główna zawartość
artykuł nr 1

Skład osobowy Komisji. Kadencja 2018-2023

Skład osobowy Komisji. Kadencja 2018-2023

  1. Stasiak Mirosław- Przewodniczący Komisji
  2. Kaźmierczak Paweł- Zastępca Przewodniczącego
  3. Wróblewski Krzysztof
  4. Hałasiewicz Mateusz
  5. Krawczyk Michał