artykuł nr 1

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Gminy Świnice Warckie

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Gminy Świnice Warckie

L.p.

Zakres/rodzaj działalności

Termin realizacji

1.

Szkolenia z zakresu zapewniania dostępności

Realizacja w całym okresie działania

2.

Dostosowanie strony internetowej do wymagań w zakresie dostępności cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej.

2022-2023

3.

Transkrypcja i tłumacz języka migowego do nagrań obrad Rady Gminy Świnice Warckie.

2022-2023

4.

Wdrożenie usługi tłumacza języka migowego (PJM) podczas przyjmowania interesantów

2022-2023

5.

Montaż pętli indukcyjnych

2022-2023

6.

Udział w projektach z zakresu dostępności

Realizacja w całym okresie działania.

7.

Zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń budynku Urzędu Gminy tak by były one dostępne w sposób wizualny, dotykowy i głosowy

2023-2025

8.

Dostosowanie wszystkich dokumentów elektronicznych do wymagań WCAG

2022-2023

9.

Kontrastowe oznakowanie stopni klatki schodowej oraz drzwi znajdujących się w budynku Urzędu Gminy

2023-2025

10.

Zdemontowanie progów uniemożliwiających podjazd do budynku

2024-2025

11.

Zapewnienie dostępności do budynku urzędu gminy poprzez montaż platformy lub windy

2024-2025

12.

Dostosowanie toalet do potrzeb osób niepełnosprawnych

2024-2025

13.

Miejsce parkingowe w odpowiednim rozmiarze

2022-2023

14.

Montaż automatycznych drzwi wejściowych do budynku

2022-2023

 

Świnice Warckie, 24.02.2022 r.

artykuł nr 2

Raport z przeglądu procedur w zakresie dostępności