Wójt Gminy

Funkcję Wójta Gminy Świnice Warckie pełni inż. Krzysztof Próchniewicz