główna zawartość
artykuł nr 1

Średnia cena skupu żyta dla celów podatku rolnego obowiązująca w 2019 roku

Uwaga! W roku 2019 obowiązują te same wzory deklaracji DR-1 i informacji IR-1 na podatek rolny, które obowiązywały w roku 2016,2017 i 2018, do których należy załączyć odpowiednią ilość załączników ZR-1/A, oraz w przypadku zwolnień podatkowych i ulg, w podatku rolnym załącznik ZR-1/B.