Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Świnice Warckie

Załączniki
Treść studium   2.093 MB
Kierunki zagospodarowania   105.254 KB
Uwarunkowania   101.271 KB
Rozstrzygnięcia   108.304 KB