główna zawartość
artykuł nr 1

Unieważnienie zapytania ofertowego na usługę bankowej obsługi budżetu Gminy Świnice Warckie

Świnice Warckie, dn. 8 grudnia 2020 r.


UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO


Zamawiający informuje o unieważnieniu zapytania ofertowego z dnia 1 grudnia 2020 r., którego przedmiotem zamówienia było Usługa bankowej obsługi budżetu Gminy Świnice Warckie.
Postępowanie unieważnia się z uwagi na brak wpłynięcia do terminu składania ofert, tj. 8 grudnia 2020 r. do godz. 1000 ofert na w/w zapytanie.
Jednocześnie informuje się, że w najbliższym czasie będzie prowadzone kolejne postępowanie w trybie zapytania ofertowego na ten sam przedmiot zamówienia.

Z poważaniem
Zastępca Wójta
/-/ Anna Matusiak