Stawki podatku od nieruchomości oraz zwolnienia od podatku od nieruchomości obowiązujące w roku 2019

Uwaga! W roku 2019 obowiązują takie same wzory deklaracji DN-1 i informacji IN-1 na podatek od nieruchomości jak w roku 2016, 2017 i 2018, do których należy załączyć odpowiednią ilość załączników ZN-1/A, oraz w przypadku zwolnień podatkowych, w podatku od nieruchomości załącznik ZN-1/B.

Obowiązuje również uchwała nr VIII/56/2015 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie określenia zwolnień od podatku od nieruchomości.