główna zawartość
artykuł nr 1

Sołectwo Chwalborzyce

Sołectwo Chwalborzyce - pow. 648 ha

- obejmuje wieś Chwalborzyce

Sołtys Sołectwa Chwalborzyce - Tomasz Naparty

Skład Rady Sołeckiej

1. Jacek Charuba

2. Marzena Bednarek

3. Roman Dąbrowski