główna zawartość
artykuł nr 1

Sołectwo Głogowiec

Sołectwo Głogowiec - pow. 233 ha

 - obejmuje wieś Głogowiec

Sołtys Sołectwa Głogowiec - Beata Ługowska

Skład Rady Sołeckiej 

1. Bielawski Zbigniew

2. Barański Michał

3. Chmielecki Andrzej