główna zawartość
artykuł nr 1

Sołectwo Stemplew

Sołectwo Stemplew - pow. 691 ha

- obejmuje wieś Stemplew

Sołtys Sołectwa Stemplew - Mirosław Stasiak

Skład Rady Sołeckiej

1. Jolanta Bartczak

2. Agnieszka Śliwińska

3. Mariusz Śliwiński