Informacja o składach Obwodowych Komisji Wyborczych

Załączniki
Składy komisji   101.833 KB

INFORMACJE DLA WYBORCY

INFORMCAJE DLA WYBORCY

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z multimedialnymi komunikatami Państwowej Komisji Wyborczej dotyczącymi wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.:

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Termin i technika głosowania
https://youtu.be/TX03DuUkFto

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Głosowanie korespondencyjne
https://youtu.be/Ko3VCbZH0vE

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Głosowanie korespondencyjne (wersja animowana)

https://youtu.be/8Hjh3pNzBC0

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Uprawnieni
https://youtu.be/yTv5sjk3gZY

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Niepełnosprawni
https://youtu.be/aVAf9K3QTC0

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Niepełnosprawni (wersja animowana)

https://youtu.be/IFL6JFx1gD8

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Głosowanie za granicą
https://youtu.be/3X0vlqd4l18

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Głosowanie za granicą (wersja animowana)

https://youtu.be/q-O50REiElM


Zarządzenie nr 67/2015 Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 5 października 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Załączniki
Treść zarządzenia   115.261 KB

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 18 września 2015 r. o obwodach głosowania w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP

Załączniki
Treść obwieszczenia   136.591 KB

Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów wyborczych

Na podstawie art. 114 Kodeksu wyborczego Wójt Gminy Świnice Warcie podaje do publicznej wiadomości wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umeszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów wyborczych:

Bielawy - sołecka tablica ogłoszeń

Chorzepin - sołecka tablica ogłoszeń

Chwalborzyce - sołecka tablica ogłoszeń

Drozdów - sołecka tablica ogłoszeń

Głogowiec - sołecka tablica ogłoszeń

Grodzisko - sołecka tablica ogłoszeń

Gusin - sołecka tablica ogłoszeń

Kaznów - sołecka tablica ogłoszeń

Kosew - sołecka tablica ogłoszeń

Kozanki Podleśne - sołecka tablica ogłoszeń

Kraski - sołecka tablica ogłoszeń

Parski - sołecka tablica ogłoszeń

Piaski - sołecka tablica ogłoszeń

Podłęże - sołecka tablica ogłoszeń

Rogów - sołecka tablica ogłoszeń

Świnice Warckie - sołecka tablica ogłoszeń, słub ogłoszeniowy przy ul. Kościuszki

Świnice Warckie-Kolonia - sołecka tablica ogłoszeniowa

Stemplew - sołecka tablica ogłoszeniowa

Tolów - sołecka tablica ogłoszeniowa

Władysławów - sołecka tablica ogłoszeniowa

Wola Świniecka - sołecka tablica ogłoszeniowa

Zbylczyce - sołecka tablica ogłoszeniowa

INFORMACJA 2/2015 OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ w SIERADZU z dnia 8 września 2015 r. o miejscu, dniach i godzinach dyżurów podczas przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na posłów oraz kandydatów na senatorów

INFORMACJA 2/2015

OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ w SIERADZU

z dnia 8 września 2015 r.

o miejscu, dniach i godzinach dyżurów podczas przyjmowania zgłoszeń

list kandydatów na posłów oraz kandydatów na senatorów

Okręgowa Komisja Wyborcza w Sieradzu informuje, że dyżury wyznaczonych osób wchodzących w jej skład będą pełnione w siedzibie komisji na VI piętrze budynku Starostwa Powiatowego Sieradzu, Plac Wojewódzki nr 3, pok. 618 - 625, w następujących dniach i godzinach:

dzień

godziny

8 września 2015 r. (wtorek)

13.00 – 15.00

9 września 2015 r. (środa)

13.00 – 15.00

10 września 2015 r. (czwartek)

13.00 – 15.00

11 września 2015 r. (piątek)

13.00 – 15.00

12 września 2015 r. (sobota)

9.00 – 12.00

14 września 2015 r. (poniedziałek)

8.00 – 16.00

15 września 2015 r. (wtorek)

8.00 – 24.00

Na stronie internetowej http://parlament2015.pkw.gov.pl zamieszczone są informacje Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 lipca 2015 r.: o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na posłów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. (ZPOW-503-20/15), o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów na senatorów w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. (ZPOW-503-21/15). W załącznikach do niniejszych „Informacji” Państwowa Komisja Wyborcza zamieszcza, do wykorzystania pomocniczo, wzory dokumentów związanych ze zgłoszeniem odpowiednio listy kandydatów na posłów lub kandydata na senatora.

