Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 10 lipca 2019 r.

Świnice Warckie dn. 10.07.2019r

GKP 6733.13.2019

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Świnice Warckie

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.1945 ) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08.07.2019r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na Budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN oraz przebudowa linii napowietrznej SN obręb ewidencyjny 0011 Kozanki Podleśne, dz. nr ew. 167/14 na terenie gminy Świnice Warckie.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi w terminie 14 dni od daty jego publicznego ogłoszenia tj. 11.07.2019r za pośrednictwem Wójta Gminy Świnice Warckie.

Z w/w decyzją można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Świnicach Warckich pokój nr 11,w godzinach urzędowania tj. poniedziałek, środa, czwartek 7:30-15:30, wtorek 7:30-17:00,piątek 7:30-14:00 pokój nr 11. Telefon nr 63 2881074

Obwieszczenie zamieszczono:

Obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Świnicach Warckich oraz na stronie internetowej. BIP.

Obwieszczenie w miejscu realizacji inwestycji tj. tablica ogłoszeń sołectwa Kozanki Podleśne

a/a

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 10 lipca 2019 r.

Świnice Warckie dn. 10.07.2019r

GKP 6733.12.2019

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Świnice Warckie

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.1945 ) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08.07.2019r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na Budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN oraz przebudowa linii napowietrznej SN obręb ewidencyjny 0012 Kraski, dz. nr ew. 184, 185 na terenie gminy Świnice Warckie.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi w terminie 14 dni od daty jego publicznego ogłoszenia tj. 11.07.2019r za pośrednictwem Wójta Gminy Świnice Warckie.

Z w/w decyzją można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Świnicach Warckich pokój nr 11,w godzinach urzędowania tj. poniedziałek, środa, czwartek 7:30-15:30, wtorek 7:30-17:00,piątek 7:30-14:00 pokój nr 11. Telefon nr 63 2881074

Obwieszczenie zamieszczono:

Obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Świnicach Warckich oraz na stronie internetowej. BIP.

Obwieszczenie w miejscu realizacji inwestycji tj. . tablica ogłoszeń sołectwa Kraski

a/a

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 10 lipca 2019 r.

Świnice Warckie dn. 10.07.2019r

GKP 6733.11.2019

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Świnice Warckie

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.1945 ) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08.07.2019r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na : Budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN oraz przebudowa linii napowietrznej SN obręb ewidencyjny obręb 0019 Rogów, dz. nr ew. 52, 54 oraz obręb ewidencyjny 0015 Piaski, dz. nr ew. 209, 208 na terenie gminy Świnice Warckie.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi w terminie 14 dni od daty jego publicznego ogłoszenia tj. 11.07.2019r za pośrednictwem Wójta Gminy Świnice Warckie.

Z w/w decyzją można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Świnicach Warckich pokój nr 11,w godzinach urzędowania tj. poniedziałek, środa, czwartek 7:30-15:30, wtorek 7:30-17:00,piątek 7:30-14:00 pokój nr 11. Telefon nr 63 2881074

Obwieszczenie zamieszczono:

Obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Świnicach Warckich oraz na stronie internetowej. BIP.

Obwieszczenie w miejscu realizacji inwestycji tj. . tablica ogłoszeń sołectwa Piaski Rogów

a/a

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 10 lipca 2019 r.

Świnice Warckie dn. 10.07.2019r

GKP 6733.10.2019

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Świnice Warckie

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.1945 ) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08.07.2019r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na : Budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN oraz przebudowa linii napowietrznej SN obręb ewidencyjny 0026 Wola Świniecka, dz. nr ew. 138, 141, 136 na terenie gminy Świnice Warckie.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi w terminie 14 dni od daty jego publicznego ogłoszenia tj. 11.07.2019r za pośrednictwem Wójta Gminy Świnice Warckie.

Z w/w decyzją można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Świnicach Warckich pokój nr 11,w godzinach urzędowania tj. poniedziałek, środa, czwartek 7:30-15:30, wtorek 7:30-17:00,piątek 7:30-14:00 pokój nr 11. Telefon nr 63 2881074

Obwieszczenie zamieszczono:

Obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Świnicach Warckich oraz na stronie internetowej. BIP.

Obwieszczenie w miejscu realizacji inwestycji tj. . tablica ogłoszeń sołectwa Wola Świniecka

a/a

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 10 lipca 2019 r.

Świnice Warckie dn. 10.07.2019r

GKP 6733.9.2019

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Świnice Warckie

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowania przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.1945 ) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08.07.2019r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na : Budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN oraz przebudowa linii napowietrznej SN Obręb ewidencyjny 0017 Podłęże, dz. nr ew. 172, 171, 227, 245 na terenie gminy Świnice Warckie

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi w terminie 14 dni od daty jego publicznego ogłoszenia tj. 11.07.2019r za pośrednictwem Wójta Gminy Świnice Warckie

Z w/w decyzją można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Świnicach Warckich pokój nr 11,w godzinach urzędowania tj. poniedziałek, środa, czwartek 7:30-15:30, wtorek 7:30-17:00,piątek 7:30-14:00 pokój nr 11. Telefon nr 63 2881074

Obwieszczenie zamieszczono:

Obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Świnicach Warckich oraz na stronie internetowej. BIP.

Obwieszczenie w miejscu realizacji inwestycji tj. . tablica ogłoszeń sołectwa Podłęże

a/a

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 10 lipca 2019 r.

Świnice Warckie dn. 10.07.2019r

GKP 6733.8.2019

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Świnice Warckie

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowania przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.1945 ) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08.07.2019r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na : Budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN oraz przebudowa linii napowietrznej SN . Obręb ewidencyjny 0005 Drozdów , dz. nr ew. 82 na terenie gminy Świnice Warckie

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi w terminie 14 dni od daty jego publicznego ogłoszenia tj. 11.07.2019r za pośrednictwem Wójta Gminy Świnice Warckie

Z w/w decyzją można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Świnicach Warckich pokój nr 11,w godzinach urzędowania tj. poniedziałek, środa, czwartek 7:30-15:30, wtorek 7:30-17:00,piątek 7:30-14:00 pokój nr 11. Telefon nr 63 2881074

Obwieszczenie zamieszczono:

Obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Świnicach Warckich oraz na stronie internetowej. BIP.

Obwieszczenie w miejscu realizacji inwestycji tj. . tablica ogłoszeń sołectwa Drozdów

a/a

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 10 lipca 2019 r.

Świnice Warckie dn. 10.07.2019r

GKP 6733.7.2019

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Świnice Warckie

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowania przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.1945 ) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08.07.2019r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na : Budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN oraz przebudowa linii napowietrznej SN . Obręb ewidencyjny 0022 Świnice Osiedle, dz. nr ew. 236, 241, 248 na terenie gminy Świnice Warckie

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi w terminie 14 dni od daty jego publicznego ogłoszenia tj. 11.07.2019r za pośrednictwem Wójta Gminy Świnice Warckie

Z w/w decyzją można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Świnicach Warckich pokój nr 11,w godzinach urzędowania tj. poniedziałek, środa, czwartek 7:30-15:30, wtorek 7;30-17:00,piątek 7:30-14:00 pokój nr 11. Telefon nr 63 2881074

Obwieszczenie zamieszczono:

Obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Świnicach Warckich oraz na stronie internetowej. BIP.

Obwieszczenie w miejscu realizacji inwestycji tj. . tablica ogłoszeń sołectwa Świnice Warckie

a/a

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 10 lipca 2019 r

Świnice Warckie dn. 10.07.2019 r

GKP 6733.6.2019

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Świnice Warckie

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowania przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.1945 ) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08.07.2019r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na Budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN oraz przebudowa linii napowietrznej SN .. Obręb Ewidencyjny 0022 Świnice Osiedle, dz. nr ew. 226/1, 236, 238/4 na terenie gminy Świnice Warckie.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi w terminie 14 dni od daty jego publicznego ogłoszenia tj. 11.07.2019r za pośrednictwem Wójta Gminy Świnice Warckie.

Z w/w decyzją można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Świnicach Warckich pokój nr 11,w godzinach urzędowania tj. poniedziałek, środa, czwartek 7:30-15:30, wtorek 7:30-17:00,piątek 7:30-14:00 pokój nr 11. Telefon nr 63 2881074

Obwieszczenie zamieszczono:

Obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Świnicach Warckich oraz na stronie internetowej. BIP.

Obwieszczenie (w miejscu realizacji inwestycji tj. . tablica ogłoszeń sołectwa Świnice Warckie

a/a

OBwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 10 lipca 2019 r.

Świnice Warckie dn. 10.07.2019r

GKP 6733.5.2019

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Świnice Warckie

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowania przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.1945 ) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08.07.2019r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na Budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN oraz przebudowa linii napowietrznej SN .. Obręb ewidencyjny 0022 Świnice Osiedle, dz. nr ew. 367, 358, 313 na terenie gminy Świnice Warckie

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi w terminie 14 dni od daty jego publicznego ogłoszenia tj. 11.07.2019r za pośrednictwem Wójta Gminy Świnice Warckie

Z w/w decyzją można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Świnicach Warckich pokój nr 11,w godzinach urzędowania tj. poniedziałek, środa, czwartek 7:30-15:30, wtorek 7:30-17:00,piątek 7:30-14:00 pokój nr 11. Telefon nr 63 2881074

Obwieszczenie zamieszczono:

Obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Świnicach Warckich oraz na stronie internetowej. BIP.

