Ogłoszenie o konkursie na realizację zadania publicznego w zakresie sportu

Ogłoszenie o konkursie na realizację zadania publicznego w zakresie promocji gminy

Ogłoszenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 27 stycznia 2012 r.