główna zawartość
artykuł nr 1

Sołectwo Świnice Warckie-Kolonia

Sołectwo Świnice Warckie-Kolonia - pow. 310 ha

- obejmuje wieś Świnice Warckie-Kolonia

Sołtys Sołectwa Świnice Warckie-Kolonia - Leszek Matusiak

Skład Rady Sołeckiej 

1. Radosław Klubiński

2. Tadeusz Lewandowski

3. Dominik Mielczarek