artykuł nr 1

Budżet Gminy Świnice Warckie na 2024 rok

Załączniki:
Sprawozdanie RB-NDS za I kwartał 2024 roku 165 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr V/61/2024 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 18 kwietnia 2024 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu Wójta Gminy Świnice Warckie z wykonania budżetu za 2023 rok 85 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Sprawozdanie RB-28S za I kwartał 2024 roku 898 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Sprawozdanie RB-27S za I kwartał 2024 roku 574 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr V/6/2024 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 8 stycznia 2024 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Świnice Warckie 73 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLVI/360/2023 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świnice Warckie na 2024 rok MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLVI/359/2023 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świnice Warckie na lata 2024-2028 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr V/196/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 8 grudnia 2023 roku w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Świnice Warckie na 2024 rok oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Świnice Warckie w 2024 roku 69 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr V/195/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 8 grudnia 2023 roku w sprawie opinii do projektu uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świnice Warckie 67 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świnice Warckie na lata 2024-2028 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt budżetu Gminy Świnice Warckie na 2024 rok MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 2

Budżet Gminy Świnice Warckie na 2023 rok

Załączniki:
Zestawienie zmian w funduszu jednostki 128 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wyciąg z danych zawartych w załączniku ‘Informacja dodatkowa’ 216 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Informacja dodatkowa za 2023 rok 283 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Rachunek zysków i strat jednostki 142 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Bilans z wykonania budżetu za 2023 rok 140 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Bilans jednostki budżetowej za 2023 rok 167 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Sprawozdanie RB-28S za grudzień 2023 r. 972 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Sprawozdanie RB-27S za grudzień 2023 r. 644 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Sprawozdanie RB-28S za III kwartał 2023 roku 959 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Sprawozdanie RB-27S za III kwartał 2023 roku 648 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Sprawozdanie RB-NDS za III kwartał 2023 roku 163 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Sprawozdanie RB-NDS za II kwartał 2023 roku 163 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Sprawozdanie RB-28S za II kwartał 2023 roku 910 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Sprawozdanie RB- 27S za II kwartał 2023 roku 588 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Sprawozdanie RB-28S za 2022 rok 978 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Bilans jednostki budżetowej za 2022 rok 167 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Rachunek zysków i strat jednostki za 2022 rok 215 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Sprawozdanie RB-Z za 2022 rok 103 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Sprawozdanie RB-N za 2022 rok 257 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Sprawozdanie RB28S za 2022 rok 979 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Sprawozdanie RB27S za 2022 rok 686 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Sprawozdanie RB NDS za 2022 rok 159 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr V/62/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 20 kwietnia 2023 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu Wójta Gminy Świnice Warckie z wykonania budżetu za 2022 rok 88 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Sprawozdanie RB 28S za I kwartał 2023 r. 895 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Sprawozdanie RB 27S za I kwartał 2023 r. 555 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Sprawozdanie RB NDS za I kwartał 2023 r. 163 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXVI/287/2022 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świnice Warckie na 2023 rok MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXVI/286/2022 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2028 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr V/250/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie opinii do projektu uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świnice Warckie 67 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr V/251/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Świnice Warckie na 2023 rok oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Świnice Warckie w 2023 roku 68 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świnice Warckie na lata 2023-2028 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt budżetu Gminy Świnice Warckie na 2023 rok MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 3

Budżet Gminy Świnice Warckie na 2022 rok

Załączniki:
Sprawozdanie RB 28S za IV kwartał 2022 rok 978 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Sprawozdanie RB 28S za IV kwartał 2022 roku 239 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Sprawozdanie RB 27S za IV kwartał 2022 roku 193 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Sprawozdanie RB NDS za III kwartał 2022 roku 159 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Sprawozdanie RB 28S za III kwartał 2022 roku 949 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Sprawozdanie RB 27S za III kwartał 2022 roku 656 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Sprawozdanie RB NDS za II kwartał 2022 r. 159 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Sprawozdanie RB 28S za II kwartał 2022 r. 938 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Sprawozdanie RB 27S za II kwartał 2022 r. 627 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr V/105/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 7 czerwca 2022 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu Wójta Gminy Świnice Warckie z wykonania budżetu za 2021 rok 637 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 rok MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Sprawozdanie Rb-NDS za I kwartał 2022 roku 159 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Sprawozdanie RB-28S za I kwartał 2022 roku 902 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Sprawozdanie Rb-27S za I kwartał 2022 roku 565 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Sprawozdanie Rb-28S za IV kwartał 2021 roku 933 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Sprawozdanie Rb-27S za IV kwartał 2021 roku 714 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Sprawozdanie Rb-NDS za IV kwartał 2021 roku 160 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVII/214/2021 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świnice Warckie na 2022 rok MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVII/213/2021 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świnice Warckie na lata 2022-2028 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr V/283/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Świnice Warckie na 2022 rok oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Świnice Warckie w 2022 rok 61 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr V/282/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie opinii do projektu uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świnice Warckie 62 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2028 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt budżetu na 2022 rok MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 4

