główna zawartość
artykuł nr 1

Sołectwo Piaski

Sołectwo Piaski - pow. 268 ha

- obejmuje wieś Piaski

Sołtys Sołectwa Piaski - Tutak Marian

Skład Rady Sołeckiej

1. Krzysztof Bielawski

2. Roman Prądzyński

3. Jarosław Opas