główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwały Rady Gminy Świnice Warckie podjęte w IV kwartale 2003r.

Załączniki:
Uchwała Nr X/93/2003 z dnia 29 grudnia 2003r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od podatku od środków transportowych 408 KB
Uchwała Nr X/92/2003 z dnia 29 grudnia 2003r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/41/2003 w sprawie budżetu gminy na rok 2003 788 KB
Uchwała Nr X/91/2003 z dnia 29 grudnia 2003r. w sprawie zamiany krótkoterminowego kredytu pomostowego na długoterminowy kredyt pomostowy 79 KB
Uchwała Nr X/90/2003 z dnia 29 grudnia 2003r. w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych dla ustalenia wysokości dodatku mieszkaniowego 73 KB
Uchwała Nr X/89/2003 z dnia 29 grudnia 2003r. w sprawie planów pracy rady gminy i jej komisji na 2004r. 311 KB
Uchwała Nr IX/88/2003 z dnia 12 grudnia 2003r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu 71 KB
Uchwała Nr IX/87/2003 z dnia 12 grudnia 2003r. w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od podatku od środków transportowych 379 KB
Uchwała Nr IX/86/2003 z dnia 12 grudnia 2003r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wodę i ścieki 324 KB
Uchwała Nr IX/85/2003 z dnia 12 grudnia 2003r. w sprawie obniżki średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego 85 KB
Uchwała Nr IX/84/2003 z dnia 12 grudnia 2003r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/41/2003 w sprawie budżetu gminy na rok 2003 314 KB
Uchwała Nr IX/83/2003 z dnia 12 grudnia 2003r. w sprawie nieważności uchwały rady gminy 62 KB
Uchwała Nr IX/82/2003 z dnia 12 grudnia 2003r. w sprawie przystąpienia Gminy Świnice Warckie do Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Ziemi Łęczyckiej 86 KB
Uchwała Nr VIII/81/2003 z dnia 27 października 2003r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/40/2003 w sprawie budżetu gminy na rok 2003 287 KB
Uchwała Nr VIII/80/2003 z dnia 27 października 2003r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/60/2003 w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie kredytu w formie weksla "in blanco" 76 KB
Uchwała Nr VIII/79/2003 z dnia 27 października 2003r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/59/2003 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu 71 KB
Uchwała Nr VIII/78/2003 z dnia 27 października 2003r. w sprawie przeznaczenia środków pochodzących z umorzenia pożyczki udzielonej przez WFOŚiGW na podstawie umowy pożyczki Nr 284/OA/P/2001 na termorenowację budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Świnicach Warckich 80 KB
Uchwała Nr VIII/77/2003 z dnia 27 października 2003r. w sprawie wyrażenia opinii Rady Gminy dotyczącej zmiany charakteru użytkowania gruntu rolnego na leśny 87 KB
Uchwała Nr VIII/76/2003 z dnia 27 października 2003r. w sprawie wyrażenia opinii Rady Gminy dotyczącej zmiany charakteru użytkowania gruntu rolnego na leśny 87 KB
Uchwała Nr VIII/75/2003 z dnia 27 października 2003r. w sprawie wyboru ławników 70 KB
Dostępne kategorie:
Rok 2003
Rok 2004
Rok 2005