główna zawartość
artykuł nr 1

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łodzi - Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr SKO.4151.57.2020 z dnia 03.11.2020 r.

artykuł nr 2

Pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych WUOZ-ZA.5161.776.2020.MKU

artykuł nr 3

Zawiadomienie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi z dnia 21 sierpnia 2020 r. znak sprawy: WUOZ-ZA.5161.776.2020.MKU

artykuł nr 4

Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu nr PO.ZUZ.5.421.409.2019.MC z dnia 9 października 2019 r.

artykuł nr 5

Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu nr PO.ZUZ.5.421.587.2019.MC z dnia 10 października 2019 r.