główna zawartość

Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Budżet

Budżet Gminy Świnice Warckie na rok 2020

Utworzony: 2020-01-21 | Zmodyfikowany: 2020-05-29 13:05

2. Zawiadomienia i obwieszczenia

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 25 maja 2020 r.

Świnice Warckie dn. 25.05.2020 r. GKP.6220.3.2020 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Świnice Warckie Na podstawie art. 49 w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020. poz. 256 ze zm.), art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.),...

Utworzony: 2020-05-25 | Zmodyfikowany: 2020-05-25 12:37

3. Zawiadomienia i obwieszczenia

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 25 maja 2020 r.

Świnice Warckie dn. 25.05.2020 r. GKP.6220.2.2020 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Świnice Warckie Na podstawie art. 49 w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020. poz. 256 ze zm.), art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.),...

Utworzony: 2020-05-25 | Zmodyfikowany: 2020-05-25 12:34

4. Rejestr petycji

Petycje 2020

Petycja nr OOG.152.1.2020 Data złożenia: 09.01.2020 r. Treść petycji: 0OOG.152.1.2020.pdf Podmiot wnoszący petycję: Mieszkańcy ul. T. Kościuszki w Świnicach warckich Sposób załatwienia petycji:.pdf Petycja nr OOG.152.2.2020 Data złożenia: 23.03.2020 r. Treść petycji: .pdf Podmiot wnoszący petycję: Koalicja Polska Wolna od 5G Sposób załatwienia petycji:.pdf Petycja nr OOG.152.3.2020 Data złożenia: 03.04.2020 r. Treść petycji:.pdf Sposób załatwienia petycji:.pdf

Utworzony: 2020-02-11 | Zmodyfikowany: 2020-05-18 15:36

5. Rok 2020

Uchwały Rady Gminy Świnice Warckie podjęte w 2020 roku

Utworzony: 2020-02-11 | Zmodyfikowany: 2020-05-18 15:28

6. 2019

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Świnice Warckie za rok 2019

Utworzony: 2020-05-08 | Zmodyfikowany: 2020-05-08 11:18

7. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020

Dopisywanie do spisu wyborców

Uprzejmie informuję, że zgodnie z kalendarzem wyborczym w dniu 5 maja br. upływa termin na składanie przez wyborców (w tym wyborców nigdzie nie zamieszkałych przebywających na terenie gminy) wniosków o dopisywanie ich do spisu wyborców w wybranych obwodach głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania albo w której czasowo przebywa.

Utworzony: 2020-04-29 | Zmodyfikowany: 2020-04-29 11:38

8. Zawiadomienia i obwieszczenia

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 29 kwietnia 2020 r.

Świnice Warckie dn. 29.04.2020 r. GKP.6220.3.2020 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Świnice Warckie Na podstawie art. 49 w związku z art. 6 § 4 oraz 106 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U.2020.256 ze zm.), art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., p...

Utworzony: 2020-04-29 | Zmodyfikowany: 2020-04-29 11:34

9. Zawiadomienia i obwieszczenia

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 29 kwietnia 2020 r.

Świnice Warckie, 29.04.2020 r. GKP.6220.2.2020 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Świnice Warckie Na podstawie art. 49 w związku z art. 6 § 4 oraz 106 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U.2020.256 ze zm.), art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. ...

Utworzony: 2020-04-29 | Zmodyfikowany: 2020-04-29 11:29

10. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020

POSTANOWIENIE NR 101/2020 Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 20 kwietnia 2020 r....

Utworzony: 2020-04-20 | Zmodyfikowany: 2020-04-20 13:46

11. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020

Informacja Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 14 kwietnia 2020 r. o liczbie brak...

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 14 kwietnia 2020 r. Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568), w celu powołania w gminie Świnice Warckie obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r., Komisarz Wyborczy w Łodzi II informuje, co następuje: § 1. Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać...

Utworzony: 2020-04-14 | Zmodyfikowany: 2020-04-14 15:00

12. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020

INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W ŁODZI II z dnia 10 kwietnia 2020 r. o numerach ora...

Utworzony: 2020-04-10 | Zmodyfikowany: 2020-04-10 10:30

13. Zawiadomienia i obwieszczenia

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 8 kwietnia 2020 r.

Świnice Warckie dn. 08.04.2020 r. GKP.6220.1.2020 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Świnice Warckie o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Wójt Gminy Świnice Warckie działając na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) w związku z art. 59 ust.1 pkt 2, art. 63 ust.1 i 4, art. 64 ust.1 pkt 1 a także ust. 3 i 4, art. 65, art. 66 i art. 68 ustawy z dnia 3 paź...

