Skład Rady Gminy Świnice Warckie kadencji 2018-2023

Rada Gminy Świnice Warckie Kadencja 2018-2023

 1. Aleksandrzak Zbigniew
 2. Augustyniak Sławomir
 3. Bartczak Grażyna
 4. Bielawski Mateusz- Wiceprzewodniczący
 5. Daszko Przemysław
 6. Gralak Tomasz
 7. Hałasiewicz Mateusz
 8. Jaszczak Stanisław- Wiceprzewodniczący
 9. Jeżak Halina- Przewodnicząca
 10. Kaźmierczak Paweł
 11. Krawczyk Michał
 12. Prądzyńska Beata
 13. Stasiak Mirosław
 14. Tutak Krzysztof
 15. Wróblewski Krzysztof

Skład Rady Gminy Świnice Warckie kadencji 2014-2018

Rada Gminy Świnice Warckie kadencji 2014 - 2018

1. Aninowski Stanisław

2. Antczak Wioleta

3. Augustyniak Sławomir

4. Bartczak Grażyna

5. Bielawski Mateusz

6. Daszko Przemysław

7. Dudka Włodzimierz

8. Gnatowski Roman

9. Krawczyk Ewa

10. Ławniczak Piotr - Wiceprzewodniczący Rady Gminy

11. Łazarek Jan - Wiceprzewodniczący Rady Gminy

12. Nikodemski Andrzej

13. Prądzyńska Beata

14. Tutak Krzysztof - Przewodniczący Rady Gminy

15. Wróblewski Krzysztof

Skład Rady Gminy Świnice Warckie kadencji 2010-2014

Rada Gminy Świnice Warckie kadencji 2010 - 2014
1. Augustyniak Sławomir
2. Bartczak Grażyna
3. Czyżnik Jarosław - Wiceprzewodniczący Rady Gminy
4. Daszko Przemysław
5. Doniak Mariusz
6. Gnatowski Roman
7. Kaźmierska Emilia
8. Krawczyk Ewa
9. Ławniczak Piotr - Wiceprzewodniczący Rady Gminy
10. Łazarek Jan
11. Mielczarek Kazimierz
12. Pawłowska Maria
13. Różalski Karol
14. Stasiak Mirosław
15. Tutak Krzysztof - Przewodniczący Rady Gminy

Skład Rady Gminy Świnice Warckie kadencji 2006-2010

Skład Rady Gminy Świnice Warckie

Kadencja 2006-2010

1. Tutak Krzysztof - Przewodniczący Rady Gminy

2. Pacholczyk Bogdan - Wiceprzewodniczący Rady Gminy

3. Ziółkowski Zbigniew - Wiceprzewodniczący Rady Gminy

4. Bartczak Grażyna

5. Czyżnik Mirosław

6. Jabłoński Radosław

7. Jóźwiak Zdzisław

8. Ławniczak Piotr

9. Mielczarek Kazimierz

10. Mikołajczyk Zofia

11. Olejnik Mikołaj

12. Pawłowska Maria

13. Różalski Karol

14. Stasiak Mirosław

15. Zielonka Andrzej

Skład Rady Gminy Świnice Warckie

RADA GMINY ŚWINICE WARCKIE KADENCJI 2002 – 2006 1. Bartczak Grażyna 2. Charuba Kazimierz 3. Hajduk Anna 4. Jóźwiak Zdzisław 5. Kaźmierczak Jadwiga 6. Matusiak Leszek 7. Olejnik Mikołaj - wiceprzewodniczący 8. Pacholczyk Bogdan 9. Pawłowska Maria 10. Różalski Karol - przewodniczący 11. Sęczkowski Piotr 12. Stasiak Mirosław 13. Szczęsny Sławomir 14. Tutak Krzysztof - wiceprzewodniczący 15. Ziółkowski Zbigniew