główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwały Rady Gminy Świnice Warckie podjęte w 2020 roku

Załączniki:
Uchwała Nr X/95/2020 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Świnice Warckie na 2020 rok 16 MB
Uchwała Nr X/94/2020 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy Świnice Warckie do złożenia odpowiedzi na skargę Prokuratora Rejonowego w Łęczycy oraz przekazania skargi wraz z odpowiedzią do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi MB
Uchwała Nr X/93/2020 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Świnice Warckie, oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu 986 KB
Uchwała Nr X/92/2020 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem Łęczyca a Gminą Świnice Warckie w sprawie korzystania mieszkańców Gminy Świnice Warckie z usług świadczonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Łęczycy 719 KB
Uchwała Nr X/91/2020 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców Świnic Warckich z dnia 27.12.2019 r 576 KB
Uchwała Nr X/90/ 2020 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Świnice Warckie na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg 717 KB
Uchwała Nr X/89 / 2020 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie wystąpienia Gminy Świnice Warckie ze Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Ziemi Łęczyckiej 272 KB
Uchwała Nr X/88/ 2020 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Świnice Warckie środków stanowiących fundusz sołecki 286 KB
Uchwała Nr X/87/ 2020 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Świnice Warckie 330 KB