główna zawartość
artykuł nr 1

Informacja Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie pismo znak PO.ZUZ.5.4210.899.2022.MC

artykuł nr 2

Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu pismo znak PO.ZUZ.5.4210.676.2022.AP

obrazek
artykuł nr 3

Informacja o przystąpieniu do zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych do dnia 31 grudnia 2022 r.

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. poz. 2236) Gmina Świnice Warckie informuje, że przystępuje do zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych do dnia 31 grudnia 2022 r.

    Wójt Gminy

(-) Sylwia Bartczak

artykuł nr 4

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi nr SKO.4151.21.2022 z dnia 13 lipca 2022 r.

artykuł nr 5

Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu pismo nr PO.ZUZ.5.4210.244.2022.AP z dnia 22 czerwca 2022 r.