Obwieszczenie w miejscu realizacji inwestycji tj. . tablica ogłoszeń sołectwa Świnice Warckie

a/a

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 24 czerwca 2019 r.

Świnice Warckie dn. 24.06.2019 r.

GKP 6733.13.2019

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Świnice Warckie

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018, poz.1945), w związku art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.– Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2018 r, poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN oraz przebudowa linii napowietrznej SN obręb ewidencyjny 0011 Kozanki Podleśne, dz. nr ew. 167/14 na terenie gminy Świnice Warckie.

Z zebranymi materiałami i dowodami można się zapoznać w terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości (tj. 25.06.2019 r.) w siedzibie Urzędu Gminy w Świnicach Warckich ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie w godzinach urzędowania tj. poniedziałek, środa, czwartek 7.30-15.30, wtorek 7.30-17.00, piątek 7.30-14.00 pokój nr 11, telefon nr 63 2881074.

Obwieszczenie zamieszczono:

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Świnicach Warckich oraz na stronie internetowej BIP.

W miejscu realizacji inwestycji tj. tablica ogłoszeń sołectwa Kozanki Podleśne.

a/a

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 24 czerwca 2019 r.

Świnice Warckie dn. 24.06.2019 r.

GKP 6733.12.2019

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Świnice Warckie

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018, poz.1945), w związku art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.– Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2018 r, poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN oraz przebudowa linii napowietrznej SN obręb ewidencyjny 0012 Kraski, dz. nr ew. 184, 185 na terenie gminy Świnice Warckie.

Z zebranymi materiałami i dowodami można się zapoznać w terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości (tj. 25.06.2019 r.) w siedzibie Urzędu Gminy w Świnicach Warckich ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie w godzinach urzędowania tj. poniedziałek, środa, czwartek 7.30-15.30, wtorek 7.30-17.00, piątek 7.30-14.00 pokój nr 11, telefon nr 63 2881074.

Obwieszczenie zamieszczono:

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Świnicach Warckich oraz na stronie internetowej BIP.

W miejscu realizacji inwestycji tj. tablica ogłoszeń sołectwa Kraski.

a/a

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 24 czerwca 2019 r.

Świnice Warckie dn. 24.06.2019 r.

GKP 6733.11.2019

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Świnice Warckie

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018, poz.1945), w związku art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.– Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2018r, poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN oraz przebudowa linii napowietrznej SN obręb ewidencyjny obręb 0019 Rogów, dz. nr ew. 52, 54 oraz obręb ewidencyjny 0015 Piaski, dz. nr ew. 209, 208 na terenie gminy Świnice Warckie.

Z zebranymi materiałami i dowodami można się zapoznać w terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości (tj. 25.06.2019 r.) w siedzibie Urzędu Gminy w Świnicach Warckich ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie w godzinach urzędowania tj. poniedziałek, środa, czwartek 7.30-15.30, wtorek 7.30-17.00, piątek 7.30-14.00 pokój nr 11, telefon nr 63 2881074.

Obwieszczenie zamieszczono:

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Świnicach Warckich oraz na stronie internetowej BIP.

W miejscu realizacji inwestycji tj. tablica ogłoszeń sołectwa Piaski i Rogów.

a/a

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 24 czerwca 2019 r.

Świnice Warckie dn. 24.06.2019 r.

GKP 6733.10.2019

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Świnice Warckie

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018, poz.1945), w związku art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.– Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2018r, poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN oraz przebudowa linii napowietrznej SN. Obręb ewidencyjny 0026 Wola Świniecka, dz. nr ew. 138, 141, 136 na terenie gminy Świnice Warckie.

Z zebranymi materiałami i dowodami można się zapoznać w terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości (tj. 25.06.2019 r.) w siedzibie Urzędu Gminy w Świnicach Warckich ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie w godzinach urzędowania tj. poniedziałek, środa, czwartek 7.30-15.30, wtorek 7.30-17.00, piątek 7.30-14.00 pokój nr 11, telefon nr 63 2881074.

Obwieszczenie zamieszczono:

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Świnicach Warckich oraz na stronie internetowej BIP.

W miejscu realizacji inwestycji tj. tablica ogłoszeń sołectwa Wola Świniecka.

a/a

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 24 czerwca 2019 r.

Świnice Warckie dn. 24.06.2019r

GKP 6733.9.2019

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Świnice Warckie

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018, poz.1945), w związku art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.– Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2018r, poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN oraz przebudowa linii napowietrznej SN Obręb ewidencyjny 0017 Podłęże, dz. nr ew. 172, 171, 227, 245 na terenie gminy Świnice Warckie.

Z zebranymi materiałami i dowodami można się zapoznać w terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości (tj. 25.06.2019 r.) w siedzibie Urzędu Gminy w Świnicach Warckich ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie w godzinach urzędowania tj. poniedziałek, środa, czwartek 7.30-15.30, wtorek 7.30-17.00, piątek 7.30-14.00 pokój nr 11, telefon nr 63 2881074.

Obwieszczenie zamieszczono:

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Świnicach Warckich oraz na stronie internetowej BIP.

W miejscu realizacji inwestycji tj. tablica ogłoszeń sołectwa Podłęże.

a/a

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 24 czerwca 2019 r.

Świnice Warckie dn. 24.06.2019 r.

GKP 6733.8.2019

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Świnice Warckie

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018, poz.1945), w związku art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.– Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2018 r, poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN oraz przebudowa linii napowietrznej SN. Obręb ewidencyjny 0005 Drozdów, dz. nr ew. 82 na terenie gminy Świnice Warckie.

Z zebranymi materiałami i dowodami można się zapoznać w terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości (tj. 25.06.2019 r.) w siedzibie Urzędu Gminy w Świnicach Warckich ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie w godzinach urzędowania tj. poniedziałek, środa, czwartek 7.30-15.30, wtorek 7.30-17.00,piątek 7.30-14.00 pokój nr 11, telefon nr 63 2881074.

Obwieszczenie zamieszczono:

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Świnicach Warckich oraz na stronie internetowej BIP.

W miejscu realizacji inwestycji tj. tablica ogłoszeń sołectwa Drozdów.

a/a

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 24 czerwca 2019 r.

Świnice Warckie dn. 24.06.2019 r.

GKP 6733.7.2019

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Świnice Warckie

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018, poz. 1945), w związku art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.– Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN oraz przebudowa linii napowietrznej SN. Obręb ewidencyjny 0022 Świnice Osiedle, dz. nr ew. 236, 241, 248 na terenie gminy Świnice Warckie.

Z zebranymi materiałami i dowodami można się zapoznać w terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości (tj. 25.06.2019 r.) w siedzibie Urzędu Gminy w Świnicach Warckich ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie w godzinach urzędowania tj. poniedziałek, środa, czwartek 7.30-15.30, wtorek 7.30-17.00,piątek 7.30-14.00 pokój nr 11, telefon nr 63 2881074.

Obwieszczenie zamieszczono:

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Świnicach Warckich oraz na stronie internetowej BIP.

W miejscu realizacji inwestycji tj. tablica ogłoszeń sołectwa Świnice Warckie.

a/a

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 24 czerwca 2019 r.

Świnice Warckie dn. 24.06.2019 r.

GKP 6733.6.2019

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Świnice Warckie

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018, poz.1945), w związku art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.– Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018 r, poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN oraz przebudowa linii napowietrznej SN. Obręb Ewidencyjny 0022 Świnice Osiedle, dz. nr ew. 226/1, 236, 238/4 na terenie gminy Świnice Warckie.

Z zebranymi materiałami i dowodami można się zapoznać w terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości (tj. 25.06.2019 r.) w siedzibie Urzędu Gminy w Świnicach Warckich ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie w godzinach urzędowania tj. poniedziałek, środa, czwartek 7.30-15.30, wtorek 7.30-17.00,piątek 7.30-14.00 pokój nr 11, telefon nr 63 2881074.

Obwieszczenie zamieszczono:

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Świnicach Warckich oraz na stronie internetowej BIP.

W miejscu realizacji inwestycji tj. tablica ogłoszeń sołectwa Świnice Warckie.

a/a

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 24 czerwca 2019 r.

Świnice Warckie dn. 24.06.2019 r.

GKP 6733.5.2019

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Świnice Warckie

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018, poz. 1945), w związku art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN oraz przebudowa linii napowietrznej SN. Obręb ewidencyjny 0022 Świnice Osiedle, dz. nr ew. 367, 358, 313 na terenie gminy Świnice Warckie.

Z zebranymi materiałami i dowodami można się zapoznać w terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości (tj. 25.06.2019 r.) w siedzibie Urzędu Gminy w Świnicach Warckich ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie w godzinach urzędowania tj. poniedziałek, środa, czwartek 7.30-15.30, wtorek 7.30-17.00, piątek 7.30-14.00 pokój nr 11, telefon nr 63 2881074.

Obwieszczenie zamieszczono:

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Świnicach Warckich oraz na stronie internetowej BIP.

W miejscu realizacji inwestycji tj. tablica ogłoszeń sołectwa Świnice Warckie.

a/a

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 10 czerwca 2019 r.

Świnice Warckie dn. 10.06.2019 r.

