Sołectwo Głogowiec

Sołectwo Głogowiec - pow. 233 ha

- obejmuje wieś Głogowiec

Sołtys Sołectwa Głogowiec - Beata Ługowska

Skład Rady Sołeckiej

1. Bielawski Zbigniew

2. Barański Michał

3. Chmielecki Andrzej