Sołectwo Głogowiec

Sołectwo Głogowiec - pow. 233 ha

- obejmuje wieś Głogowiec

Sołtys Sołectwa Głogowiec - Jan Głowacki

Skład Rady Sołeckiej

1. Iwona Kozelan

2. Małgorzata Pajor

3. Andrzej Sobczyński