główna zawartość
artykuł nr 1

Sołectwo Gusin

Sołectwo Gusin - pow. 315 ha

 - obejmuje wieś Gusin

Sołtys Sołectwa Gusin - Cezary Janiak 

Skład Rady Sołeckiej

1. Grzegorz Milczarek

2. Piotr Górniak

3. Henryk Rosiak