główna zawartość
artykuł nr 1

Podstawowy zakres działania stanowiska

Do podstawowego zakresu działania stanowiska należy: 

1) planowanie przestrzenne, studium uwarunkowań;
2) udostępnianie informacji o środowisku;
3) oświetlenie uliczne, łączność i komunikacja;
4) organizacja i bezpieczeństwo ruchu drogowego, zarządzanie drogami gminnymi;
5) utrzymanie dróg gminnych, ulic, chodników, mostów i przepustów;
6) krajowy zarobkowy przewóz osób taksówkami i pojazdami nie będącymi taksówkami;
7) utrzymanie budynków komunalnych gminy, zabezpieczenie przeciwpożarowe i przeciw kradzieżowe obiektów gminnych;
8) inwestycje i remonty w zakresie prowadzonych spraw.