Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Do podstawowego zakresu działania Urzędu Stanu Cywilnego należą sprawy z zakresu:

1) akt stanu cywilnego,

2) dokumenty tożsamości,

3) ochrona informacji niejawnych, ochrona danych osobowych.