GKP 6733.3.2019

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Świnice Warckie

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2018 r. poz.1945 ) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07.06.2019 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN oraz przebudowa linii napowietrznej nN W miejscowości Kraski: - obręb ewidencyjny Kraski; działki o numerach ewidencyjnych : 159, 158. na terenie gminy Świnice Warckie.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi w terminie 14 dni od daty jego publicznego ogłoszenia tj. 10.06.2019 r. za pośrednictwem Wójta Gminy Świnice Warckie.

Z w/w decyzją można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Świnicach Warckich pokój nr 11, w godzinach urzędowania tj. poniedziałek, środa, czwartek 7.30-15.30, wtorek 7.30-17.00, piątek 7.30-14.00 pokój nr 11. Telefon nr 63 2881074.

Obwieszczenie zamieszczono:

Obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Świnicach Warckich oraz na stronie internetowej. BIP.

Obwieszczenie w miejscu realizacji inwestycji tj. tablica ogłoszeń sołectwa Kraski

a/a

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 10 czerwca 2019 r.

Świnice Warckie dn. 10.06.2019 r.

GKP 6733.4.2019

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Świnice Warckie

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.1945 ) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07.06.2019 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na Budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN oraz przebudowa linii napowietrznej SN w miejscowości Kozanki Podleśne, gmina Świnice Warckie, obręb 0011 Kozanki Podleśne, dz. nr ew. 298/3, 191/9, 190/9 oraz Kozanki Wielkie, Gmina Uniejów - obszar wiejski, Powiat Poddębicki, obręb 0011 Kozanki Wielkie, dz. nr ew. 201.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi w terminie 14 dni od daty jego publicznego ogłoszenia tj. 10.06.2019 r. za pośrednictwem Wójta Gminy Świnice Warckie.

Z w/w decyzją można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Świnicach Warckich pokój nr 11, w godzinach urzędowania tj. poniedziałek, środa, czwartek 7.30-15.30, wtorek 7.30-17.00,piątek 7.30-14.00 pokój nr 11. Telefon nr 63 2881074.

Obwieszczenie zamieszczono:

Obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Świnicach Warckich oraz na stronie internetowej BIP.

Obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta w Uniejowie

Obwieszczenie (w miejscu realizacji inwestycji tj. tablica ogłoszeń sołectwa Kozanki Podleśne, Kozanki Wielkie

a/a

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 22 maja 2019 roku

Świnice Warckie dn. 22.05.2019r

GKP 6733.13.2019

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Świnice Warckie

Na podstawie art. 51 ust.3 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu i zagospodarowania przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) zawiadamia, że na wniosek z dnia 09.05.2019 r złożonego przez Panią Annę Karską, data wpływu (13.05.2019r ) przedstawiciela firmy ENERGA INVEST Sp. z o.o., ul. Arkońska 6, 80-387 Gdańsk - pełnomocnika Inwestora - Energa – Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN oraz przebudowa linii napowietrznej SN obręb ewidencyjny 0011 Kozanki Podleśne, dz. nr ew. 167/14 na terenie gminy Świnice Warckie

W związku z powyższym jest możliwość składania uwag i wniosków dotyczących przedmiotu sprawy, w terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości (tj.27.05.2019 r.) w siedzibie Urzędu Gminy w Świnicach Warckich ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie w godzinach urzędowania tj. poniedziałek, środa, czwartek 730-1530, wtorek 730-1700,piątek 730-1400 pokój nr 11. Telefon nr 63 2881074

Obwieszczenie zamieszczono:

 1. Obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Świnicach Warckich oraz na stronie internetowej. BIP.
 2. Obwieszczenie (w miejscu realizacji tj. tablica ogłoszeń sołectwa Kozanki Podleśne
 3. a/a

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 22 maja 2019 roku

Świnice Warckie dn. 22.05.2019 r.

GKP 6733.12.2019

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Świnice Warckie

Na podstawie art. 51 ust.3 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu i zagospodarowania przestrzennym ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) zawiadamia, że na wniosek z dnia 09.05.2019 r. złożonego przez Panią Annę Karską, data wpływu (13.05.2019r ) przedstawiciela firmy ENERGA INVEST Sp. z o.o., ul. Arkońska 6, 80-387 Gdańsk - pełnomocnika Inwestora - Energa – Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN oraz przebudowa linii napowietrznej SN obręb ewidencyjny 0012 Kraski, dz. nr ew. 184, 185 na terenie gminy Świnice Warckie

W związku z powyższym jest możliwość składania uwag i wniosków dotyczących przedmiotu sprawy, w terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości (tj.27.05.2019 r.) w siedzibie Urzędu Gminy w Świnicach Warckich ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie w godzinach urzędowania tj. poniedziałek, środa, czwartek 730-1530, wtorek 730-1700, piątek 730-1400 pokój nr 11.Telefon nr 63 2881074

Obwieszczenie zamieszczono:

 1. Obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Świnicach Warckich oraz na stronie internetowej BIP.
 2. Obwieszczenie (w miejscu realizacji tj. tablica ogłoszeń sołectwa Kraski
 3. a/a

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 22 maja 2019 roku

Świnice Warckie dn. 22.05.2019r

GKP 6733.11.2019

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Świnice Warckie

Na podstawie art. 51 ust.3 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu i zagospodarowania przestrzennym ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) zawiadamia, że na wniosek z dnia 09.05.2019 r. złożonego przez Panią Annę Karską, data wpływu (13.05.2019r ) przedstawiciela firmy ENERGA INVEST Sp. z o.o., ul. Arkońska 6, 80-387 Gdańsk - pełnomocnika Inwestora - Energa – Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN oraz przebudowa linii napowietrznej SN obręb ewidencyjny obręb 0019 Rogów, dz. nr ew. 52, 54 oraz obręb ewidencyjny 0015 Piaski, dz. nr ew. 209, 208 na terenie gminy Świnice Warckie

W związku z powyższym jest możliwość składania uwag i wniosków dotyczących przedmiotu sprawy, w terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości (tj.27.05.2019r.) w siedzibie Urzędu Gminy w Świnicach Warckich ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie w godzinach urzędowania tj. poniedziałek, środa, czwartek 730-1530, wtorek 730-1700,piątek 730-1400 pokój nr 11. Telefon nr 63 2881074

Obwieszczenie zamieszczono:

 1. Obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Świnicach Warckich oraz na stronie internetowej. BIP.
 2. Obwieszczenie (w miejscu realizacji tj. tablica ogłoszeń sołectwa Rogów i Piaski
 3. a/a

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 22 maja 2019 roku

Świnice Warckie dn. 22.05.2019r

GKP 6733.10.2019

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Świnice Warckie

Na podstawie art. 51 ust.3 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu i zagospodarowania przestrzennym ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) zawiadamia, że na wniosek z dnia 09.05.2019 r. złożonego przez Panią Annę Karską, data wpływu (13.05.2019r ) przedstawiciela firmy ENERGA INVEST Sp. z o.o., ul. Arkońska 6, 80-387 Gdańsk - pełnomocnika Inwestora - Energa – Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN oraz przebudowa linii napowietrznej SN obręb ewidencyjny 0026 Wola Świniecka, dz. nr ew. 138, 141, 136 na terenie gminy Świnice Warckie

W związku z powyższym jest możliwość składania uwag i wniosków dotyczących przedmiotu sprawy, w terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości (tj.27.05.2019r.) w siedzibie Urzędu Gminy w Świnicach Warckich ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie w godzinach urzędowania tj. poniedziałek, środa, czwartek 730-1530, wtorek 730-1700,piątek 730-1400 pokój nr 11. Telefon nr 63 2881074

Obwieszczenie zamieszczono:

 1. Obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Świnicach Warckich oraz na stronie internetowej. BIP.
 2. Obwieszczenie (w miejscu realizacji tj. tablica ogłoszeń sołectwa Wola Świniecka
 3. a/a

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 22 maja 2019 roku

Świnice Warckie dn. 22.05.2019 r.

GKP 6733.9.2019

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Świnice Warckie

Na podstawie art. 51 ust.3 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu i zagospodarowania przestrzennym ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) zawiadamia, że na wniosek z dnia 09.05.2019 r. złożonego przez Panią Annę Karską, data wpływu (13.05.2019r ) przedstawiciela firmy ENERGA INVEST Sp. z o.o., ul. Arkońska 6, 80-387 Gdańsk - pełnomocnika Inwestora - Energa – Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN oraz przebudowa linii napowietrznej SN Obręb ewidencyjny 0017 Podłęże, dz. nr ew. 172, 171, 227, 245 na terenie gminy Świnice Warckie

W związku z powyższym jest możliwość składania uwag i wniosków dotyczących przedmiotu sprawy, w terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości (tj.27.05.2019r.) w siedzibie Urzędu Gminy w Świnicach Warckich ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie w godzinach urzędowania tj. poniedziałek, środa, czwartek 7.30-15.30, wtorek 7.30-17.00, piątek 7.30-14.00 pokój nr 11. Telefon nr 63 2881074

Obwieszczenie zamieszczono:

Obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Świnicach Warckich oraz na stronie internetowej. BIP.

Obwieszczenie (w miejscu realizacji tj. tablica ogłoszeń sołectwa Podłęże

a/a

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 22 maja 2019 roku

Świnice Warckie dn. 22.05.2019 r.

