główna zawartość
artykuł nr 1

POSTANOWIENIE NR 212/2020 Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

artykuł nr 2

POSTANOWIENIE NR 211/2020 Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Świnice Warckie

Załączniki:
Powołanie ObKW 125 KB
artykuł nr 3

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 12 czerwca 2020 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Załączniki:
Treść obwieszczenia 214 KB
artykuł nr 4

Informacja Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 12 czerwca 2020 r. o liczbie brakujących kandydatów

 

INFORMACJA

Komisarza Wyborczego w Łodzi II

z dnia 12 czerwca 2020 r.

 

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568), w celu powołania w gminie Świnice Warckie obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r., Komisarz Wyborczy w Łodzi II informuje, co następuje:

 

§ 1.

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 15 czerwca 2020 r. do godz. 13:00 w siedzibie Urzędu Gminy Świnice Warckie do niżej wymienionych komisji wyborczych:

- Nr 1, w liczbie 3,

- Nr 2, w liczbie 3,

- Nr 3, w liczbie 4,

- Nr 4, w liczbie 3.

§ 2.

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 15 czerwca 2020 r. o godz. 13:30 w siedzibie Urzędu Gminy Świnice Warckie.

§ 3

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

 

 

Komisarz Wyborczy
w Łodzi II

 

Katarzyna Marat

 

artykuł nr 5

Informacje Państwowej Komisji Wyborczej - wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 28 czerwca 2020 r.

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych wraz z załącznikami 

https://wybory.gov.pl/prezydent20200628/pl/informacje/38202

Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.  https://wybory.gov.pl/prezydent20200628/pl/informacje/38198

Informacja o czynnym i biernym prawie wyborczym w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. https://wybory.gov.pl/prezydent20200628/pl/informacje/38197

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. https://wybory.gov.pl/prezydent20200628/pl/informacje/38196

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.  https://wybory.gov.pl/prezydent20200628/pl/informacje/38195