główna zawartość
artykuł nr 1

U C H W A Ł A Nr XVI/125/2016 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 29 grudnia 2016 r.w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017r.