GKP 6733.8.2019

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Świnice Warckie

Na podstawie art. 51 ust.3 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu i zagospodarowania przestrzennym ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) zawiadamia, że na wniosek z dnia 09.05.2019 r. złożonego przez Panią Annę Karską, data wpływu (13.05.2019 r.) przedstawiciela firmy ENERGA INVEST Sp. z o.o., ul. Arkońska 6, 80-387 Gdańsk - pełnomocnika Inwestora - Energa – Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN oraz przebudowa linii napowietrznej SN Obręb ewidencyjny 0005 Drozdów , dz. nr ew. 82 na terenie gminy Świnice Warckie

W związku z powyższym jest możliwość składania uwag i wniosków dotyczących przedmiotu sprawy, w terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości (tj.27.05.2019 r.) w siedzibie Urzędu Gminy w Świnicach Warckich ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie w godzinach urzędowania tj. poniedziałek, środa, czwartek 7.30-15.30, wtorek 7.30-17.00, piątek 7.30-14.00 pokój nr 11. Telefon nr 63 2881074

Obwieszczenie zamieszczono:

Obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Świnicach Warckich oraz na stronie internetowej BIP.

Obwieszczenie (w miejscu realizacji tj. tablica ogłoszeń sołectwa Drozdów

a/a

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 22 maja 2019 roku

Świnice Warckie dn. 22.05.2019r

GKP 6733.7.2019

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Świnice Warckie

Na podstawie art. 51 ust.3 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu i zagospodarowania przestrzennym ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) zawiadamia, że na wniosek z dnia 09.05.2019 r. złożonego przez Panią Annę Karską, data wpływu (13.05.2019 r.) przedstawiciela firmy ENERGA INVEST Sp. z o.o, ul. Arkońska 6, 80-387 Gdańsk - pełnomocnika Inwestora - Energa – Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN oraz przebudowa linii napowietrznej SN. Obręb ewidencyjny 0022 Świnice Osiedle, dz. nr ew. 236, 241, 248 na terenie gminy Świnice Warckie

W związku z powyższym jest możliwość składania uwag i wniosków dotyczących przedmiotu sprawy, w terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości (tj.27.05.2019r.) w siedzibie Urzędu Gminy w Świnicach Warckich ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie w godzinach urzędowania tj. poniedziałek, środa, czwartek 730-1530, wtorek 730-1700,piątek 730-1400 pokój nr 11.Telefon nr 63 2881074

Obwieszczenie zamieszczono:

 1. Obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Świnicach Warckich oraz na stronie internetowej. BIP.
 2. Obwieszczenie (w miejscu realizacji tj. tablica ogłoszeń sołectwa Świnice Warckie
 3. a/a

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 22 maja 2019 roku

Świnice Warckie dn. 22.05.2019 r.

GKP 6733.6.2019

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Świnice Warckie

Na podstawie art. 51 ust.3 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowania przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) zawiadamia, że na wniosek z dnia 09.05.2019 r. złożonego przez Pana Bartosza Sołtysiaka, (data wpływu 13.05.2019 r.) przedstawiciela firmy ENERGA INVEST Sp. z o.o., ul. Arkońska 6, 80-387 Gdańsk – pełnomocnika inwestora ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk - wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN oraz przebudowa linii napowietrznej SN. Obręb Ewidencyjny 0022 Świnice Osiedle, dz. nr ew. 226/1, 236, 238/4 na terenie gminy Świnice Warckie

W związku z powyższym jest możliwość składania uwag i wniosków dotyczących przedmiotu sprawy, w terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości (tj.27.05.2019 r.) w siedzibie Urzędu Gminy w Świnicach Warckich ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie w godzinach urzędowania tj. poniedziałek, środa, czwartek 730-1530, wtorek 730-1700,piątek 730-1400 pokój nr 11. Telefon nr 63 2881074

Obwieszczenie zamieszczono:

 1. Obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Świnicach Warckich oraz na stronie internetowej. BIP.
 2. Obwieszczenie (w miejscu realizacji tj. tablica ogłoszeń sołectwa Świnice Warckie
 3. a/a

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 22 maja 2019 roku

Świnice Warckie dn. 22.05.2019 r.

GKP 6733.5.2019

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Świnice Warckie

Na podstawie art. 51 ust.3 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowania przestrzennym ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) zawiadamia, że na wniosek z dnia 09.05.2019 r. złożonego przez Pana Bartosza Sołtysiaka, (data wpływu 13.05.2019 r.) przedstawiciela firmy ENERGA INVEST Sp. z o.o., ul. Arkońska 6, 80-387 Gdańsk – pełnomocnika inwestora ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk - wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN oraz przebudowa linii napowietrznej SN. Obręb Ewidencyjny 0022 Świnice Osiedle, dz. nr ew. 367, 358, 313 na terenie gminy Świnice Warckie

W związku z powyższym jest możliwość składania uwag i wniosków dotyczących przedmiotu sprawy, w terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości (tj.27.05.2019 r.) w siedzibie Urzędu Gminy w Świnicach Warckich ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie w godzinach urzędowania tj. poniedziałek, środa, czwartek 7.30-15.30, wtorek 7.30-17.00, piątek 7.30-14.00 pokój nr 11. Telefon nr 63 2881074.

Obwieszczenie zamieszczono:

Obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Świnicach Warckich oraz na stronie internetowej BIP.

Obwieszczenie (w miejscu realizacji tj. tablica ogłoszeń sołectwa Świnice Warckie

a/a

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 8 kwietnia 2019 r.

Świnice Warckie dn. 08.04.2019 r.

GKP 6733.1.2019

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Świnice Warckie

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowania przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.1945) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05.04.2019 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie i przebudowie sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia napowietrzno-kablowej, budowie i przebudowie stacji transformatorowych SN/nn”

W miejscowości Stemplew: jednostka ewidencyjna 100407_2 Świnice Warckie; obręb ewidencyjny 0020 Stemplew; działki o numerach ewidencyjnych: 406/5, 407, 408, 409, 319/2, 319/3, 318, 315, 314, 317/4, 316, 312, 410/3, 410/4, 411, 339/1, 322/3, 412, 322/1, 322/4, 323/1, 323/2, 324/1, 325, 413, 414/1, 414/2, 328, 329, 415, 416, 417, 332, 333, 334/9, 419, 420, 421, 422, 423/1, 423/2, 424/3, 351, 352, 424/4, 425/1, 425/6, 425/7, 425/3, 425/4, 426/1, 426/2, 427, 428/1, 428/2, 438, 429, 430, 431/1, 431/2, 432, 433, 434, 435/1, 435/2, 436/1, 436/2, 445, 350/14, 350/13, 350/12, 350/11, 350/10, 350/9, 350/16 350/17, 350/18, 350/7, 350/15, 334/4, 336, 337, 350/3, 170, 156, 162, 128, 146/2, 127, 126, 125, 124, 123, 110, 111, 109, 108, 107, 106, 105, 104, 97, 103, 102, 101, 100, 248, 113, 114, 98, 6, 8, 9, 12/1, 13, 14, 15, 11/1, 7, 16/1, 21/1, 23/1, 25/1, 28, 27/1, 29/1, 30/1, 31/1; – położonych na terenie gminy Świnice Warckie oraz w miejscowości Pęgów jednostka ewidencyjna 101104_5 Uniejów – obszar wiejski; obręb ewidencyjny 0020 Pęgów; działki o numerach ewidencyjnych: 187, 181, 177/1, 177/2, 201, 200, 53, 48, 44, 43, 42, 39/1, 137– położonych na terenie gminy Uniejów. Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi w terminie 14 dni od daty jego publicznego ogłoszenia tj. 09.04.2019 r. za pośrednictwem Wójta Gminy Świnice Warckie.

Z w/w decyzją można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Świnicach Warckich pokój nr 11,w godzinach urzędowania tj. poniedziałek, środa, czwartek 730-1530, wtorek 730-1700, piątek 730-1400 pokój nr 11, telefon nr 63 2881074.

Obwieszczenie zamieszczono:

 1. Obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Świnicach Warckich oraz na stronie internetowej. BIP.
 2. Obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta w Uniejowie
 3. Obwieszczenie (w miejscu realizacji inwestycji tj. tablica ogłoszeń sołectwa Stemplew i Pęgów)
 4. a/a

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 2 kwietnia 2019 r.

Świnice Warckie dn. 02.04.2019 r.

GKP 6733.3.2019

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Świnice Warckie

Na podstawie art. 51 ust.3 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu i zagospodarowania przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) zawiadamia, że na wniosek z dnia 22.03.2019 r. Pana Jacka Lesień - pełnomocnika Inwestora - Energa – Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk”, po uzupełnieniu wniosku w dniu 01 kwietnia 2019 r. wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN oraz przebudowa linii napowietrznej SN W miejscowości Kozanki Podleśne: - obręb ewidencyjny Kozanki Podleśne; działki o numerach ewidencyjnych: 298/3, 191/9, 190/9. na terenie gminy Świnice Warckie oraz w miejscowości Kozanki Wielkie: jednostka ewidencyjna Uniejów – obręb ewidencyjny - Kozanki Wielkie; działka o numerze ewidencyjnym: 201- na terenie gminy Uniejów.

W związku z powyższym jest możliwość składania uwag i wniosków dotyczących przedmiotu sprawy, w terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości (tj.03.04.2019 r.) w siedzibie Urzędu Gminy w Świnicach Warckich ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie w godzinach urzędowania tj. poniedziałek, środa, czwartek 7.30-15.30, wtorek 7.30-17.00, piątek 7.30-14.00 pokój nr 11, telefon nr 63 2881074.

