Sołectwo Rogów

Sołectwo Rogów - pow. 182 ha

- obejmuje wieś Rogów

Sołtys Sołectwa Rogów - Aleksandrzak Zbigniew

Skład Rady Sołeckiej

1. Czyżnik Mirosław

2. Pawlak Małgorzata

3. Żydczak Ewa