Uchwały Rady Gminy Świnice Warckie podjęte w 2006 r.

Załączniki
Uchwała Nr I/1/2006 w sprawie wyboru przewodniczącego rady gminy   69.500 KB
Uchwała Nr I/2/2006 w sprawie wyboru wiceprzewodniczących rady gminy   72.000 KB
Uchwała Nr I/3/2006 w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych na okres kadencji rady gminy 2006-2010   114.000 KB
Uchwała Nr I/4/2006 w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów na okres kadencji rady gminy 2006-2010   84.000 KB
Uchwała Nr I/5/2006 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu   96.000 KB
Uchwała Nr I/6/2006 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/181/2005 w sprawie budżetu gminy na rok 2006   462.000 KB
Uchwała Nr II/7/2006 w sprawie powołania komisji rewizyjnej   75.000 KB
Uchwała Nr II/8/2006 w sprawie powołania składów osobowych komisji rady gminy   91.500 KB
Uchwała Nr II/9/2006 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Świnice Warckie   105.500 KB
Uchwała Nr III/10/2006 w sprawie obniżki średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego   118.000 KB
Uchwała Nr III/11/2006 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków   120.500 KB
Uchwała Nr III/12/2006 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości   215.000 KB
Uchwała Nr III/13/2006 w sprawie ustalenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, na podatek rolny, na podatek leśny oraz wzorów formularzy informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego   1.293 MB
Uchwała Nr III/14/2006 w sprawie udzielenia upoważnienia Przewodniczącemu Rady Gminy   93.000 KB
Uchwała Nr III/15/2006 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/181/2005 w sprawie budżetu gminy na rok 2006   464.500 KB
Uchwała Nr III/16/2006 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr I/5/2006 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu   98.500 KB
Uchwała Nr III/17/2006 w sprawie wyboru przedstawicieli do Zgromadzenia Związku Gmin Nadnerzańskich   84.500 KB
Uchwała Nr IV/18/2006 w sprawie regulaminu wynagradzania anuczycieli zatrudnionych w jednostach oświatowych prowadzonych przez Gminę Świnice Warckie w 2007 roku   768.500 KB
Uchwała Nr IV/19/2006 w sprawie programu współpracy Gminy Świnice Warckie z organizacjami pozarządowymi na 2007 rok   465.000 KB
Uchwała Nr IV/20/2006 w sprawie przeznaczenia lokali na potrzeby organizacji działających na terenie gminy   122.000 KB
Uchwała Nr IV/21/2006 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/181/2005 w sprawie budżetu gminy na rok 2006   766.000 KB
Uchwała Nr IV/22/2006 w sprawie planów pracy rady gminy i jej komisji na 2007 rok   317.500 KB
Uchwała Nr IV/23/2006 w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006   211.000 KB