sołecka tablicaogłoszeń Kaznów -sołecka tablicaogłoszeń Kosew -sołecka tablicaogłosz...

Utworzony: 2018-08-16 | Zmodyfikowany: 2018-08-16 10:44

17. ROK 2018

ZARZĄDZENIE Nr 292/2018 Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 7 sierpnia 2018 r. w spra...

ZARZĄDZENIE Nr 292/2018 Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości wraz z ogłoszeniem o przeprowadzeniu drugiego przetargu ustnego ograniczonego Na podstawie art. 13, art. 28, art. 37 ust.1, art. 38 ust. 1 i ust. 2 art. 39 ust. 1, art. 40 ust. 1 pkt 2, ust. 2a i ust. 3, art. 41, art. 67 ust.2 pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121, 50, 650, 1000 i 1089 ) i § 3 ...

Utworzony: 2018-08-07 | Zmodyfikowany: 2018-08-07 09:53

18. ROK 2018

Zarządzenie Nr 290/2018 Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawi...

ZARZĄDZENIE Nr 290/2018 Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, 1000, 1349 i 1432 ) oraz art. 35 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz.121, 50, 650, 1000 i 1089 ) zarządzam, co następuje: § 1. Ustala się i podaje się do publicznej wiadomości wy...

Utworzony: 2018-08-01 | Zmodyfikowany: 2018-08-01 11:12

19. ROK 2018

Zarządzenie Nr 289/2018 Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawi...

ZARZĄDZENIE Nr 289/2018 Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2018 r., poz. 994,1000, 1349 i poz. 1432 ) art. 35 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121, 650, 1000 i 1089) oraz Uchwały Nr XXV/208/2018 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie...

Utworzony: 2018-08-01 | Zmodyfikowany: 2018-08-01 11:02

20. Zawiadomienia i obwieszczenia

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 30 lipca 2018 roku

Świnice Warckie dn. 30.07.2018 r. GKP.6220.3.2018 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Świnice Warckie Na podstawie art.85 ust.3 w związku z art.38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz.1405 ze zm.), podaję do publicznej wiadomości w dniu 26.07.2018. na wniosek Pani Izy Michałek wydana została decyzja (pismo z dnia 26.07.2018 r. nr GKP.6220.3...

Utworzony: 2018-07-30 | Zmodyfikowany: 2018-07-30 14:53