Utworzony: 2020-04-08 | Zmodyfikowany: 2020-04-08 13:50

14. Zawiadomienia i obwieszczenia

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 2 kwietnia 2020 r. o wydaniu postan...

Świnice Warckie dn. 02.04.2020 r. GKP.6220.6.2019 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Świnice Warckie o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Wójt Gminy Świnice Warckie działając na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) w związku z art. 59 ust.1 pkt 2, art. 63 ust.1 i 4, art. 64 ust.1 pkt 1 a także ust. 3 i 4, art. 65, art. 66 i art. 68 ustawy z dnia 3 pa...

Utworzony: 2020-04-03 | Zmodyfikowany: 2020-04-03 09:55

15. Skarbnik

Skarbnik Gminy Świnice Warckie

Funkcję Skarbnika Gminy Świnice Warckie od dnia 9 marca 2020 r. pełni Pani Iwona Mokrzycka-Lis Powołana została na to stanowisko Uchwałą Rady Gminy Świnice Warckie Nr XI/97/2020 z dnia 4 marca 2020 r. Do obowiązków Skarbnika Gminy należy m.in.: Nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu gminy, w tym przygotowywanie projektów uchwał rady gminy dotyczących zmian w budżecie oraz projektów zarządzeń o zmianach w układzie wykonawczym budżetu gminy. Sprawowanie kontroli i nadzoru nad gospodarką fi...

Utworzony: 2005-08-04 | Zmodyfikowany: 2020-03-30 14:30

16. Dane podstawowe

Informacje ogólne o Urzędzie

Urząd Gminy ŚWINICE WARCKIE Rodzaj Gmina wiejska Województwo łódzkie Powiat łęczycki Kod 99-140 Miejscowość ŚWINICE WARCKIE Kontakt TEL. 63-288-10-21, FAX 63-288-11-74 e-mail: urzad@swinicewarckie.com.pl Wójt mgr Sylwia Bartczak tel. 63-288-10-21 e-mail: wojt@swinicewarckie.com.pl Przewodniczący Rady Halina Jeżak tel. 63-288-10-58 e-mail: urzad@swinicewarckie.com.pl Sekretarz Mariola Czochara tel. 63-288-10-21 e-mail: sekretarz@swinicewarckie.com.pl Skarbnik Iwona Mokrzycka-Lis tel. 63-288-1...

Utworzony: 2003-06-24 | Zmodyfikowany: 2020-03-30 14:28

17. Zawiadomienia i obwieszczenia

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 30 marca 2020 r.

Świnice Warckie dn. 30.03.2020 r. GKP 6733.2.2020 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Świnice Warckie Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowania przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.1945 ) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 24.02.2020 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publiczne...

Utworzony: 2020-03-30 | Zmodyfikowany: 2020-03-30 14:25

18. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020

Informacja o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisj...

Informacja o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. Informujemy, że możliwe jest zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych bezpośrednio w Urzędzie Gminy Świnice Warckie w godzinach pracy urzędu. Bezpośrednio przed przybyciem należy zgłosić taki zamiar pod numer telefonu 63 2881 021. Zgłoszenie kandydatów na członków komisji może zostać przesła...

Utworzony: 2020-03-26 | Zmodyfikowany: 2020-03-26 15:18

19. ZAPYTANIA OFERTOWE

Zaproszenie do złożenia oferty na odbiór i zagospodarowanie odpadów segregowanych sz...

Świnice Warckie, dn. 23 marca 2020 r. Zapytanie ofertowe o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro Zaproszenie do złożenia oferty na odbiór i zagospodarowanie odpadów segregowanych szkło i plastik zbieranych w pojemnikach typu „dzwon i siatkowe” zlokalizowanych na terenie gminy Świnice Warckie I. Nazwa oraz adres zamawiającego. GMINA ŚWINICE WARCKIE, w imieniu której działa Wójt Gminy Świnice Warckie z siedzibą: ul. Szkolna 1 99-140 Świnice Wa...

Utworzony: 2020-03-23 | Zmodyfikowany: 2020-03-23 12:13

20. Zawiadomienia i obwieszczenia

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 13 marca 2020 r.

Świnice Warckie dn. 13.03.2020r GKP.6220.1.2020 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Świnice Warckie Na podstawie art. 49 w związku z art. 61§ 4 oraz 106 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 201...

Utworzony: 2020-03-13 | Zmodyfikowany: 2020-03-13 09:46