Budżet Gminy Świnice Warckie na 2021 rok

Załączniki:
Sprawozdanie Rb-NDS za III kwartał 2021 roku 161 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Sprawozdanie Rb-28S za III kwartał 2021 roku 947 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Sprawozdanie Rb-27S za III kwartał 2021 roku 677 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Sprawozdanie Wójta Gminy Świnice Warckie z wykonania budżetu Gminy Świnice Warckie za I półrocze 2021 roku MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Sprawozdanie RB NDS za II kwartał 2021 roku 160 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Sprawozdanie RB 28S za II kwartał 2021 roku 930 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Sprawozdanie RD 27 S za II kwartał 2021 roku 635 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr V/133/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 14 czerwca 2021 roku w sprawie sprostowania oczywistej omyłki zawartej w Uchwale nr V/116/2021 z dnia 4 czerwca 2021 roku 66 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr V/116/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 4 czerwca 2021 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu Wójta Gminy Świnice Warckie z wykonania budżetu za 2020 rok 109 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Świnice Warckie za 2020 rok obejmująca dane wynikające z art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 508 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Sprawozdanie Rb-NDS za I kwartał 2021 r. 161 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Sprawozdanie Rb-28S za I kwartał 2021 r. 900 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Sprawozdanie Rb-27S za I kwartał 2021 r. 583 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2020 rok oraz informacja o stanie mienia komunalnego MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR XX/165/2021 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świnice Warckie na lata 2021-2028 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR XX/164/2021 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na 2021 rok 385 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR XIX/152/2021 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świnice Warckie na lata 2021-2028 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR XIX/151/2021 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na 2021 rok 370 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Sprawozdanie Rb-28S za IV kwartał 2020 r. 986 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Sprawozdanie Rb-27S za IV kwartał 2020 r. 656 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Sprawozdanie Rb-NDS za IV kwartał 2020 r. 161 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr V/11/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 21 stycznia 2021 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Świnice Warckie 72 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVIII/143/2020 z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świnice Warckie na 2021 rok MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVIII/142/2020 z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świnice Warckie na lata 2021-2028 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr V/206/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie opinii do projektu uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świnice Warckie 73 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr V/207/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Świnice Warckie na 2020 rok oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Świnice Warckie w 2021 roku 74 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt budżetu Gminy Świnice Warckie na 2021 rok MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 5

Budżet Gminy Świnice Warckie na rok 2020

Załączniki:
Uchwała Nr XVIII/141/2020 z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających roku budżetowego 692 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVIII/140/2020 z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świnice Warckie na lata 2020-2029 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVIII/139/2020 z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na 2020 rok 493 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR XVII/135/2020 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na 2020 rok 502 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Sprawozdanie RB NDS za III kwartał 2020 roku 160 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Sprawozdanie RB 28S za III kwartał 2020 roku 1,014 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Sprawozdanie RB 27S za III kwartał 2020 roku 628 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR XVI/131/2020 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 13 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na 2020 rok 621 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR XV/129/2020 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 23 września 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świnice Warckie na lata 2020-2029 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR XV/128/2020 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 23 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na 2020 rok MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Świnice Warckie za I półrocze 2020 r. 652 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIV/127/2020 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 30 lipca 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świnice Warckie na lata 2020-2029 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIV/126/2020 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 30 lipca 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na 2020 rok MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Sprawozdanie Rb-NDS za II kwartał 2020 roku 159 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Sprawozdanie Rb-28S za II kwartał 2020 roku 979 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Sprawozdanie Rb-27S za II kwartał 2020 roku 601 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr V/84/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 20 maja 2020 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu Wójta Gminy Świnice Warckie z wykonania budżetu za 2019 rok MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Sprawozdanie Rb-NDS za I kwartał 2020 roku 159 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Sprawozdanie Rb-28S za I kwartał 2020 rok 944 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Sprawozdanie Rb-27S za I kwartał 2020 roku 552 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
INFORMACJA o wykonaniu budżetu Gminy Świnice Warckie za 2019 rok obejmująca dane wynikające z art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 400 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała NR XIII/112/2020 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na 2020 rok MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała NR XII/106/2020 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na 2020 rok MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała NR XII/104/2020 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na 2020 rok MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Świnice Warckie za 2019 rok 1,022 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr V/35/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 21 lutego 2020 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Świnice Warckie 960 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr X/95/2020 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Świnice Warckie na 2020 rok 16 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr 1/2/2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 22 stycznia 2020 r. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr IX/77/2019 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świnice Warckie na lata 2020-2029 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr IX/76/2019 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świnice Warckie na 2020 rok 20 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr V/268/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Świnice Warckie na 2020 rok oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Świnice Warckie w 2020 roku 68 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr V/267/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie opinii do projektu uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świnice Warckie 63 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer