Wójt Gminy

Funkcję Wójta Gminy Świnice Warckie pełni Pani Sylwia Prażnowska