Zarządzenie nr 6/2009 Kierownika Urzędu - Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzenia służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy Świnice Warckie

Załączniki
Treść Zarządzenia nr 6/2009   35.917 KB