Obwieszczenie zamieszczono:

Obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Świnicach Warckich oraz na stronie internetowej BIP.

Obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta w Uniejowie.

Obwieszczenie w miejscu realizacji tj. tablica ogłoszeń sołectwa Kozanki Podleśne i Kozanki Wielkie.

a/a

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 2 kwietnia 2019 r.

Świnice Warckie dn. 02.04.2019 r.

GKP 6733.3.2019

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Świnice Warckie

Na podstawie art. 51 ust.3 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu i zagospodarowania przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) zawiadamia, że na wniosek z dnia 22.03.2019r (data wpływu 26.03.2019r) Pana Jacka Lesień - pełnomocnika Inwestora - ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Kaliszu, Al. Wolności 8, 62-800 Kalisz, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN oraz przebudowa linii napowietrznej nN W miejscowości Kraski: - obręb ewidencyjny Kraski; działki o numerach ewidencyjnych: 159, 158. na terenie gminy Świnice Warckie.

W związku z powyższym jest możliwość składania uwag i wniosków dotyczących przedmiotu sprawy, w terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości (tj.03.04.2019 r.) w siedzibie Urzędu Gminy w Świnicach Warckich ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie w godzinach urzędowania tj. poniedziałek, środa, czwartek 7.30-15.30, wtorek 7.30-17.00, piątek 7.30-14.00 pokój nr 11, telefon nr 63 2881074.

Obwieszczenie zamieszczono:

Obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Świnicach Warckich oraz na stronie internetowej. BIP.

Obwieszczenie (w miejscu realizacji tj. tablica ogłoszeń sołectwa Kozanki

a/a

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 22 marca 2019 r.

Świnice Warckie dn. 22.03.2019r

GKP 6733.1.2019

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Świnice Warckie

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowania przestrzennym (Dz. U. z 2018, poz.1945), w związku art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.– Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018r, poz. 2096 ze zm.) zawiadamia o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie i przebudowie sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia napowietrzno-kablowej, budowie i przebudowie stacji transformatorowych SN/nn”

w miejscowości Stemplew: jednostka ewidencyjna 100407_2 Świnice Warckie; obręb ewidencyjny 0020 Stemplew; działki o numerach ewidencyjnych: 406/5, 407, 408, 409, 319/2, 319/3, 318, 315, 314, 317/4, 316, 312, 410/3, 410/4, 411, 339/1, 322/3, 412, 322/1, 322/4, 323/1, 323/2, 324/1, 325, 413, 414/1, 414/2, 328, 329, 415, 416, 417, 332, 333, 334/9, 419, 420, 421, 422, 423/1, 423/2, 424/3, 351, 352, 424/4, 425/1, 425/6, 425/7, 425/3, 425/4, 426/1, 426/2, 427, 428/1, 428/2, 438, 429, 430, 431/1, 431/2, 432, 433, 434, 435/1, 435/2, 436/1, 436/2, 445, 350/14, 350/13, 350/12, 350/11, 350/10, 350/9, 350/16 350/17, 350/18, 350/7, 350/15, 334/4, 336, 337, 350/3, 170, 156, 162, 128, 146/2, 127, 126, 125, 124, 123, 110, 111, 109, 108, 107, 106, 105, 104, 97, 103, 102, 101, 100, 248, 113, 114, 98, 6, 8, 9, 12/1, 13, 14, 15, 11/1, 7, 16/1, 21/1, 23/1, 25/1, 28, 27/1, 29/1, 30/1, 31/1; – położonych na terenie gminy Świnice Warckie

oraz w miejscowości Pęgów jednostka ewidencyjna 101104_5 Uniejów – obszar wiejski; obręb ewidencyjny 0020 Pęgów; działki o numerach ewidencyjnych: 187, 181, 177/1, 177/2, 201, 200, 53, 48, 44, 43, 42, 39/1, 137– położonych na terenie gminy Uniejów.

Z zebranymi materiałami i dowodami można się zapoznać w terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości (tj. 22.03.2019 r.) w siedzibie Urzędu Gminy w Świnicach Warckich ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie w godzinach urzędowania tj.

poniedziałek, środa, czwartek 7.30-15.30;

wtorek 7.30 – 17.00;

piątek 7.30 – 14.00;

pokój nr 11 telefon nr 63 2881074

Obwieszczenie zamieszczono:

Obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Świnicach Warckich oraz na stronie internetowej BIP.

Obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta w Uniejowie

Obwieszczenie (w miejscu realizacji inwestycji tj. tablica ogłoszeń sołectwa Stemplew i Pęgów)

a/a

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 28 stycznia 2019 r.

Świnice Warckie dn. 28.01.2019 r.

GKP 6733.1.2019

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Świnice Warckie

Na podstawie art. 51 ust.3 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowania przestrzennym ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) zawiadamia, że na wniosek z dnia 04.01.2019 r. Pana CONNECT Bartłomieja Pauś Kościuszków 4e 63-460 Nowe Skalmierzyce- pełnomocnika Inwestora - ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Kaliszu, Al. Wolności 8, 62-800 Kalisz, po uzupełnieniu wniosku w dniu 15 stycznia 2019r wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie i przebudowie sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia napowietrzno - kablowej, budowie i przebudowie stacji transformatorowych SN/nn” .

W miejscowości Stemplew: - jednostka ewidencyjna 100407_2 Świnice Warckie; obręb ewidencyjny 0020 Stemplew; działki o numerach ewidencyjnych :406/5, 407, 408, 409, 319/2, 319/3, 318, 315, 314, 317/4, 316, 312, 410/3, 410/4, 411, 339/1, 322/3, 412, 322/1, 322/4, 323/1, 323/2, 324/1, 325, 413, 414/1, 414/2, 328, 329, 415, 416, 417, 332, 333, 334/9, 419, 420, 421, 422, 423/1, 423/2, 424/3, 351, 352, 424/4, 425/1, 425/6, 425/7, 425/3, 425/4, 426/1, 426/2, 427, 428/1, 428/2, 438, 429, 430, 431/1, 431/2, 432, 433, 434, 435/1, 435/2, 436/1, 436/2, 445, 350/14, 350/13, 350/12, 350/11, 350/10, 350/9, 350/17, 350/18, 350/7, 350/15, 334/4, 336, 337, 350/3, 170, 156, 162, 128, 146/2, 127, 126, 125, 124, 123, 110, 111, 109, 108, 107, 106, 105, 104, 97, 103, 102, 101, 100, 248, 113, 114, 98, 6, 8, 9, 12/1, 13, 14, 15, 11/1, 7, 16/1, 21/1, 23/1, 25/1, 28, 27/1, 29/1, 30/1, 31/1; na terenie gminy Świnice Warckie

Oraz w miejscowości Pęgów: jednostka ewidencyjna 101104_5 Uniejów – obszar wiejski; obręb ewidencyjny 0020 Pęgów; działki o numerach ewidencyjnych :87, 181, 177/1, 177/2, 201, 200, 53, 48, 44, 43, 42, 39/1, 137 na terenie gminy Uniejów.

W związku z powyższym jest możliwość składania uwag i wniosków dotyczących przedmiotu sprawy, w terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości (tj.28.01.2019 r.) w siedzibie Urzędu Gminy w Świnicach Warckich ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie w godzinach urzędowania t.j 7.30-15.30, pokój nr 11. Telefon nr 63 2881074.

Obwieszczenie zamieszczono:

Obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Świnicach Warckich oraz na stronie internetowej. BIP.

Obwieszczenie (w miejscu realizacji tj. tablica ogłoszeń sołectwa Stemplew i Pęgów )

a/a

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 27 listopada 2018 r.

Świnice Warckie dn. 27.11.2018 r.

GKP 6733.1.2018

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Świnice Warckie

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowania przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) w związku art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.– Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) zawiadamia o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowa kablowej sieci elektroenergetycznej SN oraz napowietrznej sieci SN i nN oraz budowa słupowej stacji transformatorowej. Działki o nr ewidencyjnych - nr 24, 11, 55, 64, 65/1, 12, 54, 53, 50/1, 50/3, 130, 112, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 114, 115/2, 115/1, 116, 117, 98/1, 119, 100/1, 105, 120, 101, 102/1, 102/2, 102/3, 103, 123/1, 123/2, obręb ewidencyjny 0024 Tollów na terenie gminy Świnice Warckie.

Z zebranymi materiałami i dowodami można się zapoznać w terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości ( tj. 28.11.2018r. ) w siedzibie Urzędu Gminy w Świnicach Warckich ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie w godzinach urzędowania tj. 7.30-15.30, pokój nr 11, telefon nr 63 2881074.

Obwieszczenie zamieszczono:

Obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Świnicach Warckich oraz na stronie internetowej BIP.

Obwieszczenie (w miejscu realizacji inwestycji tj. tablica ogłoszeń sołectwa Tolów)

a/a

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 18 października 2018 r.

Świnice Warckie dn. 18.10.2018 r.

