Sołectwo Stemplew

Sołectwo Stemplew - pow. 691 ha

- obejmuje wieś Stemplew

Sołtys Sołectwa Stemplew - Mirosław Stasiak

Skład Rady Sołeckiej

1. Bożena Adamiak

2. Marek Górniak

3. Robert Piaseczny