Plan pracy komisji na 2018 rok

Plan pracy komisji na 2017 rok

Plan pracy komisji na 2016 rok

Plan pracy komisji na 2015 rok

Plan pracy komisji na 2014 rok

Plan pracy komisji na 2013 rok

Plan pracy komisji na 2012 rok

Plan pracy komisji na 2011 rok

Załączniki
Plan pracy komisji na 2011 rok   20.233 KB

Plan pracy komisji na 2010 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały
Rady Gminy Świnice Warckie
Nr XXVI/176/2009
z dnia 29 grudnia 2009r.
PLAN PRACY KOMISJI SAMORZĄDU,
OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ NA 2010R.

Lp.
Temat
Termin posiedzenia
1.
2.
Omówienie tematów sesji rady gminy.
Sprawozdanie z działalności komisji.
styczeń
1.
Omówienie tematów sesji rady gminy.
kwiecień
1.
Omówienie tematów sesji rady gminy.
czerwiec
1.
2.
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych.
Omówienie tematów sesji rady gminy.
wrzesień
1.
Projekty uchwał podatkowych na 2011r.
październik-listopad
1.
2.
Plan pracy komisji na 2011r.
Projekt budżetu gminy na 2011r.
grudzień

Plan pracy komisji na 2009 rok

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy Świnice Warckie
Nr XX/145/2008
z dnia 30 grudnia 2008r.
PLAN PRACY KOMISJI SAMORZĄDU,
OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ NA 2009R.
Lp.
Temat
Termin
1.
2.
Sprawozdanie z działalności komisji.
Omówienie tematów sesji rady gminy.
Styczeń
1.
Omówienie tematów sesji rady gminy.
Marzec – Kwiecień
1.
Omówienie tematów sesji rady gminy.
Czerwiec
1.
2.
Informacja o działalności placówek oświatowych.
Omówienie tematów sesji rady gminy
Wrzesień
1.
Projekty uchwał podatkowych na 2010r.
Listopad
1.
2.
Projekt budżetu gminy na 2010r.
Plan pracy komisji na 2010r.
Grudzień

Plan pracy komisji na 2008 rok

PLAN PRACY KOMISJI SAMORZĄDU,

OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ NA 2008 R.

Lp.

Temat

Termin posiedzenia

1.

2.

Omówienie tematów sesji rady gminy.

Sprawozdanie z działalności komisji.

Styczeń – Luty

1.

Omówienie tematów sesji rady gminy.

Marzec – Kwiecień

1.

Omówienie tematów sesji rady gminy.

Czerwiec

1.

Omówienie tematów sesji rady gminy.

Wrzesień

1.

Projekty uchwał podatkowych na 2009r.

Listopad

1.

2

Plan pracy komisji na 2009r.

Projekt budżetu gminy na 2009r

Grudzień

Plan pracy komisji na 2007 rok

PLAN PRACY KOMISJI SAMORZĄDU,

OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ NA 2007 R.

Lp.

Temat

Termin posiedzenia

1.

2.

Omówienie tematów sesji rady gminy.

Spotkanie z dyrektorami szkół.

Styczeń – Luty

1.

2.

Omówienie tematów sesji rady gminy.

Spotkanie z kierownikiem NZOZ „MAMED”

Marzec – Kwiecień

1.

2.

3.

Omówienie tematów sesji rady gminy.

Sprawozdanie z działalności komisji.

Spotkanie z dyrektorem GOK.

Czerwiec

1.

2.

Projekty uchwał podatkowych na 2008r.

Spotkanie z kierownikiem GOPS.

Listopad

1.

2.

Plan pracy komisji na 2008r.

Projekt budżetu gminy na 2008r.

Grudzień