główna zawartość
artykuł nr 1

Zawiadomienie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi z dnia 21 sierpnia 2020 r. znak sprawy: WUOZ-ZA.5161.776.2020.MKU