Sołectwo Gusin

Sołectwo Gusin - pow. 315 ha

- obejmuje wieś Gusin

Sołtys Sołectwa Gusin - Kazimierz Gąsiński

Skład Rady Sołeckiej

1. Zdzisław Bielawski

2. Piotr Matczak

3. Henryk Rosiak