GKP 6733.1.2018

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Świnice Warckie

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowania przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) zawiadamia, że na wniosek z dnia 26.09.2018 r. Pana Michała Jaźwińskiego, przedstawiciela firmy ELBUDMED- Hubert Staśkiewicz, ul. K. Guderskiego 26K, 80-180 Gdańsk - pełnomocnika Inwestora - ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Kaliszu, Al. Wolności 8, 62-800 Kalisz, po uzupełnieniu wniosku w dniu 12 października 2018 r . wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowa kablowej sieci elektroenergetycznej SN oraz napowietrznej sieci SN i nN oraz budowa słupowej stacji transformatorowej. Działki o nr ewidencyjnych - nr 24, 11, 55, 64, 65/1, 12, 54, 53, 50/1, 50/3, 130, 112, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 114, 115/2, 115/1, 116, 117, 98/1, 119, 100/1, 105, 120, 101, 102/1, 102/2, 102/3, 103, 123/1, 123/2, obręb ewidencyjny 0024 Tollów na terenie gminy Świnice Warckie.

W związku z powyższym jest możliwość składania uwag i wniosków dotyczących przedmiotu sprawy, w terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości (tj. 19.10.2018 r.), w siedzibie Urzędu Gminy w Świnicach Warckich ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie w godzinach urzędowania tj. 730-1530, pokój nr 11, telefon nr 63 2881074.

Obwieszczenie zamieszczono:

1. Obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Świnicach Warckich oraz na stronie internetowej. BIP.

2. Obwieszczenie (w miejscu realizacji tj. tablica ogłoszeń sołectwa Tolów)

3. a/a .

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 22 stycznia 2018 r.

Świnice Warckie dn. 22.01.2018 r.

GKP 6733.2.2017

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Świnice Warckie

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowania przestrzennym ( Dz. U. z 2017 r. poz.1073 ze zm.) w związku art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19.01.2018 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Świnicach Warckich przy ul. Kościuszki 18, działka nr ewidencyjny - 109/2, obręb ewidencyjny 0022 Świnice Osiedle: na terenie gminy Świnice Warckie.

Z w/w decyzją można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Świnicach Warckich pokój nr 11, godziny urzędowania 730-1530

Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia (tj.22.01.2018r.)

Obwieszczenie zamieszczono:

 1. Obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Świnicach Warckich oraz na stronie internetowej. BIP.
 2. Obwieszczenie (w miejscu realizacji inwestycji tj. na drzwiach wejściowych do budynku GOK w Świnicach Warckich ul. Kościuszki 18)

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 27 grudnia 2017roku

Świnice Warckie dn. 27.12.2017r

GKP 6733.2.2017

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Świnice Warckie

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowania przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) w związku art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) zawiadamia o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Świnicach Warckich przy ul. Kościuszki 18, działka nr ewidencyjny - 109/2 , obręb ewidencyjny 0022 Świnice Osiedle: na terenie gminy Świnice Warckie

Z zebranymi materiałami i dowodami można się zapoznać w terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości (tj. 27.12.2017r. ) w siedzibie Urzędu Gminy w Świnicach Warckich ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie w godzinach urzędowania tj. 730-1530, pokój nr 11. Telefon nr 63 2881074

Obwieszczenie zamieszczono:

 1. Obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Świnicach Warckich oraz na stronie internetowej. BIP.
 2. Obwieszczenie (w miejscu realizacji inwestycji tj. na drzwiach wejściowych do budynku GOK w Świnicach Warckich ul. Kościuszki 18)
 3. a/a

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 15 grudnia 2017 r.

Świnice Warckie dn. 15.12.2017r

GKP 6733.1.2017

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Świnice Warckie

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowania przestrzennym ( Dz. U. z 2017 r. poz.1073 ze zm.) w związku art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15.12.2017 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie linii kablowej średniego napięcia, budowie stacji transformatorowej SN/nn, budowie linii kablowej niskiego napięcia, budowie linii napowietrznej niskiego napięcia na terenie przy ul. Łąkowej - obręb ewidencyjny 0027 Wyganów: działki nr ewidencyjnych: 49, 50, 530, obręb ewidencyjny 0022 Świnice Osiedle: działki o nr ewidencyjnych: 1, 4/1, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 30, 25/1, 31, 32 na terenie gminy Świnice Warckie.

Z w/w decyzją można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Świnicach Warckich pokój nr 11, godziny urzędowania 730-1530

Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia (tj.15.12.2017 r.)

Obwieszczenie zamieszczono:

 1. Obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Świnicach Warckich oraz na stronie internetowej BIP.
 2. Obwieszczenie ( w miejscu realizacji inwestycji ul. Łąkowa)
 3. a/a

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 30 listopada 2017 r.

Świnice Warckie dn. 30.11.2017 r

GKP 6733.2.2017

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Świnice Warckie

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowania przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) zawiadamia, że na wniosek 28.11.2017 r. Pana Krzysztofa Próchniewicza –Wójta Gminy Świnice Warckie działającego w imieniu i na rzecz inwestora - Gminy Świnice Warckie, ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Świnicach Warckich przy ul. Kościuszki 18, działka nr ewidencyjny - 109/2, obręb ewidencyjny 0022 Świnice Osiedle: na terenie gminy Świnice Warckie.

W związku z powyższym jest możliwość składania uwag i wniosków dotyczących przedmiotu sprawy, w terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości (tj. 01.12.2017 r.),w siedzibie Urzędu Gminy Świnice Warckie ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie w godzinach urzędowania tj. 730-1530, pokój nr 11. Telefon nr 63 2881074.

Obwieszczenie zamieszczono:

 1. Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świnice Warckie oraz na stronie internetowej BIP.
 2. Obwieszczenie (w miejscu realizacji inwestycji tj. na drzwiach wejściowych do budynku GOK w Świnicach Warckich ul. Kościuszki 18)
 3. a/a

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 27 listopada 2017 r.

Świnice Warckie dn. 27.11.2017r

GKP 6733.1.2017

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Świnice Warckie

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowania przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) w związku art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) zawiadamiam o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie linii kablowej średniego napięcia, budowie stacji transformatorowej SN/nn, budowie linii kablowej niskiego napięcia, budowie linii napowietrznej niskiego napięcia na terenie przy ul. Łąkowej - obręb ewidencyjny 0027 Wyganów: działki nr ewidencyjnych: 49, 50, 530, obręb ewidencyjny 0022 Świnice Osiedle: działki o nr ewidencyjnych: 1, 4/1, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 30, 25/1, 31, 32 na terenie gminy Świnice Warckie

Z zebranymi materiałami i dowodami można się zapoznać w terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości (tj. 28.11.2017r. ) w siedzibie Urzędu Gminy Świnice Warckie ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie w godzinach urzędowania tj 730-1530, pokój nr 11, telefon nr 63 2881074.

Obwieszczenie zamieszczono:

 1. Obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Świnicach Warckich oraz na stronie internetowej. BIP.
 2. Obwieszczenie ( w miejscu realizacji inwestycji ul. Łąkowa)
 3. a/a

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 25 października 2017 r.

Świnice Warckie dn. 25.10.2017r

GKP 6733.1.2017

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Świnice Warckie

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowania przestrzennym ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) zawiadamia, że na wniosek Pana Rafała Olszewskiego ul. Na Miasteczku12A/53, 61-144 Poznań, działającego z pełnomocnictwa i na rzecz inwestora - ENERGA OPERATOR Oddział w Kaliszu Al. Wolności 8, 62-800 Kalisz z dnia 17.10.2017r ( data wpływu 18.10.2017r.) wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie linii kablowej średniego napięcia, budowie stacji transformatorowej SN/nn, budowie linii kablowej niskiego napięcia, budowie linii napowietrznej niskiego napięcia na terenie przy ul. Łąkowej - obręb ewidencyjny 0027 Wyganów: działki nr ewidencyjnych: 49, 50, 530 , obręb ewidencyjny 0022 Świnice Osiedle: działki o nr ewidencyjnych: 1, 4/1, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 30, 25/1, 31, 32 - na terenie gminy Świnice Warckie.

W związku z powyższym jest możliwość składania uwag i wniosków dotyczących przedmiotu sprawy, w terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości ( tj. 26.10.2017r. ),w siedzibie Urzędu Gminy w Świnicach Warckich ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie w godzinach urzędowania tj 730-1530, pokój nr 11. Telefon nr 63 2881074.

Obwieszczenie zamieszczono:

 1. Obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Świnicach Warckich oraz na stronie internetowej. BIP.
 2. Obwieszczenie ( w miejscu realizacji inwestycji ul. Łąkowa))
 3. a/a

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 10 lipca 2015r.

Świnice Warckie dn. 10.07.2015r.

GKP.6620.2.2015

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Świnice Warckie

Wójt Gminy Świnice Warckie , działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.), zawiadamia, że w dniu 11.03.2015r wpłynął wniosek Pana Tomasza Jaszczaka o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowa obiektu inwentarskiego - obory” na działce o nr ewidencyjnym 555 - obręb geodezyjny 0010 Kosew gm. Świnice Warckie, oraz przedłożeniu w dniu 03.07.2015r raportu o oddziaływaniu na środowisko w/w przedsięwzięcia.

Informuję o wszczęciu postępowania i przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Organem właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Świnice Warckie zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko , właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęczycy

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej w terminie 21 dni od dnia podania do publicznej wiadomości tj. od dnia 10.07.2015r do dnia 03.08.2015r. w siedzibie Urzędu Gminy w Świnicach Warckich w pokoju nr 11 w godzinach urzędowania 730-1530 tel. 63 2881074 . Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Świnice Warckie przed wydaniem decyzji środowiskowych uwarunkowaniach.

