główna zawartość
artykuł nr 1

Przedmiot działania

Do zadań Komisji ds. skarg, wniosków i petycji należy:

1) opiniowanie skierowanych przez radę gminy skarg na działalność wójta gminy oraz działalność kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;

2) opiniowanie skierowanych przez radę gminy wniosków i petycji składanych przez obywateli.