główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwały Rady Gminy Świnice Warckie podjęte w 2006 r.

Załączniki:
Uchwała Nr IV/23/2006 w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006 211 KB
Uchwała Nr IV/22/2006 w sprawie planów pracy rady gminy i jej komisji na 2007 rok 318 KB
Uchwała Nr IV/21/2006 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/181/2005 w sprawie budżetu gminy na rok 2006 766 KB
Uchwała Nr IV/20/2006 w sprawie przeznaczenia lokali na potrzeby organizacji działających na terenie gminy 122 KB
Uchwała Nr IV/19/2006 w sprawie programu współpracy Gminy Świnice Warckie z organizacjami pozarządowymi na 2007 rok 465 KB
Uchwała Nr IV/18/2006 w sprawie regulaminu wynagradzania anuczycieli zatrudnionych w jednostach oświatowych prowadzonych przez Gminę Świnice Warckie w 2007 roku 769 KB
Uchwała Nr III/17/2006 w sprawie wyboru przedstawicieli do Zgromadzenia Związku Gmin Nadnerzańskich 85 KB
Uchwała Nr III/16/2006 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr I/5/2006 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu 99 KB
Uchwała Nr III/15/2006 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/181/2005 w sprawie budżetu gminy na rok 2006 465 KB
Uchwała Nr III/14/2006 w sprawie udzielenia upoważnienia Przewodniczącemu Rady Gminy 93 KB
Uchwała Nr III/13/2006 w sprawie ustalenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, na podatek rolny, na podatek leśny oraz wzorów formularzy informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego MB
Uchwała Nr III/12/2006 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości 215 KB
Uchwała Nr III/11/2006 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 121 KB
Uchwała Nr III/10/2006 w sprawie obniżki średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego 118 KB
Uchwała Nr II/9/2006 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Świnice Warckie 106 KB
Uchwała Nr II/8/2006 w sprawie powołania składów osobowych komisji rady gminy 92 KB
Uchwała Nr II/7/2006 w sprawie powołania komisji rewizyjnej 75 KB
Uchwała Nr I/6/2006 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/181/2005 w sprawie budżetu gminy na rok 2006 462 KB
Uchwała Nr I/5/2006 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu 96 KB
Uchwała Nr I/4/2006 w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów na okres kadencji rady gminy 2006-2010 84 KB
Uchwała Nr I/3/2006 w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych na okres kadencji rady gminy 2006-2010 114 KB
Uchwała Nr I/2/2006 w sprawie wyboru wiceprzewodniczących rady gminy 72 KB
Uchwała Nr I/1/2006 w sprawie wyboru przewodniczącego rady gminy 70 KB