Okręgowa Komisja Wyborcza w Sieradzu zachęca pełnomocników komitetów wyborczych do korzystania w przygotowanych dla nich wzorów dokumentów, które w znaczący sposób ułatwiają poprawne przygotowanie właściwych dokumentów zgłoszenia.

Bliższych informacji o zgłaszaniu list kandydatów na posłów i kandydatów na senatorów, udziela Tadeusz Brzozowski, sekretarz Okręgowej Komisji Wyborczej w Sieradzu pod nr telefonu 43 822 53 01 lub 502 164 289, faks: 43 822 36 25, e-mail: sir-tadeusz.brzozowski@kbw.gov.pl.

Okręgowa Komisja Wyborcza w Sieradzu zwraca się z prośbą do pełnomocników komitetów wyborczych i osób przez nich upoważnionych, aby przed dokonaniem zgłoszenia listy kandydatów na posłów lub kandydata na senatora powiadamiali wcześniej, telefonicznie, za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej, sekretarza komisji o planowanym terminie zgłoszenia.

Przewodniczący

Okręgowej Komisji Wyborczej

w Sieradzu

(–) Barbara BOJAKOWSKA

INFORMACJA Nr 1/2015 OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W SIERADZU z dnia 8 września 2015 r.o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach

INFORMACJA Nr 1/2015

OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W SIERADZU

z dnia 8 września 2015 r.

o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach

Okręgowa Komisja Wyborcza w Sieradzu, powołana w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r., informuje o swoim składzie:

Przewodniczący:

Barbara Maria BOJAKOWSKA

Sędzia Sądu Okręgowego w Sieradzu

Zastępcy przewodniczącego:

Janusz Adamski

Sędzia Sądu Okręgowego w Sieradzu

Marek Piotr MASŁOWSKI

Sędzia Sądu Okręgowego w Sieradzu

Członkowie komisji:

Małgorzata CHOJNOWSKA

Sędzia Sądu Okręgowego w Sieradzu

Sławomir GÓRNY

Sędzia Sądu Okręgowego w Sieradzu

Przemysław Artur MAJKOWSKI

Sędzia Sądu Okręgowego w Sieradzu

Antoni Lucjan SMUS

Sędzia Sądu Okręgowego w Sieradzu

Dorota Irena ZAŁĘSKA

Sędzia Sądu Okręgowego w Sieradzu

Dagmara Marta KOS

Sędzia Sądu Okręgowego w Sieradzu

Na sekretarza komisja powołała Tadeusza BRZOZOWSKIEGO, dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Sieradzu.

Okręgowa Komisja Wyborcza w Sieradzu jest właściwa do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 11 oraz wyborów do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgach wyborczych nr 25, nr 26 i nr 27.

Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej mieści się w Sieradzu przy Placu Wojewódzkim 3, pok. 618 - 625, na VI piętrze budynku Starostwa Powiatowego w Sieradzu.

Wyznaczone osoby wchodzące w skład komisji, pełnić będą dyżury w jej siedzibie, w poniedziałki w godz. 14.00 – 16.00, a także pod nr telefonu 43 822 53 01, faks 43 822 36 25.

Przewodniczący

Okręgowej Komisji Wyborczej

w Sieradzu

(–) Barbara BOJAKOWSKA

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 24 sierpnia 2015 r. o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Załączniki
Treść obwieszczenia   87.921 KB