główna zawartość
artykuł nr 1

Skład osobowy Komisji. Kadencja 2018-2023

Skład osobowy Komisji. Kadencja 2018-2023

  1. Stasiak Mirosław- Przewodniczący Komisji
  2. Kaźmierczak Paweł- Zastępca Przewodniczącego
  3. Wróblewski Krzysztof
  4. Hałasiewicz Mateusz
  5. Krawczyk Michał
artykuł nr 2

Skład osobowy Komisji. Kadencja 2014-2018

Skład osobowy Komisji. Kadencja 2014-2018

1. Bartczak Grażyna - Przewodnicząca Komisji

2. Krawczyk Ewa - Zastępca Przewodniczącej Komisji

3. Augustyniak Sławomir

4. Gnatowski Roman

5. Wróblewski Krzysztof

artykuł nr 3

Skład osobowy Komisji Rewizyjnej kadencji 2010 - 2014

 

1. Maria Pawłowska - Przewodnicząca Komisji  

2. Mirosław Stasiak - Zastępca Przewodniczącej Komisji

3. Grażyna Bartczak  

4. Karol Różalski

5. Kazimierz Mielczarek  

artykuł nr 4

Skład osobowy komisji. Kadencja 2006-2010.

Skład osobowy komisji. Kadencja 2006-2010.

1. Grażyna Bartczak - Przewodnicząca Komisji

2. Mirosław Stasiak - Zastępca

3. Karol Różalski - członek

4. Maria Pawłowska - członek

5. Kazimierz Mielczarek - członek