Stawki podatku od środków transportowych na rok 2019

Uwaga ! W roku 2019 obowiązują te same stawki podatku od środków transportowych, które obowiązywały w roku 2018.