Redakcja biuletynu:

Biuletyn Informacji Publicznej redagują: nadzór merytoryczny: obsługa techniczna: Mariola Czochara - redaktor tel. +48 (063) 288-10-21 e-mail: redakcja@bip.swinice.akcessnet.net