Ocena jakości wody z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia, funkcjonujących na terenie gminy Świnice Warckie za 2016 r.