Pouczenie

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 21 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Świnice Warckie oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świnice Warckie przy ulicy Szkolnej 1, i w miejscu realizacji inwestycji -tablica ogłoszeń sołectwa Kosew.

Z poważaniem

Wójt Gminy
/-/ Krzysztof Próchniewicz

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 8 stycznia 2015 r.

Świnice Warckie dn. 08.01.2015 r.

GKP 6733.3.2014

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Świnice Warckie

Na podstawie art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowania przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23.12.2014 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie linii kablowej średniego napięcia 15kV, na terenie m. Stemplew Obręb geodezyjny 20 – Stemplew, nr ewidencyjny działek 332, 339/1, 418, 419,oraz budowie linii kablowej średniego napięcia 15kV, stacji transformatorowej słupowej 15/0,4kV, linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV oraz przebudowie linii napowietrznej niskiego napięcia 0,4kV, na terenie m. Tollów, obręb geodezyjny 24 – Tollów, nr ewidencyjny działek 11, 12, 24, 10, 9, 8/1, 8/2, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1/4, 64, 55, 65/1, 57, 56, 58, 66, 67, 59, 60.

Z w/w decyzją można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Świnicach Warckich pokój nr 11, godziny urzędowania 730-1530

Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia (tj.08.01.2015r.)

Obwieszczenie zamieszczono

 1. Obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Świnicach Warckich oraz na stronie internetowej BIP.
 2. Tablice ogłoszeń (w miejscu realizacji inwestycji) sołectwa Stemplew i Tolów
 3. a/a

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 16 grudnia 2014 roku

Świnice Warckie dn. 16.12.2014

GKP 6733.3.2014

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Świnice Warckie

Na podstawie art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowania przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.), w związku z art.10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz.267. ze zm.), zawiadamia o możliwości wypowiadania się na temat zebranego materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie linii kablowej średniego napięcia 15kV, na terenie m. Stemplew Obręb geodezyjny 20 – Stemplew, nr ewidencyjny działek 332, 339/1, 418, 419,oraz budowie linii kablowej średniego napięcia 15kV, stacji transformatorowej słupowej 15/0,4kV, linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV oraz przebudowie linii napowietrznej niskiego napięcia 0,4kV, na terenie m. Tolów, obręb geodezyjny 24 – Tollów, nr ewidencyjny działek 11, 12, 24, 10, 9, 8/1, 8/2, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1/4, 64, 55, 65/1, 57, 56, 58, 66, 67, 59, 60.

Z zebranymi materiałami i dowodami można się zapoznać w terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości (tj. 16.12.2014 r.), w siedzibie Urzędu Gminy w Świnicach Warckich ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie w godzinach 730-1530, pokój nr 11.


Obwieszczenie zamieszczono

 1. Obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Świnicach Warckich oraz na stronie internetowej. BIP.
 2. Tablice sołectwa Stemplew i Tolów
 3. a/a

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 27 października 2014 r.

Świnice Warckie dn. 27.10.2014r
GKP 6733.4.2014
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Świnice Warckie
Na podstawie art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowania przestrzennym ( Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek z dnia 23.10.2014r Krzysztofa Owczarka działającego w imieniu i na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Kaliszu Al. Wolności 8, 62-800 Kalisz, wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej średniego napięcia 15kV, na terenie m. Stemplew Obręb geodezyjny 20 – Stemplew, nr ewidencyjny działek 332, 339/1, 418, 419,oraz budowie linii kablowej średniego napięcia 15kV, stacji transformatorowej słupowej 15/0,4kV, linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV oraz przebudowie linii napowietrznej niskiego napięcia 0,4kV, na terenie m.Tollów, obręb geodezyjny 24 – Tollów, nr ewidencyjny działek 11, 12, 24, 10, 9, 8/1, 8/2, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1/4, 64, 55, 65/1, 57, 56, 58, 66, 67, 59, 60
W związku z powyższym jest możliwość składania uwag i wniosków dotyczących przedmiotu sprawy, w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości ( tj. 28.10..2014r. ),w siedzibie Urzędu Gminy w Świnicach Warckich ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie w godzinach urzędowania tj 730-1530, pokój nr 11.
Obwieszczenie zamieszczono
 1. Obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Świnicach Warckich oraz na stronie internetowej. BIP.
 2. Tablice ogłoszeń (w miejscu realizacji inwestycji) sołectwa Stemplew i Tolów
 3. a/a

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 13 czerwca 2014r.

Świnice Warckie dn. 13.06.2014r.

GKP 6733.2.2014

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Świnice Warckie

Na podstawie art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowania przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12.06.2014r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: Rozbudowa drogi gminnej nr 104488E – ul. Zielona na terenie (miejscowość,ulica) Świnice Warckie ul. Zielona Obręb geodezyjny Świnice Osiedle działki o nr ewidencyjnych: 175,174/2,174/1,162/12

Z w/w decyzją można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Świnicach Warckich pokój nr 11, godziny urzędowania 730-1530

Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia (tj.13.06.2014r.)Obwieszczenie zamieszczono

1. Obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Świnicach Warckich oraz na stronie internetowej. BIP.

2. Tablice sołectwa Świnice Warckie

3. a/a

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 20 maja 2014 r.

Świnice Warckie dn. 20.05.2014r
GKP 6733.2.2014
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Świnice Warckie
Na podstawie art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowania przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, na wniosek z dnia 12.05.2014 r. Gminy Świnice Warckie ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowa drogi gminnej nr 104488E – ul. Zielona na terenie (miejscowość ulica) Świnice Warckie ul. Zielona, obręb geodezyjny Świnice Osiedle działki o nr ewidencyjnych: 175,174/2, 162/12
W związku z powyższym jest możliwość składania uwag i wniosków dotyczących przedmiotu sprawy, w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości (tj. 20.05.2014r.), w siedzibie Urzędu Gminy w Świnicach Warckich ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie, w godzinach urzędowania tj. 730-1530, pokój nr 11.
Obwieszczenie zamieszczono
 1. Obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Świnicach Warckich oraz na stronie internetowej BIP.
 2. Tablice sołectwa Świnice Warckie (w miejscu realizacji inwestycji).
 3. a/a

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 5 maja 2014 r.

Świnice Warckie dn. 05.05.2014r.
GKP 6733.1.2014
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Świnice Warckie
Na podstawie art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowania przestrzennym ( Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05.05.2014r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na : Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody, budowa dwóch zbiorników retencyjnych stalowych, sieci międzyobiektowych oraz obudów studni głębinowych. W miejscowości Świnice Warckie, obręb geodezyjny Świnice Osiedle nr ewidencyjny działek 100/5, 100/6 na trenie gminy Świnice Warckie.
Z w/w decyzją można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Świnicach Warckich pokój nr 11, godziny urzędowania 730-1530
Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia (tj.05.05.2014r.)
Obwieszczenie zamieszczono
1. Obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Świnicach Warckich oraz na stronie internetowej BIP.
2. Tablice sołectwa Świnice Warckie
3. a/a

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 7 kwietnia 2014 r.

Świnice Warckie dn. 07.04.2014r
GKP 6733.1.2014
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Świnice Warckie
Na podstawie art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowania przestrzennym ( Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, na wniosek z dnia 1.04.2014r Gminy Świnice Warckie ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody, budowa dwóch zbiorników retencyjnych stalowych, sieci międzyobiektowych oraz obudów studni głębinowych. W miejscowości Świnice Warckie Obręb geodezyjny Świnice Osiedle nr ewidencyjny działek 100/5, 100/6
W związku z powyższym jest możliwość składania uwag i wniosków dotyczących przedmiotu sprawy, w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości ( tj. 07.04..2014r. ),w siedzibie Urzędu Gminy w Świnicach Warckich ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie w godzinach urzędowania tj 730-1530, pokój nr 11.
Obwieszczenie zamieszczono
 1. Obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Świnicach Warckich oraz na stronie internetowej. BIP.
 2. Tablice sołectwa Świnice Warckie ( w miejscu realizacji inwestycji)
 3. a/a

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 15 stycznia 2013 r.

Świnice Warckie dn. 15.01.2013
GKP 6733.1.2012
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Świnice Warckie
Na podstawie art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowania przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz.717 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15.01.2013r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej, obejmującej budowę budowli w postaci wieży stalowej o wysokości około 60 m z usytuowanymi na jej szczycie urządzeniami: antenami sektorowym sztuk 9 i radioliniami sztuk 4 oraz posadowienie na gruncie urządzeń sterujących przewidzianej do realizacji: na działce o numerze ewidencyjnym 7/2-obręb geodezyjny Świnice Warckie w miejscowości Głogowiec, gmina Świnice Warckie, powiat łęczycki
Z w/w decyzją można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Świnicach Warckich pokój nr 11, godziny urzędowania 730-1530
Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia (tj.15.01.2013r.)
Obwieszczenie zamieszczono
1. Obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Świnicach Warckich oraz na stronie internetowej. BIP.
2. Tablice sołectwa Głogowiec
3. a/a

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 10 stycznia 2013 r.

