główna zawartość
artykuł nr 1

Dopisywanie do spisu wyborców

Uprzejmie informuję, że zgodnie z kalendarzem wyborczym w dniu 5 maja br. upływa termin na składanie przez wyborców (w tym wyborców nigdzie nie zamieszkałych przebywających na terenie gminy) wniosków o dopisywanie ich do spisu wyborców w wybranych obwodach głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania albo w której czasowo przebywa.

artykuł nr 2

POSTANOWIENIE NR 101/2020 Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Świnice Warckie

artykuł nr 3

Informacja Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 14 kwietnia 2020 r. o liczbie brakujących kandydatów

 

INFORMACJA

Komisarza Wyborczego w Łodzi II

z dnia 14 kwietnia 2020 r.

 

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568), w celu powołania w gminie Świnice Warckie obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r., Komisarz Wyborczy w Łodzi II informuje, co następuje:

 

§ 1.

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 16 kwietnia 2020 r. do godz. 15:30 w siedzibie Urzędu Gminy Świnice Warckie do niżej wymienionych komisji wyborczych:

- Nr 1, w liczbie 5,

- Nr 2, w liczbie 4,

- Nr 3, w liczbie 5,

- Nr 4, w liczbie 4.

§ 2.

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2020 r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Gminy Świnice Warckie.

§ 3

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

 

 

Komisarz Wyborczy
w Łodzi II

 

Katarzyna Marat

artykuł nr 4

INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W ŁODZI II z dnia 10 kwietnia 2020 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

artykuł nr 5

Informacja o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Informacja

o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Informujemy, że możliwe jest zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych bezpośrednio w Urzędzie Gminy Świnice Warckie w godzinach pracy urzędu.

Bezpośrednio przed przybyciem należy zgłosić taki zamiar pod numer telefonu 63 2881 021.

Zgłoszenie kandydatów na członków komisji może zostać przesłane pocztą elektroniczną (najpóźniej do 10 kwietnia 2020 r. w godzinach pracy urzędu) tj.

1) poniedziałek, środa, czwartek od 7.30 do 15.30;

2) wtorek 7.30 do 17.00;

3) piątek 7.30 do 14.00

w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej. Nie jest wymagany podpis elektroniczny, na wymienione adresy:

urzad@swinicewarckie.com.pl

urzad@bip.swinice.akcessnet.net,

e-puap: Urząd Gminy Świnice Warckie /0eiktd859u/skrytka.

W tym przypadku, oryginały zgłoszenia należy przesłać pocztą tradycyjną (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonanie zgłoszeń) na adres:

Urząd Gminy Świnice Warckie, ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie.

 

Wójt Gminy

(-) Sylwia Bartczak