artykuł nr 1

Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Świnice Warckie na lata 2015-2032

Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Świnice Warckie na lata 2015-2032 został przyjęty Uchwałą Nr X/71/2015 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 29 grudnia 2015 roku