Świnice Warckie dn. 10.01.2013
GKP 6733.2.2012
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Świnice Warckie
Na podstawie art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowania przestrzennym ( Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz.717 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10.01.2013r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji i rozbudowie stacji elektroenergetycznej 110/15 kV KRASKI obejmującej:
- budynek techniczny stacji transformatorowej
- napowietrzna rozdzielnia 110 kV
- napowietrzne urządzenia 15 kV
- linie kablowe 110 kV
- linie kablowe 15 kV
Na działkach o nr ewidencyjnych: 145/9, 145/8, 145/1, 146/3, 146/4, 146/5, 146/6, 147/1, 147/4, 147/5,148/3, 148/1 w obrębie nr 022 Świnice Osiedle na terenie gminy Świnice Warckie
Z w/w decyzją można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Świnicach Warckich pokój nr 11, godziny urzędowania 730-1530
Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Obwieszczenie zamieszczono
 1. Obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Świnicach Warckich oraz na stronie internetowej. BIP.
 2. Tablice sołectwa Świnice Warckie
 3. a/a
.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 27 grudnia 2012 r.

Świnice Warckie dn. 27.12.2012
GKP 6733.1.2012
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Świnice Warckie
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowania przestrzennym (Dz. U. z 2012r poz.647) w związku z art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) zawiadamia o możliwości wypowiadania się na temat zebranego materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej, obejmującej budowę budowli w postaci wieży stalowej o wysokości około 60 m z usytuowanymi na jej szczycie urządzeniami: antenami sektorowym sztuk 9 i radioliniami sztuk 4 oraz posadowienie na gruncie urządzeń sterujących przewidzianej do realizacji: na działce o numerze ewidencyjnym 7/2-obręb geodezyjny Świnice Warckie w miejscowości Głogowiec, gmina Świnice Warckie, powiat łęczycki.
Z zebranymi materiałami i dowodami można się zapoznać w terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości ( tj. 27.12.2012r. ),w siedzibie Urzędu Gminy w Świnicach Warckich ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie w godzinach 730-1530, pokój nr 11.
Obwieszczenie zamieszczono
 1. Obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Świnicach Warckich oraz na stronie internetowej BIP.
 2. Tablice sołectwa Świnice Warckie
 3. a/a

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 27 grudnia 2012 r.

Świnice Warckie dn. 27.12.2012
GKP 6733.2.2012
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Świnice Warckie
Na podstawie art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowania przestrzennym (Dz. U. z 2012r poz.647) w związku z art.10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) zawiadamia o możliwości wypowiadania się na temat zebranego materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: modernizacji i rozbudowie stacji elektroenergetycznej 110/15 kV KRASKI obejmującej:
- budynek techniczny stacji transformatorowej
- napowietrzna rozdzielnia 110 kV
- napowietrzne urządzenia 15 kV
- linie kablowe 110 kV
- linie kablowe 15 kV
Na działkach o nr ewidencyjnych: 145/9, 145/8, 145/1, 146/3, 146/4, 146/5, 146/6, 147/1, 147/4, 147/5,148/3, 148/1 w obrębie nr 022 Świnice Osiedle na terenie gminy Świnice Warckie
Z zebranymi materiałami i dowodami można się zapoznać w terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości (tj. 27.12.2012r.),w siedzibie Urzędu Gminy w Świnicach Warckich ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie w godzinach 730-1530, pokój nr 11.
Obwieszczenie zamieszczono
 1. Obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Świnicach Warckich oraz na stronie internetowej BIP.
 2. Tablice sołectwa Świnice Warckie
 3. a/a

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 13 listopada 2012 roku

Świnice Warckie dn. 13.11.2012r
GKP 6733.1.2012
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Świnice Warckie
Na podstawie art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowania przestrzennym ( Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz.717 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13.11.2012r. na wniosek z dnia 1.10.2012r ( data wpływu 12.11.2012r) Inwestora P4 Sp.z o.o. ul. Taśmowa 7. 02-677 Warszawa reprezentowanej przez pełnomocnika Martynę Piotrowską ul. Taśmowa 7D. 02-677 Warszawa wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na : budowie stacji bazowej telefonii komórkowej wg projektu: Stacja bazowa składa się z wieży stalowej o wysokości 60m na jej szczycie zostały umieszczone anteny sektorowe w ilości 9 szt. oraz radiolinie 4 szt.-szczegółowe rozmieszczenie oraz azymut został wskazany na rysunku dołączonym do wniosku (załącznik nr 3). W skład wieży wchodzą także urządzenia sterujące, które zostały umiejscowione na gruncie
Na działce o nr ewidencyjnych: 7/2 w miejscowości Głogowiec obręb geodezyjny Świnice Warckie na terenie gminy Świnice Warckie
W związku z powyższym jest możliwość składania uwag i wniosków dotyczących przedmiotu sprawy, w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości ( tj. 13.11.2012r. ),w siedzibie Urzędu Gminy w Świnicach Warckich ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie w godzinach urzędowania, pokój nr 11.
Obwieszczenie zamieszczono
 1. Obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Świnicach Warckich oraz na stronie internetowej. BIP.
 2. Tablice sołectwa Głogowiec i w miejscu realizacji inwestycji
 3. a/a

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 31 października 2012 r.

Świnice Warckie dn. 31.10.2012r
GKP 6733.2.2012
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Świnice Warckie
Na podstawie art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowania przestrzennym ( Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz.717 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05.12.2011r. na wniosek Pana Jerzego Napierały działającego w imieniu firmy B.P.W. ENERGOTELEPROJEKT Sp. z o.o. ul. Gronostajowa 9, 61-055 Poznań - pełnomocnika inwestora tj. ENERGA -OPERATR SA Oddział w Kaliszu - pismo z dnia 29.09.2012r (data wpływu 30.09.2012r) zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na : modernizacji i rozbudowie stacji elektroenergetycznej 110/15 kV KRASKI obejmującej:
- budynek techniczny stacji transformatorowej
- napowietrzna rozdzielnia 110 kV
- napowietrzne urządzenia 15 kV
- linie kablowe 110 kV
- linie kablowe 15 kV
Na działkach o nr ewidencyjnych: 145/9, 145/8, 145/1, 146/3, 146/4, 146/5, 146/6, 147/1, 147/4, 147/5,148/3, 148/1 w obrębie nr 022 Świnice Osiedle na terenie gminy Świnice Warckie
W związku z powyższym jest możliwość składania uwag i wniosków dotyczących przedmiotu sprawy, w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości ( tj. 5.11.2012r. ),w siedzibie Urzędu Gminy w Świnicach Warckich ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie w godzinach urzędowania, pokój nr 11.
Obwieszczenie zamieszczono
 1. Obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Świnicach Warckich oraz na stronie internetowej. BIP.
 2. Tablice sołectwa Świnice Warckie i w miejscu realizacji inwestycji
 3. a/a

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 16 lutego 2012 r.

Świnice Warckie dn. 16.02.2012r.
GKP 6733.2.2011.2011
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Świnice Warckie
Na podstawie art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowania przestrzennym ( Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz.717 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15.02.2012r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowie podstacji trakcyjnej Kraski do zasilania napięciem 110 kV obejmującej:
- modernizację słupa nr 1 linii napowietrznej 110 kV relacji GPZ Kraski - GPZ Łęczyca;
- budowę linii kablowej 110 kV zasilania tymczasowego z traktem światłowodowym;
- budowę linii kablowej 110 kV zasilania docelowego z traktem światłowodowym;
- przebudowę napowietrznej linii zasilającej 15 kV PKP-2 na linię kablową;
- usunięcie kolizji, wycinkę drzew / krzewów i inne niezbędne roboty;
Na działkach o nr ewidencyjnych: 145/8, 146/3, 146/4, 146/5, 147/1 oraz 147/4 w obrębie nr 022 Świnice Osiedle na terenie gminy Świnice Warckie
Z w/w decyzją można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Świnicach Warckich pokój nr 11, godziny urzędowania 730-1530.
Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Obwieszczenie zamieszczono
 1. Obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Świnicach Warckich oraz na stronie internetowej BIP.
 2. Tablice sołectwa Świnice Warckie
 3. a/a

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 8 grudnia 2011 roku

Świnice Warckie dn. 8.12.2011r
GKP 6733.2.2011
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Świnice Warckie
Na podstawie art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowania przestrzennym ( Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz.717 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05.12.2011r. na wniosek Pana Jacka Jastrzębskiego pełnomocnika inwestora tj. PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie Dystrybucja Energii Elektrycznej ul. Sławińska 7/9 z dnia 5.12.2011r zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na : Rozbudowie podstacji trakcyjnej Kraski do zasilania napięciem 110 kV obejmującej:
- modernizację słupa nr 1 linii napowietrznej 110 kV relacji GPZ Kraski - GPZ Łęczyca;
- budowę linii kablowej 110 kV zasilania tymczasowego z traktem światłowodowym;
- budowę linii kablowej 110 kV zasilania docelowego z traktem światłowodowym;
- przebudowę napowietrznej linii zasilającej 15 kV PKP-2 na linię kablową;
- usunięcie kolizji, wycinkę drzew / krzewów i inne niezbędne roboty;
Na działkach o nr ewidencyjnych: 145/8, 146/3, 146/4, 146/5, 147/1 oraz 147/4 w obrębie nr 022 Świnice Osiedle na terenie gminy Świnice Warckie
W związku z powyższym jest możliwość składania uwag i wniosków dotyczących przedmiotu sprawy, w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości ( tj. 8.12.2011r. ),w siedzibie Urzędu Gminy w Świnicach Warckich ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie w godzinach urzędowania, pokój nr 11
Obwieszczenie zamieszczono
 1. Obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Świnicach Warckich oraz na stronie internetowej. BIP.
 2. Tablice sołectwa Świnice Warckie
 3. a/a