główna zawartość
artykuł nr 1

Organizacja urzędu

 W skład urzędu gminy wchodzą następujące merytoryczne stanowiska pracy:

1) zastępca kierownika USC – jednoosobowe;

2) stanowisko ds. obsługi organów gminy   - jednoosobowe;

3) stanowisko ds. organizacyjno – kadrowych – jednoosobowe;

4) stanowisko ds. komunalnych i gospodarki przestrzennej  - jednoosobowe;

5) stanowisko ds. lokalowych i gospodarki gruntami - jednoosobowe;

6) stanowisko ds. zamówień publicznych i ewidencji działalności gospodarczej - jednoosobowe;

7) stanowisko ds. gospodarki wodą, ochrony środowiska i rolnictwa - jednoosobowe;

8) stanowisko ds. księgowości budżetowej - dwuosobowe;

9) stanowisko ds. księgowości podatkowej - jednoosobowe;

10) stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat - jednoosobowe;

11) stanowisko ds. obsługi kasowej - jednoosobowe;

12) stanowisko ds. obrony cywilnej, wojskowych – jednoosobowe;

13) stanowisko ds. utrzymania porządku i czystości w gminie – jednoosobowe;

14) stanowisko ds. księgowości budżetowej oświaty – jednoosobowe;

15) stanowisko ds. organizacyjnych oświaty – jednoosobowe;

16) stanowisko ds. oświaty - jednoosobowe;

17) stanowisko ds. inwestycji i gospodarki przestrzennej - jednoosobowe.