główna zawartość
artykuł nr 1

Podstawowy zakres działania stanowiska

Do podstawowego zakresu działania stanowiska należy: 

1) kadrowe pracowników urzędu i pracowników interwencyjnych;
2) kadrowe kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;
3) socjalne i bhp pracowników urzędu;
4) ochrona zdrowia ludności;
5) prowadzenie sekretariatu wójta;
6) informatyka i technika pracy biurowej;
7) ochrona danych osobowych;
8) prowadzenie kancelarii urzędu;
9) prowadzenie strony internetowej gminy.